Informació de l’horari que s’ha de realitzar durant la jornada intensiva.
Us recordem que es redueix una hora lectiva, però les hores de permanència al centren segueixen sent les mateixes.
És a dir, si reduïm una hora lectiva, l’exclusiva passa a ser de dues hores.

BUTLLETÍ