NOTÍCIES I NOVETATS

FORMACIÓ
Manuel

El proper 17 d’abril s’obre el termini per poder-se presentar als exàmens oficials de llengua catalana NIVELL C2 ANDORRA

Nova convocatòria d’exàmens oficials de llengua catalana de nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 per als candidats lliures. Aquesta és la segona convocatòria de l’any 2023. Les inscripcions per poder-se presentar als exàmens estaran obertes del 17 al 27 d’abril, ambdós dies inclosos, i s’hauran de fer de forma telemàtica a www.e-tramits.ad. El preu de la inscripció és de 17,15 euros. Els no-residents han d’enviar la Sol·licitud d’informació o atorgament del número d’identificació administrativa i una còpia del passaport o

Més »
NORMATIVES
Manuel

MODIFICACIONS EBEP I CLASSES PASSIVES

CLASSES PASSIVES Publicat el Reial decret llei 2/2023, del 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions. Aquest nou Reial decret modifica, a la seva disposició final primera, el text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, afegint-hi un nou apartat 7, en els termes següents: 7. Para determinar qué pensiones o suma de pensiones

Més »
NORMATIVES
Manuel

MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA

Del 20 al 27 de Març  les persones interessades poden modificar en línia les dades que consten a la borsa Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2022-2023, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest lo curs. El número d’ordre de la borsa de treball 2022-2023 és definitiu. Si escau, es podran obrir altres períodes amb caràcter excepcional. Consulta de dades 

Més »
Notícies
Manuel

El departament imposarà el calendari escolar per al curs 23-24

Pendent d’aprovar-se ja anuncien que el curs comença el dia 4 de setembre en horari de matí i tarda per a primària i secundària.Cicles formatius i batxillerat començaran més tard. Els centres escolars a catalunya no estan preparats per suportar les altes temperatures que es produiran al mes de setembre no podem comparar-nos amb països propers que les condicions climàtiques són diferents de les que tenim i un calendari escolar més racional durant tot l’any, L’únic que els importa és

Més »
Notícies
Manuel

ELECCIONS SINDICALS SOM L’ALTERNATIVA SINDICAL, SOM ASINPRE

Hola, soc Manuel Valencia.La majoria em coneixereu per la meva vida sindical durant molts anys, en la qual sempre he ajudat en qualsevol moment, a qualsevol hora, sense importar si era festiu o algun període de vacances o si les consultes venien d’afi liats o no.Fa un any i mig vam començar a construir un nou sindicat: ASINPRE. I ara, ens presentem a les eleccions sindicals per primera vegada.Malgrat no tenir prous recursos, hem aconseguit presentar candidatura en sis juntes

Més »
Notícies
Manuel

NOVETATS Normativa D’ORDENACIÓ CURRICULAR

Aplicació de la normativa d’ordenació curricular per al desenvolupament la part B.1, la unitat didàctica o la situació d’aprenentatge de la fase d’oposició. Educació infantil Per al segon cicle d’educació infantil, es pot desenvolupar la unitat didàctica d’acord amb el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, o la situació d’aprenentatge d’acord amb el Decret 21/2023, de 7 de febrer, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil. Currículum d’educació infantil.  Educació primària

Més »
Notícies
Manuel

ADMESOS I EXCLOSOS PROVES CATALÀ NIVELL C2

Llista provisional d’admesos i exclosos a les proves de català del certificat C2 superior de la Secretaria de Política Lingüística 2023 Llista provisional d’admesos i exclosos a les proves de català del certificat C2 superior de la Secretaria de Política Lingüística 2023

Més »
Notícies
Manuel

Informació concurs trasllats mestres

Per un problema tècnic el concurs general de trasllats del cos de mestres es retarda un cop solucionat al llarg de la setmana que ve es publicarà

Més »
Notícies
Manuel

EL SINDICAT ASINPRE ACONSEGUEIX EL PAGAMENT DE LES DESPESES DE VIATGE ALS I LES MESTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL, AUDICIÓ I LLENGUATGE I PROFESSORAT ESPECIALISTA EN ORIENTACIÓ

Resolució de la Direcció General d’Educació Inclusiva en resposta a les al·legacions presentades al Departament d’Educació, en data 4 de febrer de 2023, per la Sra. Lorena Gálvez Chacón, secretaria General ASINPRE en relació amb la Resolució EDU/3988/2022, de19 de desembre, per la qual s’aprova el Programa de detecció i intervenció primerenques de dificultats en l’aprenentatge, la comunicació i el llenguatge per al curs 2022-2023, en el marc del Programa de cooperació territorial d’educació inclusiva

Més »
INTERINS
Manuel

CONCURS MÉRITS ULTIMA INFORMACIÓ

Informació important: Problemes amb l’experiència docent Problemes amb la formació acadèmica Problemes amb la formació permanent

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ eleccions sindicals: el vot per correu

El dia 14 de març és el dia de votació de les eleccions sindicals. Si aquest dia no pots anar a votar per alguna circumstància que t’ho impedeixi, ho pots fer per correu. La sol·licitud s’ha de fer abans del 7 de Març

Més »
Notícies
Manuel

PRORROGA PUBLICACIÓ LLISTA PROVISIONAL ADMESES I EXCLOSES CONCURS OPOSICIÓ

RESOLUCIÓ EDU/589/2023, de 20 de febrer, per la qual es prorroga el termini de publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre. Prorrogar un mes, com a màxim, el termini per publicar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, que preveu la base 5.1 del concurs oposició convocat

Més »
Notícies
Manuel

PUBLICACIÓ Adjudicació provisional (cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció d’Educació)

Avís en relació al barem En el barem fet públic amb la resolució provisional hi ha reflectida la puntuació afegida o modificada d’ofici corresponent als apartats 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 (antiguitat en el cos) com a personal interí i funcionari en pràctiques en centres públics del Departament d’Educació. Per accedir a l’aplicació de consulta de les adjudicacions provisionals us heu d’identificar amb el mateix codi d’usuari amb què vau presentar la sol·licitud: codi d’usuari GICAR (ATRI) o codi d’usuari temporal.

Més »
NORMATIVES
Manuel

INFORMACIÓ PERSONAL LABORAL: LLISTA PROVISIONAL ADMESES I EXCLOSES CONCURS OPOSICIÓ

RESOLUCIÓ EDU/448/2023, de 15 de febrer, per la qual s’aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’Educador/a de llar d’infants (B1), Educador/a d’educació especial en centres públics (C1), Integrador/a social (C1), Auxiliar d’educació especial (D1), Oficial/a de 1a jardiner/a (D1), Oficial/a de 1a cambrer/a (D1) i Ajudant de cuina-netejador/a (D2) del Departament d’Educació

Més »
NORMATIVES
Manuel

CONCURS DE MÈRITS EN COMISSIÓ DE SERVEIS L’INSTITUT OBERT DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EDU/447/2023, de 15 de febrer, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’Institut Obert de Catalunya. Llocs vacants a cobrir amb comissió de serveis: Cos de professors d’ensenyament secundari o catedràtics d’ensenyament secundari Esp Nom especialitat Places CN Biologia i geologia 2 FQ Física i química 2 GE Geografia i història 3 MA Matemàtiques 2 PSI Orientació educativa 1 501 Administració d’empreses 3 505

Més »
INTERINS
Manuel

VALORACIÓ PROVISIONAL DELS MÈRITS  CONCURS EXCEPCIONAL

Consulta la puntuació provisional El tribunal farà públic el resultat de la valoració provisional dels teus mèrits, detallat per cada apartat i subapartat. Disposes d’un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà d’aquest publicació, per presentar reclamacions contra la valoració provisional de mèrits, a través de l’espai personal de l’aplicació. El tribunal estimarà o desestimarà les reclamacions i s’incorporaran a l’espai personal de l’aplicació. Contra aquesta valoració pots interposar recurs d’alçada davant la directora general de Professorat

Més »
NORMATIVES
Manuel

ELECCIONS SINDICALS 14 DE MARÇ

Consulta ​la mesa de votació​ Sol·licitud de vot per correu (fins al 7 de març) Important: si el dia 14 de març no pots votar demana el vot per correu. Pots fer-ho pel mateix aplicatiu de la consulta de la mesa- VOLEM AGRAIR EL RECOLÇAMENT REBUT Som un sindicat que es presenta per primer cop a les eleccions sindical i sense cap alliberat. Amb molt d’esforç i entusiasme, i gràcies al vostre suport ens hem pogut presentar en 7 juntes de personal:

Més »
NORMATIVES
Manuel

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS DEL CONCURS DE MÈRITS: 16 DE FEBRER

Les llistes provisionals de valoració de mèrits seran publicades el proper 16 de febrer. Es podrà consultar la baremació individual a l’espai personal i el llistat ordenat alfabèticament amb la puntuació per a cada especialitat de cada aspirant. El període de reclamacions  serà entre el 17 de febrer i el 2 de març. Es podran presentar al·legacions si no s’està d’acord amb la puntuació provisional atorgada dins l’apartat d’observacions , adjuntant la documentació adient. Aquesta reclamació es farà a través de l’espai

Més »
NORMATIVES
Manuel

PUBLICACIÓ DECRET 21/2023, DE 7 DE FEBRER, D’ ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE L’EDUCACIÓ INFANTIL.

