increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014

increment del 0,9% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes de l’1 de gener de 2021, respecte dels imports vigents el 31 de desembre de 2020.

La massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2021 no pot experimentar un increment superior al percentatge de 0,9%

 Recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014

L ‘abonament d’aquest primer tram de la paga extra es farà a la nòmina del novembre i el 45% restant durant el 2022.

DECRET LLEI 18/2021, de 27 de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.