INFORMACIÓ personal laboral

Concurs-Oposició de tècnics i tècniques d’educació infantil (TEEI).

 Resta pendent  establir la data de la prova del test i el supòsit pràctic que han de realitzar les persones que per motius justificats i acreditats, no es van poder presentar en la convocatòria del 18 de setembre.

Fins que no realitzin la prova, no es penjarà la resolució del tipus test, tal com ho marca la normativa.


Concurs-Oposició d’integradores i integradors socials TIS: 

El Departament informa de l’ajornament de la data de la publicació de la convocatòria de TIS, ja que la normativa actual introdueix noves mesures, nous terminis i poder ampliar l’oferta pública.

El nou termini  que marca el Reial decret llei en vigor és fins a  31 de desembre del 2022, per la qual cosa s’atura la negociació de les bases de la convocatòria,