Informació mesa sectorial 1 de març

Està previst que la convocatòria es faci pública a principis de març i que el procés finalitzi a mitjans de juny per tenir nomenades les persones seleccionades abans de l’1 de juliol.

El projecte educació que presentin els directors haurà d’incloure la coeducació i prevenció de la violència i canvia la composició de les comissions de selecció.

Per fer el nomenament de director amb caràcter extraordinari per un any caldrà escoltar al Consell Escolar.

El projecte educatiu de centre ha de definir el projecte lingüístic.

Canvia la comissió de selecció que serà composada per:

  • 3 Representants de l’administració (abans 5): 1 director/a en actiu amb avaluació positiva, 1 inspector que presideix, 1 representant de l’administració local.
  • 3 Membres del Consell Escolar que no siguin docents (abans 1)
  • 3 professors del claustre del centre.

La documentació sera enviada telemàticament i sera responsabilitat de l’aspirant a direcció d’adjuntar la documentació i mèrits.

El Departament assegura que la seva posició és que el PTFP funcionari de carrera passi de la manera més simplificada possible al cos de Secundària.

Recorda que les ofertes públiques d’ocupació aprovades abans de 19/1/21 (entrada en vigor de la LOMLOE) es poden executar fins els 3 anys posteriors a l’aprovació de la corresponen oferta pública d’ocupació. Són unes 110 places del cos de PTFP.

El Departament treballa amb l’escenari de començar i acabar el curs 21-22 amb una gestió de la borsa com l’actual a nivell de tractament de les especialitats de PTFP, sense canvis fins que el Ministeri desenvolupi reglamentàriament la qüestió tal i com preveu la LOMLOE.

Implementació de l’equiparació salarial del professorat PTFP al cos de Professorat d’Ensenyaments de Secundària

El Departament diu que vol l’equiparació salarial però que ha d’esperar que la formació de Govern perquè assumeix el compromís pressupostari necessari.