INSCRIPCIÓ PER AL CURS DE FORMACIÓ DE DIRECTORS I DIRECTORES

El Departament d’Educació ofereix una formació de direccions en la que es treballen tots els aspectes que són significatius per a la pràctica directiva dels centres educatius, destacant la funció de lideratge pedagògic i  desenvolupant les competències necessàries per exercir un lideratge distribuït i eficaç.

​Des de la Sub-direcció General de Funció Directiva i Lideratge Pedagògic s’organitzen dos models de formació, tant la formació inicial com la d’actualització.​

Els docents que hi estigueu interessats heu de formalitzar la sol·licitud a l’apartat  Persones > F​ormació > Funció directiva > Inscripció als cursos​.

El termini per fer-la és fins al 5 de desembre de 2022.​

Inscripcions​ per al Curs de formació inicial (2023)

Durada210 hores (repartides en dues fases: una primera entre febrer i juny, i una segona entre setembre i novembre).

Sessions: les presencials es faran dijous i divendres de 18 a 21 hores; alguna sessió telemàtica, els dimecres, de 17 a 19 hores.

Destinataris: docents que vulguin adquirir l’acreditació de funció directiva.

Requis​its:

  • Tenir una antiguitat mínima en el cos en el moment de fer la sol·licitud de 3 anys.
  • Superar l’entrevista.
  • Acceptar el compromís amb l’Administració per tal d’exercir la funció directiva en cas que es requereixi.

Caducitat: els efectes d’aquesta formació caduquen al cap de 8 anys.

Termini: del 17 de novembre fins al 5 de desembre de 2022

Sol·licitud d’​​in​​scripció 

Documentació que cal ​adjuntar a la sol·licitud

  • Carta de motivació: extensió màxima 1 full DIN-A4, d’un interlineat d’1,5 espais i en mida 12.​​
  • Currículum d’ATRI:​​​ Descarregueu​-lo a l’apartat “Expedient > El meu expedient > Dades administratives > Generar PDF > CV cec > Generar PDF​”​

Inscripcions​ per al Curs​ de formació d’actualització ​(2023)

Durada: 120 hores (que es repartiran en dues fases: una primera entre febrer i maig i una segona entre setembre i novembre)

Sessions: les presencials es faran dijous i divendres de 18 a 21 hores; alguna sessió, telemàtica els dimecres de 17 a 19 hores.

Criteri per participar-hi: Tenir caducada la formació inicial.​

​Termini: del 17 de novembre fins al 5 de desembre de 2022

Sol·licitud​ d’​​inscripció ​

Més informació

Acreditació de la formació per exercir la funció directiva​

Requisits per participar en el concurs de mèrits de selecció de directors​​

Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb la Sub-direcció general de Funció Directiva i Lideratge Pedagògic mitjançant el correu: funciodirectivacentres.educacio@gencat.cat