Nomenaments del mes de juliol


A les persones que formen part de la borsa sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent: 

  • haver treballat sis o més mesos com a substituts fins al 30 de juny de 2022 i
  • haver treballat com a mínim 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2022.

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol fent cursos de formació o en altres activitats reconegudes, tret que es participi en una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents.

Us recordem que al mes de juliol i agost està permès fer 15 hores setmanals de cursos, per aquests tots els nostres cursos tenen durada de 15 dies

  • Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores i, en total, cal acreditar 30 hores de formació.
  • Els períodes d’inscripció a les activitats de formació d’estiu del Departament d’Educació es poden consultar a cadascuna de les activitats.

La formació s’acredita amb la presentació, fins al 31 d’octubre, del document acreditatiu de la realització de la formació. En el cas que la formació consti a ATRI, no és necessari acreditar-la.

Les persones que hagin participat de forma activa en processos selectius per accedir a cossos docents de Catalunya no han d’acreditar res.

Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes han d’acreditar, abans del 31 d’octubre de 2022, aquesta participació amb el full d’inscripció a la convocatòria.

Feu un comentari