Modificació de dades borsa treball

 

Els període   modificacions de les dades de la borsa és el dia  13 al 20 de setembre de 2021. Els canvis son immediats.

Modificació de dades