Informació opositors

La segona prova d’oposicions el Departament ha ampliat l’antelació en la comunicació de la data de la segona prova sera de 10 dies enlloc dels 7 dies.

El Departament  convocarà la segona prova quan la situació sanitària ho permet.

La prova extraordinària  per als opositors afectades per a la Covid-19 o altres malalties o dones embarassades amb data de part propera, es farà uns 15 dies després de la convocatòria ordinària.

El temps per presentar el justificant mèdic  serà en un període màxim de 5 dies.

Per garantir la igualtat en les dues convocatòries de la segona prova,  les comissions de selecció tinguin preparats dos models del supòsit pràctic,  en sobres tancats.

El dia de la convocatòria ordinària, una persona voluntària triarà a l’atzar el sobre amb el model de supòsits per aquella sessió i l’altre quedarà per a la sessió extraordinària.

En cas que no sigui necessari fer servir el segon model del cas pràctic es preveu l’exhibició del model en sessió pública.