DECRET 21/2023, de 7 de febrer, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil. Derogació normativa Es deroguen el Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle d’educació infantil, el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil i l’Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil. Calendari d’implantació L’any acadèmic 2022-2023 s’implanta la

Més »
NORMATIVES
Manuel

PUBLICACIÓ ITINERARIS FORMATIUS ESPECIFÍCS

RESOLUCIÓ EDU/294/2023, de 2 de febrer, per la qual s’estableixen els itineraris formatius específics. Establir els itineraris formatius específics (IFE), adreçats a alumnat amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

Més »
NORMATIVES
Manuel

El Govern aprova el currículum dels ensenyaments d’educació infantil

El Govern ha aprovat avui el Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil, que inclou els dos cicles d’aquesta etapa (de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys). Aquesta normativa culmina amb la nova ordenació de totes les etapes educatives, ja que fa pocs mesos el Govern ja va aprovar els decrets dels ensenyaments de batxillerat i de l’educació bàsica (primària i ESO). La principal novetat del decret aprovat avui és que estableix el currículum competencial en

Més »
Notícies
Manuel

ACREDITACIÓ DE LA COMPÈTENCIA DIGITAL DOCENT

Resolució, de 3 de febrer de 2023, per la qual es defineixen les modalitats i els procediments d’acreditació de la competència digital docent ACREDITACIÓ D’OFICI NIVELL A1 NIVELL A2 NIVELL B1 Es podrà acreditar el nivell B1 a través d’un dels procediments següents: NIVELL B2 Es podrà acreditar el nivell B2 a través d’un dels procediments següents: NIVELL C1 Es podrà acreditar el nivell C1 a través d’un dels procediments següents: Per als nivells B1 i B2, en cas de

Més »
NORMATIVES
Manuel

EL SINDICAT ASINPRE DEMANA AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ EL PAGAMENT DEL COMPLEMENT ITINERÀNCIA O LES COMPENSACIONS ECONÒMIQUES CORRESPONENTS

EL SINDICAT ASINPRE ha demanat el pagament del complement d’itinerància o les indemnitzacions previstes a la normativa des de la destinació per al qual va ser nomenat,  per a tot el professorat del Programa de detecció i intervenció primerenques de dificultats en l’aprenentatge, la comunicació i el llenguatge. A la compensació econòmica es calcularan el total de quilòmetres des del centre de destinació, es comptaran tots els desplaçaments des del primer fins a l’últim que es realitzi a la jornada

Més »
Notícies
Manuel

CORRECCIÓ D’ERRADES CONCURS OPOSICIÓ DOCENTS

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent (DOGC núm. 8820, de 27.12.2022).

Més »
Notícies
Manuel

EL NOU CURRÍCULUM ORIENTACIONS SOBRE LES SITUACIONS APRENENTATGE

Webinar: el batxillerat competèncial Orientacions sobre les situacions d’aprenentatge Batxillerat competencial i situacions d’aprenentatge Guia de l’educació infantil Guia de l’educació bàsica Guia del batxillerat El nou currículum de formació instrumental Documents i recursos,

Més »
Notícies
Manuel

ARRIBA LA VAGA D’HIVERN

Davant la convocatòria de vaga pels propers 25 i 26 de gener, el sindicat ASINPRE opina que quan has de convocar una vaga per poder justificar la teva feina és que anem molt malament. Venen eleccions sindicals, i un sindicat que vol sortir a la premsa i a la televisió, convoca una vaga de forma unilateral i la resta de sindicats, com a “borregos”, i tot i no estar d’acord, per por de no sortir a la fotografia, convoquen també

Més »
NORMATIVES
Manuel

VACANTS PROVISIONALS CORRESPONENT CONCURS TRASLLATS

RESOLUCIÓ EDU/54/2023, de 12 de gener, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola. RESOLUCIÓ EDU/55/2023, de 12 de gener, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal

Més »
INTERINS
Manuel

xerrada informativa concurs excepcional oposicions

XERRADA INFORMATIVA: CONVOCATÒRIA CONCURS EXCEPCIONAL OPOSICIÓ DOCENTS DILLUNS, 23 GENER · HORARI 18:00 – 20:00 Informació per unir-se a la reunió de Google Meet https://meet.google.com/rhf-nhpu-jzx Ordre del dia Resum convocatòria Contestem els teus dubtes Que no t’enganyin què passarà a partir de l’1 setembre 2025

Més »
Notícies
Manuel

PRESENTA LA SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ CONVOCATÒRIA CONCURS EXCEPCIONAL OPOSICIÓ DOCENTS

RESOLUCIÓ EDU/4037/2022, de 21 de desembre, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent. BUTLLETÍ RESUM CONVOCATÒRIA Termini de presentació de sol·licituds El termini de presentació de la sol·licitud és des del 16 de gener fins al 10 de febrer de 2023, ambdós inclosos. Presenta la sol·licitud de participació Participació voluntària com a membre d’un tribunal. Més informació al web del Departament d’educació oposicionsdocents.gencat.cat. Procés d’estabilització, mitjançant el sistema

Més »
NORMATIVES
Manuel

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ OBTENCIÓ DE CERTIFICATS LLENGUA CATALANA

RESOLUCIÓ CLT/4216/2022, de 14 de desembre, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, per al 2023. Per quedar inscrit a les proves cal fer la sol·licitud i el pagament de les taxes de la sol·licitud tramitada dins del període establert. Dates i terminis d’inscripció. Nombre de places 2.1 Certificat de nivell superior (C2). S’admetran fins a 7.000 sol·licituds. Període d’inscripció: del 23.1.2023 al 2.2.2023. Si s’arriba a

Més »
NORMATIVES
Manuel

CONCURS DE MÈRITS PER SELECCIONAR EL DIRECTOR O DIRECTORA CENTRES EDUCATIUS

RESOLUCIÓ EDU/4185/2022, de 21 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació. Termini de presentació de sol·licituds i documentació acreditativa 17 de gener de 2023 fins al 31 de gener de 2023 Vacants Consorci d’Educació de Barcelona Codi centre Nom del centre Municipi Centres de formació de persones adultes 08055002 CFA Barri Gòtic Barcelona 08055063 CFA Canyelles Barcelona 08061944 CFA Madrid Barcelona 08061919 CFA

Més »
FORMACIÓ
Manuel

INFORMACIÓ DE CURSOS PERFILS, MÈRITS, PREPARACIÓ OPOSICIONS COS DE MESTRES, SECUNDÀRIA I CICLES FORMATIUS

Fins al 16 de febrer podràs perfeccionar mèrits per presentar-te a les oposicions. Els nostres cursos estan reconeguts pel departament d’educació per a perfils, mèrits, estadis i cobrament del mes de juliol per al professorat substitut. Cursos de preparació oposicions del cos de mestres, secundària i cicles formatius. Inici 3ª edició finals de gener consulteu dates aquí INFORMACIÓ CURSOS I PREPARACIÓ OPOSICIONS

Més »
NOVETATS
Manuel

PENSIONS 2023

Així seran les pensions el 2023, ja us podeu descarregar un pdf amb els imports de les pensions del 2023 BUTLLETÍ INSCRIPCIÓ PAGAMENT CÀLCUL I TRAMITACIÓ JUBILACIÓ

Més »
Notícies
Manuel

CONVOCATÒRIA CONCURS OPOSICIÓ DOCENT I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS ANY 2024

RESOLUCIÓ EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats. Termini de presentació de sol·licituds Durant la primera setmana del mes de novembre de 2023 es publicarà al DOGC la Resolució per la qual es determina la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds. La distribució d’aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:

Més »
Notícies
Manuel

Canvi d’entitat sanitària ordinaria

Canvi Ordinari: Durant el mes de gener, els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d’Afiliació, que estiguin adscrits als Serveis Públics de Salut o a les Entitats d’Assegurança d’Assistència Sanitària, poden sol·licitar el canvi d’Entitat, per una sola vegada en cada període ordinari de canvi. Solament s’admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·licitin canvi continuaran adscrits a la mateixa entitat que ho estiguin a 31 de desembre. Tingui en compte la indicació

Més »
Notícies
Manuel

NOMENAMENTS FUNCIONARIS DE CARRERA, I PERSONES QUE HAN SUPERAT ELS PROCESSOS ESTABILITZACIÓ CONCURS MÈRITS PERSONAL LABORAL

RESOLUCIÓ PRE/4051/2022, de 22 de desembre, de nomenament de persones funcionàries de carrera dels cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en relació amb els processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 300). RESOLUCIÓ PRE/4052/2022, de 22 de desembre, per la qual es declaren les persones que han superat els processos d’estabilització, mitjançant el sistema

Més »
Notícies
Manuel

REDACTAT DEFINITIU UNITAT DIDACTICA O SITUACIONS D’APRENENTATGE

La persona aspirant lliurarà al tribunal la unitat didàctica o situació d’aprenentatge en format PDF per correu electrònic a la bústia del tribunal assignat, l’adreça del qual es facilitarà a la pàgina web del Departament d’Educaci, .a l’inici del procediment selectiu el dia de les proves de llengua Després, a l’acte de presentació, caldrà lliurar la unitat didàctica o situació d’aprenentatge impresa al tribunal, que la custodiarà fins que la persona aspirant sigui convocada per a la seva exposició i

Més »
Notícies
Manuel

CONVOCATÒRIA PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ PERSONAL LABORAL

RESOLUCIÓ EDU/4003/2022, de 20 de desembre, de convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’Educador/a de llar d’infants (B1), Educador/a d’educació especial en centres públics (C1), Integrador/a social (C1), Auxiliar d’educació especial (D1), Oficial/a de 1a jardiner/a (D1), Oficial/a de 1a cambrer/a (D1) i Ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) del Departament d’Educació (núm. de registre de la convocatòria L006/2022). Fes la sol·licitud de participació Del 22 de desembre

Més »
Notícies
Manuel

OFERTA D’0CUPACIÓ PÚBLICA PER EL ANY 2022

ACORD GOV/276/2022, de 20 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per al 2022. — Cos de professors d’ensenyament secundari (grup A, subgrup A1) Total de places: 1.558 Torn lliure: 1.480 Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 78 — Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes (grup A, subgrup A1) Total de places: 15 Torn lliure: 14 Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 1 — Cos de professors d’arts plàstiques i

Més »
NORMATIVES
Manuel

PROFESSORAT INTERÍ NOVA DATA DE NOMENAMENTS

Informació important El dijous dia 22 de desembre de 2022  tornarem a fer els nomenaments telemàtics corresponents a la incorporació de la reducció de l’hora lectiva (1 de gener de 2023).

