Nomenaments telemàtics agost

Entre els dies 26 i 27 d’agost de 2021, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona faran els actes de nomenament telemàtic necessaris per adjudicar, entre el professorat que forma part de la borsa de personal interí docent, les vacants i substitucions que estiguin pendents d’assignació.

Acceptació / finalització de l’adjudicació

Informació per al curs 2021-2022

Per adjudicar les vacants pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona faran actes de nomenament telemàtics els dies 26 i 27 d’agost de 2021.

S’estableixen les franges horàries de connexió des del web següents per acceptar la plaça assignada:

26 d’agost, de les 10 a les 11.30 hores

27 d’agost, de les 10 a les 11.30 hores

S’informarà de les dates dels següents nomenaments telemàtics.

Acceptació / finalització de l’adjudicació

Consulta global de resultats (darrera adjudicació)