Sol·licitar la inscripció

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 de febrer a l’1 de març

Consulta, impressió i pagament de sol·licituds


Participació voluntària funcionàries de carrera que voluntàriament vulguin formar part d’un tribunal com a vocals oposicions

del 8 de febrer a l’1 de març