Més »
Notícies
Manuel

PERSONAL LABORAL RESOLUCIÓ CONCURS OPOSICIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3918/2022, de 14 de desembre, per la qual es resol el procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020). 1 Resoldre el procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament

Més »
Notícies
Manuel

TRIBUNALS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3902/2022, de 12 de desembre, per la qual es nomenen els tribunals dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent. Composició dels tribunals que han de valorar els mèrits i proposar la selecció de les persones aspirants que participen en el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost.

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ OPOSICIONS 2023 ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ PER L’INGRÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT

Es convoquen 14.238 places, que es veuran incrementades amb les que restin desertes del concurs de mèrits extraordinari. La distribució per cossos és: Al 5% de reserva de les places per discapacitat, s’afegeix el 5% de reserva que haurien correspost al concurs de mèrits. Els criteris de correcció seran publicats al web com a mínim amb 3 setmanes d’antelació a la realització de les proves i tindran en compte els aspectes de coneixement de la matèria i els pedagògics. La

Més »
Notícies
Manuel

Convocatòria a l’acte adjudicació de llocs de treball personal laboral

Annex 1 – 1.a – Relació de persones aspirants proposades per a nomenament subjectes a sistema d’adjudicació directa (convocatòria núm. 300 – personal funcionari) (Informació consolidada a data 12.12.2022). Annex 1 – 1.b – Relació de persones aspirants proposades per a contractació laboral fixa subjectes a sistema d’adjudicació directa (convocatòria núm. 400 – personal laboral) (Informació consolidada a data 12.12.2022)  Annex 1 – 2.a – Relació de persones aspirants proposades per a nomenament subjectes a sistema d’adjudicació mitjançant acte públic d’elecció de lloc de treball (convocatòria núm. 300 – personal funcionari) (Informació consolidada a data 12.12.2022) Annex 1 – 2.b – Relació de persones

Més »
Notícies
Manuel

ESTADÍSTICA D’ALUMNES MATRICULATS CURS 2022-23

‘Estadística d’alumnes matriculats a l’inici del curs 2022-2023 conté les xifres que consten al Departament d’Educació el 28 de novembre de 2022. Les matriculacions corresponen als ensenyaments següents: Destaquem

Més »
INTERINS
Manuel

Processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits (núm. de registre de les convocatòries 300 i 400) personal laboral no docents

Sistemes d’adjudicació de llocs de treball Nova informació (02.12.2022) Previsió Tal com estableix el document Sistemes d’adjudicació de llocs de treball dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits (núm. de registre de les convocatòries 300 i 400), s’informa que, a partir del dia 5 de desembre de 2022, es publicarà: Acte públic adkudicació distribuit per cossos i categories entre el 7 i 17 desembre Publicació DOGC 20 desembre de 2022

Més »
Notícies
Manuel

CURRÍCULUM EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT

Actualització de continguts. Informació i pdfs descarregables per matèries Cursos 1r i 3r d’ESO El Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica defineix l’estructura d’un currículum competencial que inclou, com a novetat, el perfil de sortida, les competències clau, els indicadors competencials al final de l’etapa i els nous elements curriculars per al desplegament de les matèries: competències específiques, criteris d’avaluació, sabers i situacions. S’han publicat diversos documents que contribueixen al desplegament d’aquest currículum. Informes d’avaluació Orientacions per a

Més »
Notícies
Manuel

PROGRAMA TEMPORAL DE COOPERACIÓ TERRITORIAL D’EDUCACIÓ INCLUSIVA

Finançat pel ministeri amb 3 milions d’euros, per detectar el més aviat possible els problemes d’aprenentatge del llenguatge.  Inici al gener data finalització 31 agost 2023 Preferent als cursos infantil. Adjudicació de places com a nomenaments de dificil cobertura. 190 mestres educació especial y MALL I 11 coordinadors. Tindran que fer un curs previ de 20 hores la primera setmana de gener. Funcions Visitar un centre diari: tindrà que fer la jornada sencera en el mateix centre Presentar i elaborar

Més »
Notícies
Manuel

PlACES I SOL.LICITUDS CONCURS DE MÈRITS

Cos de mestres Especialitat Places convocades Sol·licituds Ràtiosol·licituds/places Demanadaen 1a opció Ràtio1a opció/places (ALL) Audició i llenguatge 101 848 8,40 423 4,19 (EES) Pedagogia terapèutica 857 3.185 3,72 1.901 2,22 (INF) Educació infantil 1.312 6.020 4,59 4.679 3,57 (PAN) Llengua estrangera: anglès 482 2.654 5,51 1.581 3,28 (PEF) Educació física 402 2.104 5,23 1.186 2,95 (PFR) Llengua estrangera: francès 8 120 15,00 37 4,63 (PMU) Música 298 1.252 4,20 974 3,27 (PRI) Educació primària 2.223 9.918 4,46 5.165 2,32 Cos

Més »
Notícies
Manuel

NOU CALENDARI OPOSICIONS

Coneix les dates clau del calendari oposicions Un nou canvi de dates esperem sigui el definitiu i els opositors puguin saber amb certesa les dates de les oposicions d’abril ha passat al maig, ara el juny i el juliol el següent serà fer-les a l’agost

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ NÒMINA NOVEMBRE

Aquest mes de novembre les nòmines rebran un increment de l’1,5% amb efecte retroactiu des del gener. Per què se’ns incrementa un 1,5%?Les retribucions per a l’any 2022 van patir un increment del 2%, actualment la inflació segons les fonts que consultem supera l’11, 50%, segons el govern ronda el 8,50% i segons la realitat cada cop que vaig al mercat segurament els preus estan més del 13,50%. Butlletí

Més »
Notícies
Manuel

CONVOCATÒRIA CONCURS MÈRITS ALTRES COMUNITATS

S’ha publicat un procediment selectiu extraordinari d’estabilització per a l’ingrés, mitjançant concurs de mèrits, el cos de mestres i els cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny A la resta de comunitats a excepció de quatre comunitats que van per lliure Termini de presentació de

Més »
Notícies
Manuel

INSCRIPCIÓ PER AL CURS DE FORMACIÓ DE DIRECTORS I DIRECTORES

El Departament d’Educació ofereix una formació de direccions en la que es treballen tots els aspectes que són significatius per a la pràctica directiva dels centres educatius, destacant la funció de lideratge pedagògic i  desenvolupant les competències necessàries per exercir un lideratge distribuït i eficaç. ​Des de la Sub-direcció General de Funció Directiva i Lideratge Pedagògic s’organitzen dos models de formació, tant la formació inicial com la d’actualització.​ Els docents que hi estigueu interessats heu de formalitzar la sol·licitud a l’apartat  Persones >

Més »
INTERINS
Manuel

CONSULTA I MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT

Del 14 al 21 de novembre les persones interessades poden modificar en línia les dades que consten a la borsa Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2022-2023, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest lo curs. El número d’ordre de la borsa de treball 2022-2023 és definitiu. Els períodes de modificació de dades previstos per al curs 2022-2023 són els següents:

Més »
Notícies
Manuel

Convocatoria: Asesores técnicos y funcionarios docentes en el exterior 2022-2023

Asesores técnicos en el exterior Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de asesores y asesoras técnicos/as en el exterior. Plazo de presentación Funcionarios docentes en el exterior Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de personal docente en el exterior. Plazo de presentación

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ IMPORTANT CONCURS DE MÈRITS PUBLICADA LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS

Consulta les llistes Accedeix a l’Espai personal. (amb codi d’usuari GICAR) Accedeix a l’Espai personal. (amb certificat digital) Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publica a l’eTauler la llista provisional de persones admeses i excloses per cada cos i especialitat. Assegura’t que apareixes a la llista provisional de persones admeses. Si has sol·licitat més d’una especialitat, comprova si consten totes les que has demanat. Si estàs al llistat de persones excloses, entra a l’Espai personal per

Més »
Notícies
Manuel

relació de personal funcionari docent que ha sol·licitat formar part dels tribunals en el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits

Relació de personal funcionari docent que ha sol·licitat formar part dels tribunals en el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent. Resolució, de 31 d’octubre de 2022, de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es fa pública la relació de personal funcionari docent que ha sol·licitat formar part dels tribunals en el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció

Més »
Notícies
Manuel

PROFESORES VISITANTES EN AUSTRALIA

Profesores Visitantes en Australia Publicación de la convocatoria del Programa de Profesores Visitantes en Australia para el curso 2023. Solicitud Plazo de presentación de solicitudes Desde el 03 de noviembre de 2022 hasta el 17 de noviembre de 2022 a las 14:00 Instrucciones Instrucciones para el alta en Profex, la cumplimentación del curriculum, la inscripción y el registro de solicitudesEnlace externo, se abre en ventana nueva. Ayuda de la Sede Electrónica Requisitos: Tener nacionalidad española. No padecer enfermedad que imposibilite

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ IMPORTANT PER OPOSITORS

RESOLUCIÓ EDU/3326/2022, de 25 d’octubre, per la qual es publiquen els temaris en llengua catalana dels processos selectius d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats de determinats cossos i escales de personal funcionari docent convocats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa al Cos de mestres D’acord amb la disposició transitòria segona del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, s’afegeix al temari d’educació primària tres temes relacionats amb la llengua catalana i literatura Audició i

Més »
NORMATIVES
Manuel

CONCURS MÈRITS ES PRORROGA EL TERMINI DE PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL

RESOLUCIÓ EDU/3325/2022, de 25 d’octubre, per la qual es prorroga el termini de publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost.

Més »
FORMACIÓ
Manuel

OFERTA FORMATIVA CURS 2022-23 ÀMBIT ARTÍSTIC

T’informem dels cursos d’àmbit artístic que el sindicat ASINPRE ofereix durant el segon trimestre d’aquest curs 2022-2023. Tots els cursos de l’àmbit artístic estan reconeguts pel Departament d’Educació i acrediten pel Perfil Professional de Plàstica. Més informació

Més »
NORMATIVES
Manuel

Instruccions per la reducció de l’hora lectiva als centres docents públics a partir de l’1 de gener de 2023

El Departament publicarà les instruccions per a la reducció de l’hora lectiva als centres docents públics a partir de l’1 de gener de 2023. L’aplicació és obligatòria i el professorat ha de vetllar perquè s’apliqui i no val a conformar-se, perquè hi haurà professorat per poder reduir aquesta hora lectiva, de no complir-se no només val queixar-se als sindicats, sinó posar la corresponent denúncia. Butlletí

Més »
Notícies
Manuel

MODIFICACIÓ PROVES OBTENCIÓ DELS NIVELLS B1, B2, C1 I C2 IDIOMES

RESOLUCIÓ EDU/3084/2022, de 30 de setembre, de modificació de la Resolució EDU/2495/2022, de 2 d’agost, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2022-2023, per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1 i intermedi B2 i del nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes (DOGC núm. 8727, de 9.8.2022).

