MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DECRET LLEI 12/2022, de 27 de setembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera.

A partir de l’any vinent, les persones que aprovin una oposició i no obtinguin plaça, entraran a formar part d’una bossa d’aspirants durant tres anys.

També limita el temps que es reserven les places dels funcionaris d’alta direcció que ocupen llocs en serveis especials. Ara es reservaven els llocs indefinidament.

Promocions internes dels que ja són funcionaris.

Feu un comentari