prorroga Programa temporal de mesures extraordinàries -covid curs 2021-2022

ACORD GOV/117/2021, de 27 de juliol, pel qual es prorroga el Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la covid-19, per al curs 2021-2022.

La pròrroga d’aquest Programa és per a la totalitat del curs 2021-2022, de l’1 de setembre de 2021 al 31 d’agost de 2022.

Mantenir per al curs 2021-2022, 3.465 dotacions de personal docent, de les quals 180 són substitucions, i 982 dotacions de personal d’administració i serveis, de les quals 70 són substitucions.