Més »
NORMATIVES
Manuel

PLANTILLES PERSONAL DOCENT CURS 2022-2023

RESOLUCIÓ EDU/3112/2022, de 13 d’octubre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Educació per al curs 2022-2023.

Més »
Notícies
Manuel

PUBLICAT CONCURS TRASLLATS funcionari de carrera

Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d’Educació El Departament d’Educació anuncia la convocatòria de concurs de trasllats, adreçada al personal funcionari, per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, a les escoles, als instituts, als instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.  Requisits Calendari Accés a la sol·licitud d’inscripció Dubtes i consultes Consulta de centres educatius Normativa INSPECCIÓ , ENSENYAMENTS SECUNDARIS, EOI, ESCOLES D’ART I

Més »
NORMATIVES
Manuel

VIDEO XERRADA CONCURS TRASLLATS

Formalització telemàtica de la sol·licitud Termini de sol·licitud i presentació de documentació Del 17 d’octubre al 7 de novembre de 2022, ambdós inclosos. El personal funcionari en pràctiques no ha d’al·legar ni justificar cap mèrit, donat que el barem no els és d’aplicació i obtenen destinació seguint la prioritat. El personal funcionari que hi participa voluntàriament pot renunciar a la plaça adjudicada quan surtin les provisionals. El personal funcionari que participa obligatòriament no pot renunciar a la plaça adjudicada, en

Més »
Notícies
Manuel

INICI CURSOS NIVELL C2 CATALÀ, COS MESTRES, SECUNDÀRIA I CICLES FORMATIUS

Com ja sabeu el concurs de mèrits es resoldrà al mes de març, La convocatòria concurs oposició es farà al novembre i l’examen a l’ abril. Es per aquest motiu que començarem nostres cursos partir el dia 20 d’octubre Si teniu intenció de preparar el concurs oposició extraordinari ja podeu realitzar la matrícula no sigui per a què no us quedeu sense plaça.

Més »
NORMATIVES
Manuel

INTEGRACIÓN DE LOS PROFESORES TÉCNICOS DE FP CON GRADO UNIVERSITARIO EN EL CUERPO DE SECUNDARIA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula la integración del profesorado técnico de Formación Profesional en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. El Gobierno atiende así a una demanda histórica que servirá para mejorar las condiciones laborales de los docentes beneficiados al pasar el subgrupo funcionarial A2, al A1. El texto aprobado completa el proceso iniciado con la Ley de Educación (Ley Orgánica 3/2020) que declara la extinción del cuerpo de profesores técnicos de Formación

Més »
Notícies
Manuel

NOVETATS CONCURS TRASLLATS

En el proper concurs de trasllats a l’apartat antiguitat al cos es valora amb un punt per any treballat com a interí, causa de la precipitació en aplicar-lo, l’aplicatiu informàtic no està preparat perquè quan ompliu la sol·licitud sumar el temps treballat com a interí. Al mes de febrer es publiquin les llistes provisionals apareixerà la puntuació correcta. A causa de la pressa de temps no sortirà la llista amb les puntuacions directament es publicarà el llistat provisional on es

Més »
Notícies
Manuel

COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

El Departament d’Educació ha presentat la nova normativa estatal sobre la competència digital docent, que es divideix en diferents nivells: A1 (40 h) i A2 (50 h) : Formació inicial que capacitarà docents en la seva formació inicial. Esta formació s’està donant a les FIC. B1 (60 h) i B2 (70 h) : Requereix l’aplicació exercint la docència. Es faran cursos en què caldrà fer treballs finals per poder acreditar aquests nivells. El Departament no ofereix el B2 de moment.

Més »
NORMATIVES
Manuel

INTEGRACIÓN DE LOS PROFESORES TÉCNICOS DE FP CON GRADO UNIVERSITARIO EN EL CUERPO DE SECUNDARIA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula la integración del profesorado técnico de Formación Profesional en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. El Gobierno atiende así a una demanda histórica que servirá para mejorar las condiciones laborales de los docentes beneficiados al pasar el subgrupo funcionarial A2, al A1. El texto aprobado completa el proceso iniciado con la Ley de Educación (Ley Orgánica 3/2020) que declara la extinción del cuerpo de profesores técnicos de Formación

Més »
NORMATIVES
Manuel

Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre, por el que se regula la integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre, por el que se regula la integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, y se modifican diversos reales decretos relativos al profesorado de enseñanzas no universitarias. Preparació cursos oposicions, nivell C2 català ,cursos i perfils

Més »
Notícies
Manuel

Accés al cos d’inspectors d’educació

Llista provisional de persones admeses i excloses Presentació de reclamacions del 30 de setembre al 14 d’octubre Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públicsper la qual es declara aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació Llista provisional de persones aspirants admeses  [224,73 kB ] Llista provisional de persones aspirants excloses  [220,48 kB ] Consulta de la sol·licitud i de les persones

Més »
NORMATIVES
Manuel

DATES CLAU DEL CALENDARI CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS

Termini de presentació de sol·licituds: del 6 de setembre al 3 d’octubre de 2022 (Últims dies) Llista provisional de persones admeses i excloses: novembre de 2022 (previsió) Termini presentació de reclamacions: 10 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses

Més »
NORMATIVES
Manuel

PROCEDIMENT CONCESsió D’ESTADES DE FORMACIÓ DE TIPUS B PROFESSORAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ EDU/2822/2022, de 28 de juliol, d’establiment del procediment per a la concessió d’estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i de convocatòria de concurs públic per l’any 2023. —————————————————————————————-

Més »
Notícies
Manuel

DATES CLAU DEL CALENDARI CONCURS OPOSICIÓ EXTRAORDINARI

Publicació de la convocatòria al DOGC: està previst que es publiqui el novembre de 2022. Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies des de l’endemà de la publicació al DOGC. Fase d’oposició (proves): a partir de l’abril de 2023. Fase de pràctiques: a partir de l’1 del setembre de 2023. Preparació cursos oposicions, nivell C2 català ,cursos i perfils

Més »
NORMATIVES
Manuel

MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DECRET LLEI 12/2022, de 27 de setembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera. A partir de l’any vinent, les persones que aprovin una oposició i no obtinguin plaça, entraran a formar part d’una bossa d’aspirants durant tres anys. També limita el temps que es reserven les places dels funcionaris d’alta direcció que ocupen llocs en serveis

Més »
NORMATIVES
Manuel

APROVAT EL CURRÍCULUM DELS ENSENYAMENTS DE PRIMÀRIA I ESO

Aquest decret defineix l’estructura del currículum que inclou, com a novetat, les competències clau i el perfil competencial de sortida, que concreten les finalitats educatives d’aquestes etapes. També incorpora nous elements curriculars per al desplegament de les àrees i matèries: competències específiques, criteris d’avaluació, sabers i situacions. Així doncs, el nou currículum aprofundeix en l’enfocament competencial per tal d’aconseguir un aprenentatge amb sentit i profund. Les principals novetats són les següents: Els sis vectors de l’educació bàsica, aquelles idees que

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ CONCURS DE TRASLLATS

Molt important En aquest concurs de trasllats no es publicarà la llista d’admesos i exclosos amb les puntuacions i es passarà directament a la publicació de la resolució provisional d’adjudicacions. Les sol·licituds es realitzaran del 17 d’octubre al 7 de novembre, com sempre sense saber quines seran les places prèvies. El sindicat ASINPRE en el nostre compromís d’ajuda al professorat mitjançant videoconferència farem una xerrada informativa per explicar el procediment del concurs de trasllats i resoldre els dubtes que pugueu

Més »
NORMATIVES
Manuel

NO ÉS UNA INNOCENTADA CORRECCIÓ PUNTUACIÓ CONCURS MÈRITS

La precipitació en la publicació del concurs de mèrits als errors de connexió, els bloquejos quan pujava l’expedient acadèmic, ara afegim que a la base del concurs no estava bé el càlcul de puntuació. A la base 7.1, de l’annex 1, on diu: “En el subapartat 7.1.3: 0,0125 punts.” Ha de dir: “En el subapartat 7.1.3: 0,0104 punts.” D’altra banda tots aquells que hagin pujat l’expedient o altres mèrits i que els hagi informat que s’havia realitzat correctament i no

Més »
Notícies
Manuel

ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE BATXILLERAT

En aquest decret es defineix l’estructura del currículum que inclou com a novetat les competències clau, els indicadors competencials al final de l’etapa i els nous elements curriculars per al desplegament de les matèries: competències específiques, criteris d’avaluació, sabers i situacions. DECRET 171/2022, de 20 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat.

