informació per els opositors orientació educativa

EL SINDICAT ASINPRE ha demanat al departament d’educació que publiqui urgentment una nota davant de la informació que ha publicat un sindicat;

en aquesta convocatòria no hi ha cap lloc que impedeixi fer UD/SA d’un EAP.

En els criteris correcció convocatòria anterior i cito textual si ho permetia:

“Pla d’actuació educativa·

Una breu introducció, on s’exposi els elements de context i les funcions de l’orientador educatiu, d’un institut o d’un equip d’assessorament psicopedagògic (EAP), en què es fonamenta el pla i les respectives unitats d’actuació educativa.·”

Feu un comentari