MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA

Del 20 al 27 de Març  les persones interessades poden modificar en línia les dades que consten a la borsa

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2022-2023, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest lo curs.

El número d’ordre de la borsa de treball 2022-2023 és definitiu.

Si escau, es podran obrir altres períodes amb caràcter excepcional.

Consulta de dades