Més »
INTERINS
Manuel

CONCURS DE MÈRITS PREGUNTES FREQÜENTS

Resol els teus dubtes sobre el concurs de mèrits Com puc assegurar-me que la sol·licitud s’ha enviat correctament? En enviar la sol·licitud de participació rebràs un missatge electrònic amb la confirmació de la participació. A més, rebràs un altre missatge amb la carta de pagament per tal que puguis abonar els drets de participació.La sol·licitud només es considerarà presentada quan hagis tramitat la sol·licitud i n’hagis pagat l’import corresponent, dins del termini indicat. En la llista provisional de persones admeses i excloses podràs veure

Més »
FORMACIÓ
Manuel

cursos preparació nivell c2 català

CURSOS PREPARACIÓ NIVELL C2 CATALÀ CURSOS  30 hores Modalitat online: videoconferència i moodle Grups reduïts Matrícula oberta Inici: dijous 27 d’octubre 2022 Horari: 19  a 21  hores PREU: 285 AFILIATS 30% DE DESCOMPTE AFILIATS  199,50 No incloses les taxes de drets examen Previsió exàmens al gener Link cursos

Més »
NORMATIVES
Manuel

NOVA SENTENCIA JUDICIAL CONTRA EL DECRET DE PLANTILLES

El sindicat ASINPRE vol felicitar el sindicat ASPEPC-SPS per una nova victòria judicial, importantísima, contra el Decret de Plantilles. El sindicat ASINPRE en la mateixa línia de portar al jutjat totes aquelles regularitats que es produeixin, però el més trist és que les batalles judicials les paguen tots els docents, perquè recursos que haurien d’anar als centres, a les millores de les condicions laborals dels docents, es gasten en judicis i costes judicials. Ara queda que els tribunals executin una

Més »
INTERINS
Manuel

Concurs trasllats: normes procedimentals

Orden EFP/834/2022, de 2 de agosto, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2022/2023, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. El termini de presentació d’instàncies de participació per a tots els concursos de trasllats d’àmbit estatal que s’han de convocar durant el curs 2022/2023 serà des del 17 d’octubre al 7

Més »
INTERINS
Manuel

PARTICIPACIÓ CONCURS MÈRITS COMUNITAT VALENCIANA

PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Per a agilitar la tramitació d’aquesta documentació podrà sol·licitar-se de la següent manera: 1r Certificat de l’experiència docent prestada en centres educatius: a) Es podrà obtindre un certificat específic per als processos d’estabilització a través d’OVIDOC que estarà disponible al llarg de la setmana del 12-16 de setembre. b) També es podrà justificar l’experiència docent, sol·licitant un Full de Serveis en qualsevol de les Direccions Territorials on s’hagi prestat serveis. Tràmit “Z” sol·licitud general dirigit

Més »
NORMATIVES
Manuel

PARTICIPACIÓ VOLUNTARIA COM MEMBRE D’UN TRIBUNAL

Els funcionaris o funcionàries de carrera que voluntàriament vulguin formar part d’un tribunal com a vocals han de formalitzar la sol·licitud de participació Presenta la sol·licitud del 6 de setembre al 3 d’octubre Sol·licitud de participació

Més »
INTERINS
Manuel

Si vols presentar-te al concurs…

calendari Publicació de la convocatòria al DOGC: 5 de setembre de 2022 Termini de presentació de sol·licituds: del 6 de setembre al 3 d’octubre de 2022 Llista provisional de persones admeses i excloses: novembre de 2022 (previsió) Termini presentació de reclamacions: 10 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses —————————————————————————————- Especialitats convocades Què necessites per fer la sol·licitud de participació? Tens preparada la identificació digital? Prepara la documentació necessària Consulta la normativa Presenta la

Més »
Notícies
Manuel

incorporació de 3.500 professionals de l’educació el proper 1 de gener de 2023

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha celebrat l’acord “històric” que s’ha signat aquest dijous amb els sindicats del comitè de vaga i que permet la incorporació de 3.500 professionals de l’educació el proper 1 de gener de 2023, tant a escoles com a instituts, reduint una hora la càrrega lectiva a tots els docents del sistema educatiu de Catalunya. Segons el conseller tota la plantilla (de 76.406 mestres i professors) es podrà beneficiar d’aquesta reducció d’una hora lectiva, que es podrà aprofitar per dedicar més

Més »
NORMATIVES
Manuel

ACTUALITZACIÓ DEL MARC DE REFERÈNCIA DE LA COMPETETÈNCIA DIGITAL DOCENT

RESOLUCIÓ EDU/2595/2022, de 26 d’agost, per la qual es dona publicitat a l’actualització del marc de referència de la competència digital docent i es deixa sense efecte la Resolució ENS/1356/2016, de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat a la definició de la Competència digital docent.

Més »
neuro
NORMATIVES
Manuel

mODIFICACIÓ LLISTES DEFINITIVES BORSA TREBALL PAS

En data 23 d’agost s’ha publicat la resolució per la qual es modifiquen les llistes definitives de participants admesos i exclosos per formar part de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral (convocatòria extraordinària 10/2022). Resolució modificació llistes definitives participants admesos i exclosos borsa de treball PAS (convocatòria extraordinària 10/2022) Resolució per

Més »
INTERINS
Manuel

NOMENAMENTS TELEMÀTICS PER ADJUDICAR VACANTS I SUBSTITUCIONS AL PERSONAL DE LA BORSA DE TREBALL DOCENT 31 D’AGOST

El dia 31 d’agost de 2022 els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics, per cobrir les vacants que hi ha pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent. La informació detallada del procediment es troba al web dels serveis territorials sol·licitats com a preferents i del Consorci d’Educació de Barcelona El 31 d’agost, es publicarà el número d’ordre del personal convocat als actes de nomenament a l’apartat Personal convocat a les adjudicacions. Per conèixer el resultat de l’adjudicació

Més »
neuro
NORMATIVES
Manuel

Borsa de treball de personal laboral: ACTE PÚBLIC D’ADJUDICACIÓ DE PLACES VACANTS I DE PROGRAMA

El Departament d’Educació ha de cobrir diversos llocs de treball vacants i de programa (“Programa temporal de mesures orientades a mitigar els efectes de la complexitat socioeconòmica i cultural en els resultats de l’acció educativa” i “Programa temporal per a la contractació de personal tècnic especialista en educació infantil amb motiu de la creació de places de primer cicle d’educació infantil de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per implementar les mesures extraordinàries per la gestió dels fons del Mecanisme

Més »
Notícies
Manuel

NOMENAMENTS CARÀCTER EXTRAORDINARI I EXCEPCIONAL CARRECS INSPECTORS I COORDINADORS SERVEIS TERRRITORIALS

RESOLUCIÓ EDU/2558/2022, de 5 d’agost, per la qual es nomenen, amb caràcter extraordinari, els càrrecs d’inspector o inspectora en cap territorial adjunt i de coordinador o coordinadora territorial de les inspeccions territorials del Departament d’Educació. RESOLUCIÓ EDU/2557/2022, de 5 d’agost, per la qual es nomenen, amb caràcter excepcional, diverses persones per al càrrec de coordinador o coordinadora territorial de la inspecció territorial del Departament d’Educació a diversos Serveis Territorials.

Més »
Notícies
Manuel

MODIFICACIÓ DE LES LLISTES DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN ELS PROCESSOS d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits OPOSICIÓ TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL

RESOLUCIÓ PRE/2565/2022, de 17 d’agost, de modificació de les llistes de persones aspirants admeses i excloses en els processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, convocats per la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de les convocatòries 300 i 400).

Més »
INTERINS
Manuel

NOU ESBORRANY CONCURS EXTRAORDINARI DE MÈRITS

Taula de negociació 26 de juliol de 2022 Noves dates de presentació instàncies concurs de mèrits Hi haurà places reserva discapacitat que es contradiu amb la darrera taula sectorial del departament en què aquestes places les acumulaven a les oposicions. Més informació Esborrany barem Concurs excepcional Esborrany acord conferència educació procediment

Més »
INTERINS
Manuel

INFORMACIÓ IMPORTANT CONCURS MÈRITS PER FUNCIONARIS, PERSONAL INTERÍ I SUBSTITUT

Al nostre sindicat ens estan arribant molts dubtes sobre el concurs extraordinari de mèrits hem elaborat un PDF amb tots els dubtes Molt important us oferim informació de l’últim esborrany de mèrits, en aquest esborrany només faltaria afegir el C2 de català que tindrà una valoració del 0,50 igual que la resta d’idiomes Aqui trobaras el enllaç explicació concurs mèrits PDF Aqui trobaras el enllaç a l´últim esborrany sobre la valoració mèrits

Més »
NORMATIVES
Manuel

PUBLICACIÓ CONCURS DE MÈRITS D’ESTABILITZACIÓ 

COS DE MESTRES Codi Especialitat Places ALL Audició i llenguatge 101 EES Pedagogia terapèutica 857 INF Educació infantil 1.312 PAN Llengua estrangera: anglès 482 PEF Educació fÍsica 402 PFR Llengua estrangera: francès 8 PMU Música 298 PRI Educació primària 2.223 Totals   5.683 COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI Codi Especialitat Places 501 Administració d’empreses 80 502 Análisi i química industrial 25 503 Assessoria i processos d’imatge personal 24 504 Construccions civils i edificacions 5 505 Formació i orientació laboral 113

Més »
NORMATIVES
Manuel

LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES A LA CONVOVATÒRIA DELS PROCESSOS D’ESTABILITATZACIÓ PERSONAL ADMINISTRACIÓ NO DOCENTS

RESOLUCIÓ PRE/2310/2022, de 20 de juliol, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 300).   Llista de persones admeses i excloses Avui s’ha publicat al DOGC les llistes

Més »
NORMATIVES
Manuel

regulació de la fase de pràctiques dE LA convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/2283/2022, de 15 de juliol, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

Més »
Notícies
Manuel

informacions procés estabilització 2022

Requisits: No es podrà al·legar una titulació equivalent a efectes de docència si es té la titulació requerida  per a l’ingrés al cos Barem de mèrits, apartat de Certificacions de nivell avançat o equivalent d’EOI: El C2 de Català es valorarà en aquest apartat. Es valoraran titulacions de nivell B2 si són anteriors al 2017. A partir del 2017 es valoraran titulacions de nivell C1 o C2. Resolució empats El primer criteri a tenir en compte per a resoldre els

Més »
Notícies
Manuel

OPOSICIONS DOCENTS CONVOCATÒRIES 2022

Convocatòries d’oferta pública 2022 Concurs excepcional de mèrits (estabilització) Concurs oposició extraordinari (estabilització) Concurs oposició (ordinari) Si fas oposicions, t’interessa consultar… Requisits Temaris per cossos i especialitats Màster de Formació del Professorat Enunciats Convocatòries anteriors Normativa

