Nomenaments telemàtics setembre

ATENCIÓ SUBSTITUTS/ES QUE ESTEU SENSE NOMENAMENT: el pròxim nomenament serà el dia 1 de SETEMBRE, recordeu d`acceptar el nomenament que us adjudiquin els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona  les vacants i substitucions que estiguin pendents d’assignació.

Acceptació / finalització de l’adjudicació

S’estableixen les franges horàries de connexió des del web següents per acceptar la plaça assignada:

S’informarà de les dates dels següents nomenaments telemàtics.

Acceptació / finalització de l’adjudicació

Consulta global de resultats (darrera adjudicació)