MESA SECTORIAL 13 de gener de 2021.

Dia: 13 de gener de 2021

Hora: 10.30 hores

Ordre del dia:

1.- RESOLUCIÓ EDU/xx/2021, de xx de xxxxx, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats

2.- Torn obert de paraules.

OPOSICIONS 2021