Més »
NORMATIVES
Manuel

ATENCIÓ PERSONAL LABORAL

ACORD GOV/144/2022, de 5 de juliol, pel qual s’autoritza l’ampliació de la plantilla del Departament d’Educació per atendre les necessitats de funcionament del nou curs escolar. De les 800 places PAE que van entrar com a covid solament es quedaran 279. Volen vender un increment de plantilla quan es una veritable retallada. Distribució de les places : 184 per TEEI 17 IFES 78 a repartir entre TIS I EE Les adjudicacions d’aquestes places, seran en un acte públic i presencial,

Més »
INTERINS
Manuel

CAOS a les adjudicacions del professorat substitut

El professorat interí i substitut està decebut  i fart del Departament d’Educació, dels continus canvis de criteris en les adjudicacions i de moltes més coses. El que ha passat avui amb les adjudicacions no té nom. Per a tres places que han sortit en algun servei territorial, calia convocar, il·lusionar i fer estar pendent tot el matí a milers d’interins? Continuen havent-hi interins amb un 2000 sense plaça i les adjudicacions segueixen donant-se a dit, seleccionats per les direccions i

Més »

EL SINDICAT ASINPRE DEMANA AL PROFESSORAT INTERÍ I SUBSTITUT QUE RECORREIXI UNES ADJUDICACIONS QUE NO S’AJUSTEN A LA LLEI

El sindicat ASINPRE el 17 de maig de 2022 va presentar recurs d’alçada contra la resolució EDU/819/2022, de 21 de març de2022, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. Y en concret, a la base

Més »
INTERINS
Manuel

informació dels nomenaments telemàtics curs 2022 i 2023

Els dies 11 i 20 de juliol, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona poder fer actes de nomenaments telemàtics per adjudicar, entre el professorat que forma part de la borsa de personal interí docent, les vacants que estiguin pendents d’assignació. Per adjudicar les vacants pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona poden fer actes de nomenament telemàtics els dies 11 i 20

Més »
FORMACIÓ
Manuel

II escola estiu sindicat asinpre

MATRICULA OBERTA II ESCOLA ESTIU SINDICAT ASINPRE QUATRE TORNS JULIOL: 1 torn del 1 al 15 / 2 torn del 16 al 31 AGOST: 1 torn del 1 al 15 / 2 torn del 16 al 31 Reconeguts pel Departament d’educació (perfils, mèrits, estadis, cobro juliol): PREU:  AFILIATS I NOUS AFILIATS: (Un curs gratuït resta de cursos 30% descompte ) NO AFILIATS: 45 € MATRICULAR A L’ESCOLA ESTIU

Més »
NORMATIVES
Manuel

ampliació plantilla departament d’educació

ACORD GOV/144/2022, de 5 de juliol, pel qual s’autoritza l’ampliació de la plantilla del Departament d’Educació per atendre les necessitats de funcionament del nou curs escolar.

Més »
NORMATIVES
Manuel

CINC DOCUMENTS PER A L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DE CENTRES

Resolució per la qual s’aproven cinc documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2022-2023 Àmbit del currículum – Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària – Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat – Programacions i recursos didàctics Àmbit d’organització del centre – Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius Àmbit de gestió del centre – Situacions

Més »
NORMATIVES
Manuel

INFORMACIÓ MESA SECTORIAL

Mesa sectorial 05/07/2022: Concurs-oposició  a inspecció El concurs-oposició al cos d’inspectors d’educació  podem esmentar dues novetats: l Els aspirants gaudiran de 60 minuts per a consultar la normativa en suport paper o digital i l’última prova (la part A del temari) que tindrà lectura i correcció interna del tribunal. Concurs de mèrits de personal docent  El departament continua a ritme caribeny  on estan les proposta de vacants per especialitats., els criteris  com han fet els càlculs per determinar quines places han d’anar pel procediment del concurs

Més »
Notícies
Manuel

PUBLICADES VACANTS DIFICIL COBERTURA SECUNDÀRIA EN CENTRES DE FORMACIO PERSONES ADULTES

Avui 5 de juliol, els serveis territorials del Departament d’Educació publicaran a la seva pàgina web (Personal docent / Nomenaments telemàtics / Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de personal docent del servei territorial corresponent

Més »
Notícies
Manuel

Tècnic/a especialista – educació infantil (procés selectiu L005/2020)

Proposta de persones seleccionades L’Òrgan Tècnic de Selecció, mitjançant l’Acord, fa pública la proposta de persones seleccionades d’acord amb l’ordre de puntuació obtingut en el procés selectiu i l’ordre de preferència dels llocs i tenint en compte la reserva de places a les persones que acrediten la condició legal de discapacitades. Annex 5: Proposta de persones seleccionades  [634,45 kB ]

Més »
Notícies
Manuel

Dies d’adjudicació i franja horària de connexió

Dies d’adjudicació Nomenaments inici de curs 2022-2023 VOLEM UNA ESCOLA PUBLICA NO UNA ESCOLA PRIVADA NO ET PRESENTS A CAP PLAÇA QUE REQUEREIX ENTREVISTA Nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres docents: CONSULTEU EL SERVEI TERRITORIALEntre el 6 i el 8 de juliol – adjudicació dia 8 de juliol a partir de les 12hEntre el 29 i el 30 d’agost – adjudicació dia 30 d’agost a partir de les 12h Nomenaments telemàtics:dilluns 11 de

Més »
Notícies
Manuel

AVÍS A LES DIRECCIONS DELS CENTRES SOBRE LA FINALITZACIÓ DEL CURS I AL PROFESSORAT COM ACTUAR EN EL CAS DE SER CITAT A TREBALLAR ELS PRIMERS DIES DE JULIOL

El curs finalitza el 30 de juny per a tot el professorat, el departament una vegada més deixa en mans de les direccions dels centres declinant les seves responsabilitats per poder convocar al professorat alguna reunió els cinc primers dies de juliol per preparar el curs 2022-2023. Davant l’allau de denúncies que el professorat està realitzant davant del nostre sindicat de convocatòries de 8:30 a 15 hores de dilluns a divendres, per fer formacions, fins i tot a la tarda.

Més »
Notícies
Manuel

Destinacions definitives per al curs 2022-2023

Per consultar la resolució definitiva s’ha de fer amb l’usuari amb el que es va presentar la sol·licitud. Accés a la consulta Consulta amb identificador GICAR  Consulta amb usuari XTEC o temporal  Accés amb idCAT Mòbil 

Més »
Notícies
Manuel

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLIC PER A L’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER COMUNITATS

En aquest apartat anirem posant les diferents convocatòries del procés d’estabilització per comunitats CATALUNYA ANDALUCIA: Oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal, del año 2022 Decreto 93/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración Educativa de la Junta de Andalucía para el año 2022. LA RIOJA Se ha publicado en el BOR la oferta de empleo público de estabilización en La Rioja. Estas

Més »
Notícies
Manuel

‘Quan la impotència es barreja amb la covardia, la passivitat i la incompetència’, per Josep Asensio

El que em sobta (i m’indigna alhora), és la inoperància de les autoritats educatives, tan municipals, autonòmiques, com de les pròpies escoles i instituts davant un episodi que ha fet superar els 30 graus a les aules pràcticament a tot Catalunya. Malgrat l’existència d’un protocol d’actuació en cas de temperatures extremes, la burocràcia és tan gran, que impedeix prendre mesures immediates si aquestes no venen des de dalt. I és clar, si s’han de prendre les temperatures de diverses hores

Més »
INTERINS
Manuel

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL BAREM PER AL CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS PER A PROCESSOS ESTABILITZACIÓ

A causa de l’existència de Sentències de diferents TSJ de les CCAA i del Tribunal Suprem sobre la valoració d’altres certificats acreditatius del coneixement d’idiomes estrangers com a mèrits en els sistemes d’ingrés, cosa que obliga a modificar el RD 276/2007, cosa que faran en la modificació que se’n realitzarà al RD d’integració del professorat tècnic de FP al cos de Secundària. La modificació que proposen és la següent: Establir un nou apartat 5 del punt 2 de l’Annex I

Més »
Notícies
Manuel

RESOLUCIÓN DE LOS CONCURSOS DE PERSONAL DOCENTE Y ASESORES TÉCNICOS EN EL EXTERIOR

Resolución de 20 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de asesores técnicos y asesoras técnicas en el exterior, convocado por Resolución de 23 de noviembre de 2021. ASESORES TÉCNICOS PDF (BOE-A-2022-10354 – 4 págs. – 254 KB) PERSONAL DOCENTE Resolución de 20 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de personal docente en el exterior,

Més »
INTERINS
Manuel

NOVA BORSA: Cossos i especialitats convocats

La llista d’especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats a cadascun dels serveis territorials, es fa pública al web del Departament d’Educació i dels serveis territorials. La llista d’especialitats per a les quals s’accepten sol·licituds a cadascun dels serveis territorials pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes segons les necessitats que es produeixin. En el cas que aquests dies siguin inhàbils a la seu d’un dels serveis territorials, el termini s’entén prorrogat al dia

Més »
INTERINS
Manuel

CALENDARI ADJUDICACIONS PROFESSORAT PROVISIONAL INTERÍ I SUBSTITUT

27 de juny adjudicacions definitives 05 juliol publicacions nomenaments de dificil provisió Nomenaments d’estiu: juliol 11 i 20 de juliol. Nomenaments d’estiu: agost 31 agost Nomenaments telemàtics setembre: 2 setembre Modificació de dades de la borsa: del 12 al 19 de setembre de 2022, del 14 al 21 de novembre de 2022, del 23 al 30 de gener de 2023, del 20 al 27 de març de 2023 i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional

Més »
INTERINS
Manuel

convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

RESOLUCIÓ EDU/1878/2022, de 10 de juny, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació. La relació d’especialitats per a les quals s’accepten sol·licituds a cada servei territorial pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes- Les persones interessades en formar part de la borsa de treball que compleixin els requisits. poden presentar les seves

Més »
NORMATIVES
Manuel

PROCESSOS EXTRAORDINARIS D’ESTABILITZACIÓ DE PLANTILLES DOCENTS

Què has de saber? Què és un procés d’estabilització? L’estabilització és un procés excepcional que es convoca amb l’objectiu de reduir la taxa de temporalitat en el conjunt de les administracions públiques, tal com estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. El Departament d’Educació convocarà els processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents, abans del 31 de desembre de 2022, d’acord amb l’oferta d’ocupació pública de l’Acord

Més »
INTERINS
Manuel

BASES REGULADORES CONVOCATORIES PER FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL DEL PERSONAL INTERÍ

RESOLUCIÓ EDU/1811/2022, de 8 de juny, per la qual es modifica la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació. Destaca un nou mèrit a l’apartat de formació que per acreditació del domini de la llengua catalana corresponent al nivell C2 del MECR: 5 punts.

