NOMENAMENTS TELEMÀTICS PER ADJUDICAR VACANTS I SUBSTITUCIONS AL PERSONAL DE LA BORSA DE TREBALL DOCENT 31 D’AGOST

El dia 31 d’agost de 2022 els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics, per cobrir les vacants que hi ha pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent.

La informació detallada del procediment es troba al web dels serveis territorials sol·licitats com a preferents i del Consorci d’Educació de Barcelona

El 31 d’agost, es publicarà el número d’ordre del personal convocat als actes de nomenament a l’apartat Personal convocat a les adjudicacions.

Per conèixer el resultat de l’adjudicació cal accedir a l’apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació). Per entrar a l’aplicació, cal identificar-se amb el codi d’usuari de la XTEC o, si no se’n té, amb el codi del registre d’usuari temporal que facilita el mateix sistema.

Complementàriament, les persones a les quals s’assigna una vacant o substitució reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb aquesta indicació.

Dins de la franja horària de connexió que s’estableix a l’apartat Dies d’adjudicació i franja horària de connexió, la persona que té assignada una vacant o substitució, ha d’acceptar o refusar l’adjudicació proposada a l’apartat Acceptació/finalització de l’adjudicació. Per accedir a l’aplicació, cal identificar-se amb el codi d’usuari de la XTEC o, si no se’n té, amb el codi del registre d’usuari temporal que facilita el mateix sistema.

Les franges horàries de connexió són les següents:

De 10 a 11.30 hores

Serveis Territorials del Departament d’Educació al Maresme-Vallès Oriental

Serveis Territorials del Departament d’Educació a Girona

Serveis Territorials del Departament d’Educació a Barcelona Comarques

Serveis Territorials del Departament d’Educació al Vallès Occidental

Serveis Territorials del Departament d’Educació a les Terres de l’Ebre

De 12 a 13.30 hores

Consorci d’Educació de Barcelona

Serveis Territorials del Departament d’Educació al Baix Llobregat

Serveis Territorials del Departament d’Educació a Tarragona

Serveis Territorials del Departament d’Educació a Lleida

Serveis Territorials del Departament d’Educació a la Catalunya Central

S’informarà de les dates dels següents nomenaments telemàtics.

De manera resumida, les fases del procediment i els apartats de les pàgines web on es es descriuen són les següents:

  1. Consulta dels dies d’adjudicació i franja horària de connexió.
  2. El dia de l’adjudicació, generalment abans de les 11 h, es pot consultar la llista de personal convocat a les adjudicacions (per especialitat i per número d’ordre i priorització de les especialitats).
  3. Les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució, durant la franja horària indicada, l’han d’acceptar en línia a l’aplicació de l’apartat Acceptació/finalització de l’adjudicació i han de desar la credencial (PDF) que aquesta genera.
    A més a més, aquestes persones reben un SMS i un missatge de correu electrònic.
  4. El primer dia lectiu després de l’adjudicació o el dia d’inici de la substitució (si és posterior a l’adjudicació), cal presentar-se al centre i adjuntar la credencial generada anteriorment.

Si no s’accepta la proposta d’adjudicació, cal indicar-ho a l’apartat Acceptació / finalització de l’adjudicació. Llevat que s’al·legui un motiu justificat (i acreditat amb documentació als ST corresponents o al CEB) el rebuig de la proposta comporta un nou número de barem per aquest curs escolar.

A l’apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació) es pot saber el resultat de les adjudicacions.