INFORMACIÓ IMPORTANT PER OPOSITORS

RESOLUCIÓ EDU/3326/2022, de 25 d’octubre, per la qual es publiquen els temaris en llengua catalana dels processos selectius d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats de determinats cossos i escales de personal funcionari docent convocats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa al Cos de mestres

D’acord amb la disposició transitòria segona del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, s’afegeix al temari d’educació primària tres temes relacionats amb la llengua catalana i literatura

Audició i llenguatge  [34,24 kB ]

Educació especial: pedagogia terapèutica  [32,81 kB ]

Educació infantil  [34,36 kB ]

Educació primària, anglès  [141,03 kB ]

Educació primària, educació física  [33,25 kB ]

Educació primària, francès  [34,29 kB ]

Educació primària, música  [138,43 kB ]

Educació primària pdf iconArticle [143,08 kB ]

Cos de professors d’ensenyament secundari (educació secundària obligatòria i batxillerat)

Alemany  [50,42 kB ]

Anglès  [53,33 kB ]

Aranès  [62,86 kB ]

Biologia i geologia  [59,06 kB ]

Dibuix  [49,66 kB ]

Economia  [56,17 kB ]

Educació física  [55,38 kB ]

Filosofia  [45,17 kB ]

Física i química  [67,39 kB ]

Francès  [53,16 kB ]

Geografia i història  [49,5 kB ]

Grec  [55,46 kB ]

Italià  [49,92 kB ]

Llatí  [52,02 kB ]

Llengua castellana i literatura  [49,86 kB ]

Llengua catalana i literatura  [474,43 kB ]

Matemàtiques  [51,39 kB ]

Música  [44,15 kB ]

Orientació educativa (abans Psicologia i pedagogia)  [154,91 kB ]

Tecnologia pdf iconArticle [45,26 kB ]

Cos de professors d’ensenyament secundari (formació professional)

Administració d’empreses  [168,69 kB ]

Anàlisi i química industrial  [179,98 kB ]

Assessoria i processos d’imatge personal  [181,93 kB ]

Construccions civils i edificació  [164,67 kB ]

Formació i orientació laboral  [172,47 kB ]

Hoteleria i turisme  [181,39 kB ]

Informàtica  [153,97 kB ]

Intervenció sociocomunitària  [183,87 kB ]

Navegació i instal·lacions marines  [156,24 kB ]

Organització i gestió comercial  [243,91 kB ]

Organització i processos de manteniment de vehicles  [165,88 kB ]

Organització i projectes de fabricació mecànica  [181,44 kB ]

Organització i projectes de sistemes energètics  [245,4 kB ]

Processos de cultiu aqüícola  [315,42 kB ]

Processos de producció agrària  [163,05 kB ]

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics  [168,82 kB ]

Processos en la indústria alimentària  [175,56 kB ]

Processos i mitjans de comunicació  [182,32 kB ]

Processos i productes d’arts gràfiques  [158,08 kB ]

Processos i productes de fusta i moble  [162,11 kB ]

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell  [164,41 kB ]

Processos sanitaris  [155,91 kB ]

Sistemes electrònics  [177,52 kB ]

Sistemes electrotècnics i automàtics pdf iconArticle [188,53 kB ]

Cos de professors tècnics de formació professional
Cuina i pastisseria  [65,4 kB ]

Equips electrònics  [89,26 kB ]

Estètica  [77,87 kB ]

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles  [51,55 kB ]

Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i de fluids  [180,89 kB ]

Instal·lacions electrotècniques  [75,89 kB ]

Instal·lacions i equips de criança i cultiu  [67,56 kB ]

Laboratori  [63,71 kB ]

Manteniment de vehicles  [51,58 kB ]

Màquines, serveis i producció  [48,36 kB ]

Mecanització i manteniment de màquines  [67,15 kB ]

Oficina de projectes de construcció  [60,83 kB ]

Oficina de projectes de fabricació mecànica  [65,99 kB ]

Operacions de processos  [64,65 kB ]

Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris  [169,63 kB ]

Operacions i equips de producció agrària  [58,81 kB ]

Patronatge i confecció  [60,52 kB ]

Perruqueria  [81,72 kB ]

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics  [58,93 kB ]

Procediments sanitaris i assistencials  [43,48 kB ]

Processos comercials  [57,73 kB ]

Processos de gestió administrativa  [59,93 kB ]

Producció en arts gràfiques  [48,41 kB ]

Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics  [57,58 kB ]

Serveis a la comunitat  [59,7 kB ]

Serveis de restauració  [58,9 kB ]

Sistemes i aplicacions informàtiques  [43,26 kB ]

Soldadures  [74,62 kB ]

Tècniques i procediments d’imatge i so  [160,79 kB ]

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny pdf iconArticle [728,96 kB ] Cos de professors d’arts plàstiques i disseny  [728,96 kB ] Ceràmica / Conservació i Restauració de Materials Arqueològics / Conservació i Restauració d’Obres Escultòriques / Conservació i Restauració d’Obres Pictòriques / Conservació i Restauració de Tèxtils / Conservació i Restauració del Document Gràfic / Dibuix Artístic i Color / Dibuix Tècnic / Disseny d’Interiors / Disseny de Moda / Disseny de Producte / Disseny Gràfic / Disseny Tèxtil / Edició d’Art / Fotografia / Història de l’Art / Joieria i Orfebreria / Materials i tecnologia: Ceràmica i Vidre / Materials i Tecnologia: Conservació i Restauració / Materials i Tecnologia: Disseny / Mitjans Audiovisuals / Mitjans Informàtics / Organització Industrial i Legislació / Volum

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny pdf iconArticle [381,25 kB ] 

Artesania i Ornamentació amb Elements Vegetals / Brodats i puntes / Complements i Accessoris / Daurat i policromia / Ebenisteria Artística / Enquadernació Artística / Esmalts / Fotografia i Processos de Reproducció / Modelisme i Maquetisme / Motlles i Reproduccions / Musivària / Talla de Pedra i Fusta / Tècniques Ceràmiques / Tècniques de Gravat i Estampació / Tècniques de Joieria i Bijuteria / Tècniques d’Orfebreria i Argenteria / Tècniques de Patronatge i Confecció / Tècniques del Metall / Tècniques Murals / Tècniques Tèxtils