NOMENAMENT FUNCIONARIS DE CARRERA OPOSICIONS ANY 2019