NOMENAMENT COM FUNCIONARIS DE CARRERA D’ASPIRANTS AMB FASE DE PRÀCTIQUES AJORNADES O PER ALTRES CAUSES OPOSICIONS 2019