Modificació de dades de la borsa de treball (període excepcional) persones aprovades EN EL CONCURS OPOSICIÓ EXTRAORDINARI

Del 20 al 22 de febrer de 2024 s’obre un període excepcional de consulta i modificació de dades de la borsa perquè les persones que hagin presentat la sol·licitud per accedir a la borsa de treball de personal interí docent puguin emplenar dades com les de jornada, municipi, llocs de treball, centres de característiques especials, etc.

Les persones que hagin realitzat la sol·licitud d’accés a la borsa i no completin les seves dades en el termini establert, passaran a tenir seleccionada tota l’àrea territorial del servei territorial on van realitzar l’oposició i com a jornada laboral la jornada sencera, i seran aquestes les dades amb què participarà en els nomenaments telemàtics.

Feu un comentari