INFORMACIÓ DE LA MESA SECTORIAL DE 22 DE FEBRER 2024

Es van tractar diversos temes relacionats amb la borsa de personal docent interí i substitut. A continuació, es detallen les dades i les propostes discutides en la reunió.

Informació proporcionada pel departament

Dades de Mobilitat:

 • Hi ha un total de 81.335 docents.
 • 5.807 han canviat de vacant aquest curs.
 • 7.471 es troben en comissió de serveis.
 • 645 estan en situació d’excedència 

Evolució de la Borsa:

 • La borsa de treball té 13.025 sol·licituds per entrar-hi.
 • La mitjana d’edat dels sol·licitants és de 32,97 anys.
 • Es preveu una alta taxa de jubilació en els propers anys.
 • Malgrat l’augment de sol·licitants, hi ha una tendència a gestionar la no disponibilitat després d’entrar a la borsa 

Mesures de Present:

 • 12.011 docents tenen habilitats en altres especialitats diferents a la seva.
 • 324 treballen en aquestes altres especialitats.
 • 4.272 docents tenen compromís de màster.
 • 1.037 tenen nomenament.
 • 23 contractats tenen major dedicació lectiva.
 • 206 alumnes estan matriculats al IOC en grup per manca d’especialista.

Propostes de Futur:

El Departament planteja la creació d’un grup estable de substitucions, on les persones de la borsa que no rebin adjudicació provisional al juliol s’hi podran inscriure i tindran nomenament de substitució d’1 de setembre a 31 d’agost. Aquestes persones estaran a jornada sencera per un cos i una especialitat, són les primeres a cobrir substitucions.Mentre no tinguin substitucions tindran un centre de referència en el que treballar fent tasques de reforç.

Nou aplicatiu

També es preveu la creació d’un nou aplicatiu  i APP per telèfons mòbils per el any 2025 que inclourà un algoritme de segona volta d’adjudicació, permetent als membres de la borsa participar en els nomenament d’altres àrees territorials  de forma voluntària, En aquesta segona volta es publicaran les vacants de tota Catalunya juntes i les persones de la borsa podran triar nous municipis, serveis territorials

També podran triar jornada sencera o mitja. 

Feu un comentari