MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA

Del 23 al 30 de gener  les persones interessades poden modificar en línia les dades que consten a la borsa

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2022-2023, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest lo curs.

El número d’ordre de la borsa de treball 2022-2023 és definitiu.

Els períodes de modificació de dades previstos per al curs 2022-2023 són els següents:

Del 20 al 27 de març de 2023

Si escau, es podran obrir altres períodes amb caràcter excepcional.

Consulta de dades