Model de reclamació per a la primera prova d’oposicions 2020