informació dels nomenaments telemàtics curs 2022 i 2023

Els dies 11 i 20 de juliol, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona poder fer actes de nomenaments telemàtics per adjudicar, entre el professorat que forma part de la borsa de personal interí docent, les vacants que estiguin pendents d’assignació.

Per adjudicar les vacants pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona poden fer actes de nomenament telemàtics els dies 11 i 20 de juliol de 2022. A la pàgina web de cada servei territorial, s’especificarà quins d’aquests dies es fan actes de nomenaments telemàtics.

Enllaç a tots els serveis territorials

En cas que el servei territorial faci nomenaments telemàtics, s’estableixen les següents franges horàries de connexió per acceptar la plaça assignada:

 • De 10 a 11.30 hores

Serveis Territorials del Departament d’Educació al Maresme-Vallès Oriental

Serveis Territorials del Departament d’Educació a Girona

Serveis Territorials del Departament d’Educació a Barcelona Comarques

Serveis Territorials del Departament d’Educació al Vallès Occidental

Serveis Territorials del Departament d’Educació a les Terres de l’Ebre

 • De 12 a 13.30 hores

Consorci d’Educació de Barcelona

Serveis Territorials del Departament d’Educació al Baix Llobregat

Serveis Territorials del Departament d’Educació a Tarragona

Serveis Territorials del Departament d’Educació a Lleida

Serveis Territorials del Departament d’Educació a la Catalunya Central


SERVEIS TERRITORIALS

BAIX LLOBREGAT

Dies d’adjudicació

Els nomenaments telemàtics es faran habitualment els dilluns, dimarts, dimecres i divendres de cada setmana.

Qualsevol variació s’informarà puntualment.

Dia 11/07/2022, nomenaments telemàtics, només vacants. La franja horària de connexió d’aquest dia serà de 12 a 13:30 hores

Dia 18/07/2022, convocatòria de difícil cobertura (Llocs vacants)

Dia 31/08/2022, nomenaments telemàtics, vacants i substitucions. La franja horària de connexió d’aquest dia serà de 12 a 13:30 hores.

Els efectes d’aquests nomenaments serà d’1 de setembre de 2022.

·       Dilluns es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 13:30h a 14:30h

·       Dimecres es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 12:00h a 13:00h

·       Divendres es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 12:00h a 13:00h


BARCELONA COMARQUES

Calendari d’adjudicacions durant els mesos de juliol i agost.

Durant el mes de juliol únicament es cobriran vacants a jornada sencera i mitja

 • 5 de juliol: CFA – àmbit d’ensenyaments secundari

8 de juliol: publicació del resultat de l’adjudicació a la WEB

 • 7 de juliol: es publicaran les vacants de difícil cobertura

11 de juliol: publicació del resultat de l’adjudicació a la WEB

 • 12 de juliol: selecció per part de les direccions dels centres

14 de juliol: publicació del resultat de l’adjudicació a la WEB

 • 20 de juliol: adjudicació telemàtica

21 de juliol: publicació del resultat de l’adjudicació a la WEB

Mes d’agost vacants pendents de cobrir i substitucions

 • 24 d’agost: selecció per part de les direccions dels centres

26 d’agost: publicació del resultat de l’adjudicació a la WEB

 • 31 d’agost i 2 de setembre: adjudicació telemàtica

1 de setembre i 5 de setembre publicació del resultat a la WEB

A partir del dia 2 de setembre, els nomenaments telemàtics es faran habitualment els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana.

Franja horària de connexió

 • Nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres. La franja horària en què els interessats poden rebre la comunicació de la proposta de nomenament és de 10h a 13h
 • Nomenaments telemàtics dimecres 20 de juliol, la franja horària de connexió serà de 10h a 11,30h

A partir del divendres 2 de setembre, les franges horàries de connexió són les habituals:

La franja horària de connexió per als nomenaments als Serveis Territorials a Barcelona Comarques és:

Els dilluns de 13:30h a 14:30h

Els dimecres i divendres de 12:00h a 13:00h


CATALUNYA CENTRAL

Dies d’adjudicació i franja horària de connexió

Previsió de nomenaments per al juliol de 2022

 • Dia 11/07/2022 nomenaments telemàtics, només vacants
 • Dia 20/07/2022 nomenaments telemàtics, només vacants

La franja horària de connexió per aquest dies serà de 12 a 13:30 h


GIRONA

Dies d’adjudicació i franja horària de connexió

Previsió de nomenaments per al juliol del 2022:

 • Dia 11/07/2022 nomenaments telemàtics, només vacants
 • Dia 20/07/2022, si cal, nomenaments telemàtics, només vacants

La franja horària de connexió per aquests dies serà de 10 a 11.30h.


