Exàmens oficials de llengua catalana, nivell C2 andorra