Cursos de 30 hores modalitat online

Reconeguts pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits, estadis):

PREU:  gratuït afiliats i nous afilists ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció