INSTRUCCIONS PER ALS CENTRES EDUCATIUS

La situació de la pandèmia derivada de la COVID-19 en el sistema educatiu va fer necessari establir diverses mesures d’organització i pedagògiques per adaptar el desenvolupament i la finalització del curs 2019-2020.

Així mateix, les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives, de 30 de juny de 2020, estableixen els criteris per facilitar la tasca organitzativa i pedagògica dels centres educatius en aquest curs 2020-2021.

Més informació