El Departament d’Educació publica la llista d’admesos i exclosos del concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres públics en què ha de quedar vacant aquest càrrec.