EXAMEN NIVELL C2 LLENGUA CATALANA A ANDORRA

Acredita un domini de l’ús de la llengua general que permet comunicar-se amb adequació i correcció en qualsevol situació comunicativa, especialment en el registre més formal de la llengua, i també la capacitat d’analitzar conceptes relacionats amb el funcionament del sistema lingüístic català.

L’examen del nivell C2 s’estructura en tres blocs repartits de la manera següent:

BlocsDuradaPuntuació
Part 1Habilitats integrades180 minuts60 punts
Coneixements gramaticals45 minuts15 punts
Part 2Comprensió lectora, expressió i interacció orals45 minuts25 punts
Total examen4h 30 minuts100 punts
La durada total de l’examen és de 4 hores i 30 minuts.
Les habilitats integrades i els coneixements gramaticals es fan successivament en una mateixa data, amb una durada de 3 hores 45 minuts, per a tots els candidats.
L’expressió i la interacció orals es fan, independentment de les parts 1 i 2, a hores assignades per a cada candidat i aquesta part té una durada de 30 minuts.

Aptitud
Per ser declarat apte, l’examinand ha d’assolir:
· A la part oral (expressió i interacció orals): un 60% dels 25 punts establerts. És a dir, una nota igual o superior a 15 punts sobre 25.
· A la part escrita (habilitats integrals i coneixements gramaticals): un 60% dels 75 punts establerts. És a dir, una nota igual o superior a 45 punts sobre 75.

pdf Descriptiu oficial de l’examen
Model d’examen
pdf Examen
pdf Expressió i interacció orals
pdf Material de suport web
audio Vídeo
pdf Solucionari

Documentació

link Inscripció als exàmens de llengua catalana (tràmit exclusivament en línia)

pdf Sol·licitud de consulta d’un examen oficial de Llengua catalana

pdf Sol·licitud d’expedició del Diploma oficial de llengua catalana

Feu un comentari