I Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya, relatiu al treball a distància