MESA SECTORIAL DIA 16 de desembre de 2020.

Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari.

Dia: 16 de desembre de 2020

Hora: 10.30 hores

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau de les actes següents:

– Acta núm. 02/2020 corresponent a la sessió del dia 11 de març de 2020 (document adjunt).

– Acta núm. 04/2020 corresponent a la sessió del dia 20 d’abril de 2020 (document adjunt).

– Acta núm. 06/2020 corresponent a la sessió del dia 21 de maig de 2020 (document adjunt).

– Acta núm. 07/2020 corresponent a la sessió del dia 10 de juny de 2020 (document adjunt).

– Acta núm. 08/2020 corresponent a les sessions dels dies 30 de juny i 1 de juliol de 2020 (document adjunt).

– Acta núm. 10/2020 corresponent a la sessió del dia 10 de juliol de 2020 (document adjunt)

2.- Calendari properes convocatòries concurs oposició i distribució de places per cossos docents (el document s’enviarà abans de la sessió).

3.- Distribució de places per cossos i especialitats a la convocatòria de concurs oposició del 2021.

4.- Modificació especialitats FP i cossos docents.

5.- Torn obert de paraules.