INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT PROFESSORAT INTERÍ I SUBSTITUT

És molt important llegiu aquest butlletí hi ha canvis substancials en la tramitació credencial, i finalització del contracte.

Butlletí