LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES A LA CONVOVATÒRIA DELS PROCESSOS D’ESTABILITATZACIÓ PERSONAL ADMINISTRACIÓ NO DOCENTS