Més »
NORMATIVES
Manuel

Documents d’organització i gestió del centre 

​​Novetats del curs 2022 – 2023 Resolu​​​ció per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius pe​r al curs 2022-2023 Novetats per al curs 2022-2023 Els documents per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques educatives que impulsa el Departament, amb els objectius del sistema, les prioritats i les actuacions necessàries per portar-les a terme. Les principals novetats d’aquests documents per al curs 2022-2023 són

Més »
NORMATIVES
Manuel

Adjudicacions de destinacions provisionals

Accés a la consulta Consulta amb identificador GICAR  Consulta amb usuari XTEC o temporal  Accés amb idCAT Mòbil  Reclamacions Per presentar una reclamació cal omplir el model de reclamació i adjuntar-lo accedint a l’aplicació Presentació del model de reclamació i/o de la sol·licitud de desistiment. Termini per presentar reclamacions: fins al 14 de juny del 2022 Model de reclamació  [1,21 MB ]  Desistiments Per presentar el desistiment a la participació per a persones , cal emplenar la sol·licitud de desistiment i adjuntar-la a l’aplicació Presentació del model de

Més »
NORMATIVES
Manuel

Indicacions sobre els nous decrets de currículum 

a Direcció General d’Innovació, Digitalització i Currículum ha elaborat les Indicacions sobre els nous currículums dels ensenyaments​, que estan actualment en tramitació administrativa.Aquest document, que s’ha enviat als equips directius dels centres, té l’objectiu de clarificar quins són els aspectes clau d’acompliment dels nous decrets abans que es publiquin. Trobareu més informació i la versió més recent dels decrets, dins l’apartat El nou currículum, del web de la XTEC.

Més »
INTERINS
Manuel

CONCURS DE MÈRITS D’ESTABILITZACIÓ 

Nota informativa sobre el concurs de mèrits d’estabilització Properament es publicaran al DOGC convocatòries del concurs de mèrits del procés d’estabilització de l’ocupació pública, segons  preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. És per aquest motiu que el personal interí i el personal laboral temporal que pot resultar afectat ha d’estar degudament informat als efectes de la seva participació. Aquest concurs de mèrits afecta places tant de

Més »
NORMATIVES
Manuel

EL SINDICAT ASINPRE DEMANA LA RETIRADA DEL CALENDARI ESCOLAR

Un cop més el departament d’educació es torna a saltar la normativa vigent, menyspreant els docents d’infantil i primària, Sr conseller li recordem que sabem comptar i llegir la LEC la  Llei d’Educació de Catalunya. Continua llegint

Més »
educació
INTERINS
Manuel

Borsa de treball de personal docent numero ordre definitiu

Número d’ordre El número de barem de la borsa de treball per al curs 2022-2023 és el definitiu. Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que han prestat serveis com a personal interí d’algun cos docent no universitari a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, tenen assignat el número d’ordre inferior a 55.000. Les persones que van superar la fase d’oposició de la convocatòria oberta per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener

Més »
NORMATIVES
Manuel

Tècnic/a especialista – educació infantil (procés selectiu L005/2020)

Consulta la valoració provisional de mèrits i capacitats Data d’actualització: 27 de maig de 2022 L’ Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció, de 27 de maig, recull la valoració provisional dels mèrits i capacitats de la fase de concurs corresponent al procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació. L’Acord publica els criteris tècnics de valoració de mèrits

Més »
NORMATIVES
Manuel

reducció per Interès particular (50% de les retribucions)

La reducció de jornada s’inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d’agost. La reducció de jornada serà prorrogable, però s’haurà de renovar cada any presentant una sol·licitud, adreçada a la direcció dels serveis territorials amb anterioritat al 31 de maig del curs anterior.

Més »
NORMATIVES
Manuel

ACORD GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública d’Estabilització d’Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya

ACORD GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública d’Estabilització d’Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.a Sectorial per tractar com a únic tema el procés d’estabilització,

Més »
NORMATIVES
Manuel

Mesa sectorial de 23 de maig de 2022

El Departament ha convocat la Mesa Sectorial per tractar com a únic tema el procés d’estabilització, S’han inclòs en el procés extraordinari d’estabilització les places d’inclusiva, perfils, IOC, centre d’adults i professors técnics d’FP – El departament obligarà a presentar sol·licitud tant al procediment de concurs de mèrits com al de concurs oposició extraordinari i l’ordinari obligant a pagar les taxes corresponents, és una manera de fer caixa a consta del personal interí i substitut. La documentació a presentar el departament espera

Més »
NORMATIVES
Manuel

PREPARA’T PER PARTICIPAR-HI OPOSICIONS

Si vols participar en les properes convocatòries d’oposicions docents, necessites tenir una identificació digital (per exemple, el DNI electrònic o l’idCAT Mòbil). Per aconseguir-ne una, consulta la web Certificats i identificació digital. Hem preparat aquest vídeo que explica tots els passos per aconseguir el certificat digital.,el trobaràs dins del butlletí BUTLLETÍ

Més »
NORMATIVES
Manuel

Nomenaments del mes de juliol

A les persones que formen part de la borsa sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent:  haver treballat sis o més mesos com a substituts fins al 30 de juny de 2022 i haver treballat com a mínim 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2022. El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol fent cursos de formació o en altres

Més »
NORMATIVES
Manuel

TORNEM-HI AMB EL TEMA DE TREBALLAR LA PRIMERA SETMANA DE JULIOL

Avui  s’han actualitzat els documents per a l’organització i la gestió dels centres ​en què s’estableix l’horari de mestres i professorat en general per iniciar les activitats d’organització del curs 2022-2023, un cop les del tancament del curs 2021-2022.​ Continua lleguint ACTUALITZAT DOCUMENTS PER A L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DE CENTRES

Més »
Notícies
Manuel

ACTUALItZAT DOCUMENTS PER A L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DE CENTRES

Actualitzat documents per a l’organització i la gestió dels centres​   en què s’estableix l’horari de mestres i professorat per iniciar les activitats d’organització del curs 2022-2023, un cop acabades les activitats de tancament del curs 2021-2022.​ DOCUMENT

Més »
Notícies
Manuel

modificació de la Resolució EDU/3542/2021, de 26 de novembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició

RESOLUCIÓ EDU/1452/2022, de 13 de maig, de modificació de la Resolució EDU/3542/2021, de 26 de novembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

Més »
Notícies
Manuel

modificació Resolució EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022

RESOLUCIÓ EDU/1453/2022, de 12 de maig, per la qual es modifica la Resolució EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. Consulta en la web o aquest enllaç les ofertes

Més »
NORMATIVES
Manuel

el sindicat asinpre INTERPOSA RECURS ALÇADA DEMANA AL DEPARTAMENT RETIRADA RESOLUCIÓ ADJUDICACIONS PROVISIONALS

MOTIUS PRIMER. – Que el dia 21 de març es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/819/2022, per la qual s’estableix el procediment d’adjudicació de destins provisionals. I en concret, a la base 6.1 de l’annex I s’estableix el “6.1. Procediment específic amb requisit d’entrevista previ a la proposta.” SEGON. – Amb data 28 d’abril de 2022, la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Suprem, ha emès Sentència núm. 506/2022 en què es fixa com a doctrina casacional, en relació amb

Més »
NORMATIVES
Manuel

EL DECRET DE PLANTILLES HA ARRIBAT A LA FI

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de la Generalitat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·lava dos articles del decret de plantilles: el que planteja com a eliminatòria l’entrevista personal per a la provisió de places perfilades en centres públics i el que regulava l’acomiadament o que es pogués apartar de la feina els professors a través d’una avaluació negativa. Vols saber què implica aquesta sentència continua lleguint

Més »
INTERINS
Manuel

Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)

El procediment i la formalització de les propostes de la direcció dels centres es regula a la base 6 de l’annex 1 de la Resolució EDU/819/2022. Les propostes de la direcció dels centres han de ser degudament motivades i han de valorar la capacitat i la idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció; a més d’haver consultat prèviament l’equip directiu del centre, cal

Més »
Notícies
Manuel

Processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents

El Departament té previst convocar dos processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents: Concurs de mèrits excepcional de mèrits, amb una oferta pública de 12.504 places, GRUP PLACES A1 6.814 A2 5.690 Concurs excepcional de mèrits. Personal funcionari Subgrup Cos Places A2 Mestres 5.683 A1 Professors d’ensenyament secundari 6.615 A1 Professors d’escoles oficials d’idiomes 122 A1 Professors d’arts plàstiques i disseny 77 A2 Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny 7 Total   12.504 Concurs oposició excepcional, amb 14.593 places. GRUP PLACES A1 9.172

Més »
NORMATIVES
Manuel

informació important mentors digitals

El Departament no sap comptar La setmana passada ASINPRE va presentar recurs d’alçada contra la llista provisional d’admesos i exclosos de les mentories digitals. Arran d’aquell recurs, el Departament d’Educació va modificar el llistat d’admesos i exclosos el dia 28 d’abril. Continua llegint

Més »
NORMATIVES
Manuel

instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022

RESOLUCIÓ EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. Pag 33

Més »
NORMATIVES
Manuel

Publicats els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles per al curs 2022-2023

