NO ÉS UNA INNOCENTADA CORRECCIÓ PUNTUACIÓ CONCURS MÈRITS

La precipitació en la publicació del concurs de mèrits als errors de connexió, els bloquejos quan pujava l’expedient acadèmic, ara afegim que a la base del concurs no estava bé el càlcul de puntuació.

A la base 7.1, de l’annex 1, on diu:

“En el subapartat 7.1.3: 0,0125 punts.”

Ha de dir:

“En el subapartat 7.1.3: 0,0104 punts.”

D’altra banda tots aquells que hagin pujat l’expedient o altres mèrits i que els hagi informat que s’havia realitzat correctament i no els ha comptat la puntuació i tot i haver reclamat avui no s’ha comptabilitzat us podeu posar en contacte amb el sindicat ASINPRE per preparar en el cas que quan surtin les puntuacions provisionals la corresponent reclamació judicial

—————————————————————————————-