SENTÈNCIA sobre estimació d’un recurs de cassació (exp. 96/2019).

Aquesta sentència reconeix el dret de al personal laboral, al fet que se li reconegui l’antiguitat encara que entre les contractacions hi hagi més de 20 dies, no com ara COM  només valora els serveis continuats,