LLEIDA

Dies d’adjudicació i franja horària de connexió

Calendari d’adjudicacions durant els mesos de juliol i agost:

Durant el mes de juliol únicament es cobriran vacants a jornada sencera i mitja jornada.

. 5 de juliol: difícils cobertures d’ensenyament secundari

 CFA – àmbit d’ensenyaments secundari

 Els resultats de l’adjudicació es publicaran a la WEB

. 7 de juliol: selecció per part de les direccions dels centres

Els resultats de l’adjudicació es publicaran a la WEB

. 11 de juliol: adjudicació telemàtica

. 12 de juliol: difícils cobertures (llocs vacants de PQP, PTT, IFE, AIS, vacants de PRI de CMC)

Els resultats de l’adjudicació es publicaran a la WEB

. 20 de juliol: adjudicació telemàtica

Durant el mes d’agost es cobriran les vacants pendents de cobrir i les substitucions

. 24 d’agost: selecció per part de les direccions dels centres

. 31 d’agost i 2 de setembre: adjudicació telemàtica

Els nomenaments telemàtics a partir del 2 de setembre es faran habitualment els dilluns, dimarts, dimecres i divendres de cada setmana. 

Franja horària de connexió mesos de juliol i d’agost

. Nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres. La franja horària en què els interessats poden rebre la comunicació de la proposta de nomenament és d’11h a 14h

. Nomenaments telemàtics dies 11 i  20 de juliol i 31 d’agost, la franja horària de connexió serà de 12h a 13,30h

Franja horària de connexió a partir del mes de setembre

·       Dilluns es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 13h30′ a 14h30′.

·       Dimarts es realitzaran nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres. La franja horària en què els interessats poden rebre la comunicació de la proposta de nomenament és de 12h a 15h.

·       Dimecres es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 12h a 13h.

·       Divendres es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 12h a 13h.


MARESME- VALLÈS ORIENTAL

Dies d’adjudicació

Nomenaments inici de curs 2022-2023

Nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres docents:
Entre el 6 i el 8 de juliol – adjudicació dia 8 de juliol a partir de les 12h
Entre el 29 i el 30 d’agost – adjudicació dia 30 d’agost a partir de les 12h

Nomenaments telemàtics:
dilluns 11 de juliol
dimecres 31 d’agost
divendres 2 de setembre
dilluns 5 de setembre

A partir del dia 2 de setembre, els nomenaments telemàtics es faran habitualment els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana.

Feu atenció a les convocatòries dels procediments de difícil cobertura

Franja horària de connexió

 • Nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres. La franja horària en què els interessats poden rebre la comunicació de la proposta de nomenament és de 12h a 15h
 • Nomenaments telemàtics dilluns 11 de juliol, la franja horària de connexió serà de 10h a 11,30h
 • Nomenaments telemàtics dimecres 31 d’agost, la franja horària de connexió serà de 10h a 11,30h

A partir del divendres 2 de setembre, les franges horàries de connexió són les habituals:

 • Dilluns es realitzaran actes de nomenaments, la franja horària de connexió és de 13,30h a 14,30h
 • Dimarts es realitzaran nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres. La franja horària en què els interessats poden rebre comunicació de la proposta de nomenament és de 12h a 15h
 • Dimecres es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 12h a 13h
 • Divendres es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 12h a 13h

TARRAGONA

Dies d’adjudicació 

Calendari d’adjudicacions juliol i agost 2022: 

 • 5 de juliol: Publicació avisos de difícil cobertura vacants amb dedicació sencera i mitja (CFA, llocs específics temporals (ADC/AAP, AIP/AIS, PTT/PQPI/PFI….)    

  8 de juliol: publicació del resultat de l’adjudicació a la WEB 
 • 5 de juliol: selecció per part de les direccions dels centres 

  8 de juliol: publicació del resultat de l’adjudicació a la WEB 
 • 11 de juliol: acte de nomenament extraordinari 
 • 20 de juliolsi cal, acte de nomenament extraordinari  

  Durant el mes d’agost vacants pendents de cobrir i substitucions 
 • 24 d’agost: selecció per part de les direccions dels centres 

  26 d’agost: publicació del resultat de l’adjudicació a la WEB 
 • 31 d’agost i 2 de setembre: adjudicació telemàtica 

  A partir del 5 de setembre es faran els actes de nomenaments ordinaris.  

Franja horària de connexió 

 • Nomenaments telemàtics: 11 i 20 de juliol i 31 d’agost la franja horària de connexió serà de 12 a 13,30h  

  A partir del divendres 2 de setembre, les franges horàries de connexió són les habituals:

Els nomenaments telemàtics es faran habitualment els dilluns, dimarts, dimecres i divendres de cada setmana. Qualsevol variació s’informarà puntualment. 

·       Dilluns es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 13,30h a 14,30h. 

·       Dimarts es realitzaran nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres. La franja horària en què els interessats poden rebre la comunicació de la proposta de nomenament és de 12h a 15h. 

