nomenament de funcionaris en pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició