Formació reconeguda pel Departament d’Educació  mes setembre