LLISTA ÚNICA PER ESPECIALITATS INTEGRACIÓ EN EL COS DE SECUNDÀRIA FINS EL 24 DE GENER DE 2024