RESOLUCIÓ EDU/495/2021, de 8 de febrer, per la qual s’aixeca la suspensió del termini per aprovar i publicar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020).

Relació provisional de persones admeses i excloses

Es podran fer al·legacions de l’1 al 12 de març de 2021, a través de la Petició genèrica

Què cal tenir en compte a l’hora d’emplenar i enviar el formulari Petició genèrica per registre electrònic.

Instruccions per acreditar l’exempció de la prova de català o castellà i les exempcions o bonificacions de les taxes.

Llista provisional de persones admeses

Llista provisional de persones admeses amb dades sensibles

Llista provisional de persones excloses

Petició genèrica

Instruccions petició genèrica

Instruccions al·legacions

Més informació

Consulta de la sol·licitud

Presentació d’al·legacions i esmenes

PREPARACIÓ OPOSICIONS DE TÈCNIC EN EDUCACIÓ INFANTIL

Més informació i matrícula