informacions procés estabilització 2022

Requisits:

No es podrà al·legar una titulació equivalent a efectes de docència si es té la titulació requerida  per a l’ingrés al cos

Barem de mèrits, apartat de Certificacions de nivell avançat o equivalent d’EOI:

  • El C2 de Català es valorarà en aquest apartat.
  • Es valoraran titulacions de nivell B2 si són anteriors al 2017. A partir del 2017 es valoraran titulacions de nivell C1 o C2.

Resolució empats

El primer criteri a tenir en compte per a resoldre els empats serà l’experiència docent,  computant tots els dies de prestació de serveis

Places concurs de mèrits i concurs oposició

Segons el departament, el número de places que s’oferiran (12.859) es correspon amb el número d’interins que a l’abril de 2022 tenien 5 o més anys de serveis prestats a la borsa de treball.

No hi haurà torn de reserva: el percentatge del 5% de les places  per persones amb discapacitat s’incorporarà a les de la convocatòria del concurs oposició d’estabilització.

Procediment sol.licitud:

  • Un cop fet el pagament la sol·licitud es considerarà enviada i ja no es podrà fer cap modificació ni eliminar-la i fer-ne una de nova.
  • Les dades de l’expedient personal es carregaran tant des de l’ATRI com des d’XTEC.
Convocatòries d’oferta pública 2022