Inscripció per al curs de formació de directors i directores

El Departament d’Educació ofereix una formació de direccions en la que es treballen tots els aspectes que són significatius per a la pràctica directiva dels centres educatius, destacant la funció de lideratge pedagògic i  desenvolupant les competències necessàries per exercir un lideratge distribuït i eficaç.

Tots aquells docents que no hagin exercit mai la direcció i vulguin participar en un concurs de mèrits per a la selecció de directors i directores o se’ls proposi per a un nomenament extraordinari, ja sigui per absència de candidats a la direcció o per exercir-la en un centre de nova creació, han de superar el curs de formació inicial per a l’exercici de la funció directiva i el lideratge pedagògic.

Tots aquells docents que siguin ​o hagin estat directors o directores i es vulguin presentar al concurs de mèrits o se’ls proposi per a un nomenament extraordinari, han de superar la formació d’actualització per a l’exercici de la funció directiva i el lideratge pedagògic.

Des de la Sub-direcció General de Funció Directiva i Lideratge Pedagògic s’organitzen els dos models de formació, tant la formació inicial com la d’actualització a partir del segon trimestre d’aquest curs.

Els docents que hi estiguin interessats han de formalitzar la sol·licitud a l’apartat  Persones > Funció directiva > Inscripció als cursos​

El termini per fer la sol·licitud és de l’1 al 13 de desembre de 2020.

Més informació

Acreditació de la formació per exercir la funció directiva​

Requisits per participar en el concurs de mèrits de selecció de directors​​

Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb la Sub-direcció general de Funció Directiva i Lideratge Pedagògic mitjançant el correu: funciodirectivacentres.educacio@gencat.cat