nomenament amb caràcter expecpcional càrrecs d’inspector o inspectora en cap territorial adjunt i de coordinador o coordinadora territorial