INFORMACIÓ IMPORTANT CONCURS DE MÈRITS PUBLICADA LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS

Consulta les llistes

Accedeix a l’Espai personal. (amb codi d’usuari GICAR)

Accedeix a l’Espai personal. (amb certificat digital)

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publica a l’eTauler la llista provisional de persones admeses i excloses per cada cos i especialitat.

Assegura’t que apareixes a la llista provisional de persones admeses. Si has sol·licitat més d’una especialitat, comprova si consten totes les que has demanat.

Si estàs al llistat de persones excloses, entra a l’Espai personal per consultar quin ha estat el/s motiu/s d’exclusió. Si vols esmenar-ho, has de presentar justificació per cada motiu d’exclusió, dins del termini de reclamacions. Cada motiu d’exclusió disposa del seu apartat corresponent.

És important que abans de presentar la reclamació, llegeixis les instruccions de l’Espai personal per saber com has de presentar-la correctament. Al final d’aquesta secció informativa, pots consultar els possibles motius d’exclusió i com justificar-los.

Tots els motius d’exclusió s’esmenen a través d’una única reclamació. Assegura’t que has justificat tots els motius de l’exclusió que vols esmenar, abans de tramitar-la definitivament. Un cop presentada no podràs modificar-la, ni tampoc podràs presentar una nova reclamació.

El termini de reclamacions és de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional a l’eTauler. Només s’acceptaran les reclamacions presentades a través de l’Espai personal i dins d’aquest termini, del 10 al 23 de novembre de 2022.

Abans de tramitar definitivament la reclamació, revisa que has justificat tots el motius d’exclusió. Si no esmenes tots els defectes que han motivat la teva exclusió dins del termini de reclamacions, es considera que desisteixes de participar en el procés i quedes definitivament exclòs.

Com que és una convocatòria amb una alta participació, si en algun moment la concurrència és alta, és possible que hi hagi un temps d’espera o dificultats puntuals per accedir a l’Espai personal, torna a provar-ho passats uns minuts.

Possibles motius d’exclusió

La titulació aportada no es correspon amb l’al·legada

Manca requisit formació pedagògica i didàctica

Manca d’acreditació de l’exempció català

Manca d’acreditació de l’exempció castellà

No compleix requisit nacionalitat

Jubilat/da

Funcionari de carrera del cos

Funcionari en pràctiques del cos

Manca de pagament

Finalitzat el termini de presentació de reclamacions, es publicarà la llista definitiva de persones admeses i excloses. Amb aquesta publicació es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.