·       Dimecres es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 12h a 13h. 

·       Divendres es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 12h a 13h. 


TERRES EBRE

Dies d’adjudicació i franja horària de connexió

Previsió de nomenaments per al juliol del 2022:

 • Dia 11/07/2022 nomenaments telemàtics, només vacants
 • Dia 13/07/2022 selecció per part de les direccions dels centres

La franja horària de connexió per aquests dies serà de 10 a 11.30h.


VALLÈS OCCIDENTAL

Dies d’adjudicació i Franja Horària de connexió

Nomenaments juliol 2022

A partir del dia 05/07/2022, convocatòria de difícil cobertura (només llocs vacants, no substitucions)

Dia 8/7/2022, convocatòria de nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres, només vacants. Hora d’acceptació per part dels docents proposats: de 12h a 15h.

Dia 11/07/2022, nomenaments telemàtics, només vacants. La franja horària de connexió per l’acceptació serà de 10 a 11:30 hores

Dia 15/7/2022, convocatòria de nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres, només vacants. Hora d’acceptació per part dels docents proposats: de 12h a 15h

Dia 20/07/2022, nomenaments telemàtics, només vacants. La franja horària de connexió per l’acceptació serà de 10 a 11:30 hores

Nomenaments agost 2022

A partir del dia 22/08/2022, convocatòria de difícil cobertura (vacants i substitucions)

Dia 30/8/2022, convocatòria de nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres, vacants i substitucions. Hora d’acceptació per part dels docents proposats: de 12h a 15h

Dia 31/08/2022, nomenaments telemàtics, vacants i substitucions. La franja horària de connexió d’aquest dia serà de 10 a 11:30 hores.

Nomenaments setembre 2022:

Divendres 2 de setembre es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 13:30 a 14:30

Dilluns 5 de setembre no hi haurà nomenaments telemàtics, atès que és festiu local a Sabadell

Dimecres 7 de setembre es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 12 a 13.

Dijous 8 de setembre es realitzaran nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres. La franja horària en què els interessats poden rebre la comunicació de la proposta de nomenament  és entre les 12h a 15h

A partir del divendres 9 de setembre, els nomenaments es faran en l’horari habitual.

Els nomenaments telemàtics es faran habitualment els dilluns, dimarts, dimecres i divendres de cada setmana. Qualsevol variació s’informarà puntualment.

 • Dilluns es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 13:30 a 14:30
 • Dimarts es realitzaran nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres. La franja horària en què els interessats poden rebre la comunicació de la proposta de nomenament  és entre les 12h a 15h
 • Dimecres es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 12 a 13
 • Divendres es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 12 a 13

CONSORCIDE BARCELONA

Nomenaments telemàtics:

 • Dilluns 11 de juliol. Horari connexió de 12 a 13.30 h.
 • Dimecres 31 d’agost. Horari de connexió de 12 a 13:30 h.

Nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres docents (PDI):

 • Entre el 13 i el 15 de juliol. Adjudicació: el dia 15 a les 12 hores.
 • Entre el 29 i el 30 d’agost. Adjudicació: el dia 30 a les 12 hores.

Nomenaments de primària

CONVOCATÒRIA DELS ACTES DE NOMENAMENTS 

Nomenaments de secundària i règim especial

CONVOCATÒRIA DELS ACTES DE NOMENAMENTS FUNCIONAMENT ADJUDICACIONS PLACES

Tota la informació sobre el funcionament de l’adjudicació de places es troba a les pàgines web dels serveis territorials (ST) i del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) sol·licitats com a preferents.

De manera resumida, les fases del procediment i els apartats de les pàgines web on es es descriuen són les següents:

 1. Consulta dels dies d’adjudicació i franja horària de connexió.
 2. El dia de l’adjudicació, generalment abans de les 11 h, es pot consultar la llista de personal convocat a les adjudicacions (per especialitat i per número d’ordre i priorització de les especialitats).
 3. Les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució, durant la franja horària indicada, l’han d’acceptar en línia a l’aplicació de l’apartat Acceptació/finalització de l’adjudicació i han de desar la credencial (PDF) que aquesta genera.
  A més a més, aquestes persones reben un SMS i un missatge de correu electrònic.
 4. El primer dia lectiu després de l’adjudicació o el dia d’inici de la substitució (si és posterior a l’adjudicació), cal presentar-se al centre i adjuntar la credencial generada anteriorment.


Si no s’accepta la proposta d’adjudicació, cal indicar-ho a l’apartat Acceptació / finalització de l’adjudicació. Llevat que s’al·legui un motiu justificat (i acreditat amb documentació als ST corresponents o al CEB) el rebuig de la proposta comporta un nou número de barem per aquest curs escolar.

A l’apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació) es pot saber el resultat de les adjudicacions.

Feu un comentari