MOLT IMPORTANT: canvi permis per conciliació fills menors

EL departament d’educació rectifica i ara diu  que si que podem gaudir del permís per conciliació en el cas que els nostres fills/filles/menors a càrrec, hagin de fer quarantena , siguin positius en covid o no.

La sol.licitud s’ha de presentar a la direcció del centre:

Documentació que cal adjuntar:

 

Permís per conciliació

  • Comunicat del centre de gent gran i discapacitat, centre educatiu o llar d’infants.

  • Declaració responsable de no tenir ningú que tingui cura d’un fill/a menor amb qui es conviu (menor de 12 anys) ​ o de tenir a càrrec persones dependents o amb discapacitat que han de fer aïllament tot i no haver estat contagiat per la covid-19, perquè no tenen la pauta de vacunació completa ni ha passat la covid-19 en els darrers 3 mesos.​​