PRIMÀRIA Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2022-2023 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents  SECUNDÀRIA Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles de professorat dels instituts per al curs 2022-2023 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

Més »
Notícies
Manuel

Concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de personal docente en el exterior por funcionarios de carrera

Listados definitivos de admitidos y excluidos Resolución de 28 de marzo de 2022 por la que se anuncia la exposición de las listas defintivas de admitidos y excluidos (Publicado en la web el 1 de abril 2022). Candidatos que participan desde el Cuerpo de Maestros (Publicado en la web el 20 de abril de 2022). Listado definitivo de candidatos admitidos que han superado la fase general Listado definitivo de candidatos admitidos que no han superado la fase general Candidatos que participan

Més »
INTERINS
Manuel

CURSOS PREPARACIÓ OPOSICIONS MES DE MAIG

VOLS PREPARAR OPOSICIONS NOVA MODALITAT I NO SAPS ON? Aquest mes de maig comencem nous cursos per al cos de primària i cos de Secundària. Consulta nostres cursos

Més »
NORMATIVES
Manuel

Adjudicacions de destinacions provisionals professorat interí

Presentació de sol·licituds del personal interí: del 22 d’abril al 2 de maig de 2022. Accés a l’aplicació Sol·licitud amb identificador XTEC o identificador temporal  MODIFICACIÓ DE DADES BORSA TREBALL Del 22 d’abril al 2 de maig de 2022. Les persones que han participat en la convocatòria d’accés a la borsa oberta el 16 de juliol de 2021, també poden modificar les dades de la borsa. DUBTES ADJUDICACIONS PROVISIONALS 1 SETEMBRE

Més »
INTERINS
Manuel

Proposta places d’estabilització i concurs oposició

A la reunió de la Mesa General dels Empleats públics (MEPAGC), ha presentat les places que estan afectades per processos selectius derivats de la Llei 20/2021 d’estabilització. El procés d’estabilització es realitza de forma extraordinària, segons preveu la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i afecta els llocs de treball ocupats ininterrompudament de forma temporal durant almenys els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. S’inclouen les places tant de personal funcionari

Més »
Notícies
Manuel

DUBTES ADJUDICACIONS provisionals 1 sEtembre

El dia 31 de març vam fer xerrada informativa sobre les adjudicacions d’estiu, si no vas poder assistir a l’enllaç et deixarem el vídeo de la xerrada Per als que no vau poder entrar o bé no hi vau poder assistir, VIDEO XERRADA ADJUDICACIONS ESTIU Però després de veure el vídeo segueixo amb dubtes, necessito consells Dia: 26 abril Hora :18 hores Modalitat : videoconferencia https://meet.google.com/ygd-ofyr-sqx?hs=122&authuser=1

Més »
NORMATIVES
Manuel

modificación reglamento ingreso enlos cuerpos docentes

Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. El 7 de febrer va nexplicar VIDEO XERRADA INFORMATIVA COM SERAN

Més »
NORMATIVES
Manuel

adéu al procés d’estabiliatzació d’interins

El dictamen del Consell d’Estat treu de la via extraordinària, les places de reposició i de nova creació, que aniran a concurs oposició amb el RD d’accés ordinari (amb proves eliminatòries). BUTLLETÍ

Més »
NORMATIVES
Manuel

EXTERIOR. Estados Unidos. Convocatoria para profesores interinos en programas educativos en el exterior. Curso 2022/2023

ESTADOS UNIDOS. Convocatoria para profesores interinos en programas educativos en el exterior. Curso 2022/2023 Estados Unidos. Convocatoria para la formación de las listas de aspirantes a cubrir puestos docentes en régimen de interinidad de las Secciones Españolas de Miami y Nueva York y de la Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Nueva York dependientes de la Consejería de Educación de las Embajadas de España en Estados Unidos y Canadá para el curso 2022-2023 Acceso al documento pdf de la

Més »
NORMATIVES
Manuel

EXTERIOR. Profesorado en secciones bilingües de español en centros educativos de Europa central,oriental y China.Curso 2022-23

Profesorado en secciones bilingües de español en centros educativos de Europa central, oriental y China.Curso 2022-2023 Descripción A través de este programa se puede obtener una plaza de docente de distintas materias en Secciones Bilingües de español de centros de enseñanza reglada no universitaria en Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia. Modalidades Enseñanza primaria y secundaria. Destinatarios Titulados españoles según lo establecido en el Anexo I de la convocatoria. Número de plazas Un máximo de 133

Més »
NORMATIVES
Manuel

Resolución Secretaria Estado F. P. orientaciones puesta en marcha Ley 20/2021 reducción temporalidad empleo público

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE LAS ORIENTACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DERIVADOS DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO. Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Més »
Notícies
Manuel

Destinacions provisionals per al curs 2022-2023

Participació obligatòria Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no tingui destinació definitiva ni provisional amb efectes d’1 de setembre de 2022, i amb independència de gaudir d’una llicència per al curs 2022-2023 (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura d’un fill o filla o d’un familiar. També està obligat a participar en aquest procediment el professorat que hagi superat el procediment selectiu de 2021, així com el que

Més »
NORMATIVES
Manuel

ADJUDICACIONS DESTINACIONS PROVISIONALS 1 DE SETEMBRE

RESOLUCIÓ EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. TERMINIS PER PRESENTAR LAS SOL.LICITUDS Funcionaris de carrera i en practiques del 29 de març al 7 abril Personal interí: del 22

Més »
Notícies
Manuel

Nous criteris per a les comunicacions electròniques del Departament

El Departament ha impulsat la posada en marxa de la Instrucció 2/2022, per la qual s’estableixen els criteris per a les comunicacions electròniques al Departament d’Educació, que ha estat fruit del consens de les unitats dels serveis centrals i territorials.​ Aquesta Instrucció substitueix la Instruc​ció ​5/2019​, sobre les notifica​cions als empleats públics del Departament d’Educació, i està adaptada al nou context normatiu (Decret d’administració digital) i tecnològic (utilització eficient de les eines d’administració electrònica, dels tramitadors corporatius i de les aplicacions del Departament).  De la nova Instrucció, cal destacar-ne els aspectes següents:  Ampliació dels

Més »
NORMATIVES
Manuel

EL PARADIGMA DEL SENYOR CONSELLER D’EDUCACIÓ

Bon dia companys docents.Ahir vam rebre un correu electrònic del nostre Conseller d’educació Sr. González Cambray, explicant-nos totes les novetats de cara al proper curs.Totes en positiu en grau superlatiu.No ens quedava un altre remei que fer una resposta contundent, ja que és vergonyós el que ens volen vendre com a beneficis i que mostren el tarannà impositiu de la Conselleria.No callarem: Cambray dimissió!!!A l’enllaç teniu l’accés a l’article.Molta força companys. Estem al vostre costat BUTLLETÍ EL PARADIGMA DEL SENYOR

Més »
INTERINS
Manuel

BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT Llista de persones admeses i excloses

Es poden presentar reclamacions del 9 al 18 de març de 2022.Les reclamacions s’han de presentar preferentment de forma telemàtica, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat. Les sol·licituds s’han d’entrar indicant com a ens destinatari: Departament d’Educació, seguit del nom dels serveis territorials demanats a la sol·licitud d’inscripció a la borsa. També es pot presentar presencialment al registre dels serveis territorials de l’àmbit territorial corresponent, o a qualsevol registre dels que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del

Més »
Notícies
Manuel

No regalis hores

La lluita no es fa només un dia de vaga.Si vols que no et trepitgin dia rera dia, has de fer accions tan simples com complir el teu horari, com fan tots els treballadors.Que quedi clar, les teves hores de permanència al centre són:-30 a primària-24 a secundàriaTu fas hores de més? Els teus companys les fan? Et sents pressionat a quedar-te fora del teu horari? Sents que complir el teu horari està mal vist per part de l’ED?A tu

Més »
Notícies
Manuel

NOMENAMENT FUNCIONARIS DE CARRERA OPOSICIONS ANY 2019

Orden EFP/127/2022, de 21 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombra personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros, a los seleccionados en las pruebas selectivas de ingreso y acceso a la función pública docente y para la adquisición de nuevas especialidades convocadas por Resolución EDU/1/2019, de 2 de enero.

Més »
Notícies
Manuel

el curs lectiu s’acaba el 30 de juny

Davant dels abusos constants per part del Departament, cal fer-nos valer. I per això el primer és que coneguis els teus drets laborals. Fer complir els teus drets no vol dir ser pitjor docent. Aquests drets que estem perdent any rere any van costar molt de guanyar-se. Comencem a dignificar-nos 💪. asinpreformacioig2020 dretslaborals noetdeixistrepitjar https://www.instagram.com/p/Cak3OY3rtuX/?utm_medium=share_sheet

Més »
Notícies
Manuel

plantem-nos

Són ja molts anys de menyspreus i d’atacs per part de la conselleria d’educació. A les brutals retallades que van començar el 2012, s’afegeixen exabruptes, retrets i plantades a sindicats i membres de la comunitat educativa. BUTLLETÍ

Més »
Notícies
Manuel

novetat gestió de casos covid a l’entorn escolar

A partir de dimecres 23 de febrer ja no s’identifiquen contactes estrets. El protocol de gestió de casos covid queda el dimecres sense efecte. No s’identificaran contactes estrets ni s’indicaran quarantenes i només se seguirà aplicant als centres d’educació especial. Els centres escolars i les famílies no hauran de comunicar si el motiu de l’absència a classe de l’alumnat és degut a la covid.   Únicament els centres d’educació especial seguiran utilitzant el Traçacovid. Per la mateixa raó es deixaran

Més »
INTERINS
Manuel

LLIstat provisional ordenats per calificació

Recordeu aquest excels no son oficials poden haver errades, les puntuacions son provisionals hi haurà moltes reclamacions. a mesura que vagin enviat excels d’altres especialitats anirem penjant Especialitats convocades Educació primària Educació infantil Educació física Llengua estrangera: anglès Educació Especial

Més »