NOTÍCIES I NOVETATS

Concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de asesores técnicos y de personal docente en el exterior para funcionarios de carrera

Concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de asesores técnicos en el exterior por funcionarios de carrera. Convocatoria 2021-2022 Plazo de presentación de solicitudes: desde el 30/11/2021 hasta el 22/12/2021 Concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de personal docente en el exterior por funcionarios de carrera. Convocatoria 2021-2022 Plazo de presentación de solicitudes: desde el 30/11/2021 hasta el 22/12/2021

Leer más »

CURSOS FORMACIÓ: MES DE desembre

CURSOS OPOSICIONS PREPARACIÓ SUPÒSITS PRÀCTICS  inici 25 de novembre CURS OPOSICIONS ORIENTACIÓ EDUCATIVA Ja podeu matricular inici 25 de gener 2022 CURS OPOSICIONS COS SECUNDÀRIA Ja podeu matricular inici 25 de gener 2022   PERFIL DIVERSITAT   COM RESOLDRE ELS CONFLICTES EN ALUMNES AMB ALTERACIONS GREUS DE LA CONDUCTA ESTRATÈGIES PELS DOCENTS AMB ALUMNES AMB TDHA PROCESSOS COGNITIUS EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA   PERFIL LINGÜISTIC CLIL METODOLOGÍA CLIL/AICLE   PERFIL DE METODOLOGIES AMB ENFOCAMENT GLOBALITZAT  

Leer más »
neuro

Recomanacions per a les festes i celebracions d’hivern

Les Recomanacions per a les festes i celebracions d’hivern és un document que recull les mesures establertes per a les cantades de Nadal o altres esdeveniments festius als centres educatius.   S’inclouen les recomanacions en relació amb l’ús de la mascareta, els requisits d’accés als centres, la participació de les famílies, les celebracions amb menjar i begudes, entre d’altres.  ​S’aconsella que les festes es facin preferentment en espais exteriors. Davant l’augment notable de casos, es recomana mantenir la prudència i garantir el compliment

Leer más »

Modificació de dades borsa treball

Les persones que formen part de la borsa poden consultar i modificar les dades que consten Els període previst per  modificacions de les dades de la borsa és el dia  15 al 22 de novembre de 2021. Els canvis son immediats. Amb motiu de la covid-19, en cas que necessiteu incorporar nova documentació al vostre expedient, la podeu escanejar i enviar per via telemàtica al servei territorial preferent o al Consorci d’Educació de Barcelona a través del registre electrònic (petició

Leer más »

“EL DECRETAZO” QUE NO AGRADA A NINGÚ

El sindicat ASINPRE, reclama als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats que deixin d’embolicar al col·lectiu d’interins i substituts, i que garanteixin la seguretat jurídica al projecte de Llei sobre temporalitat per tal d’evitar que els tribunals tombin els processos selectius i ocasionin més perjudicis al personal temporal allargant innecessàriament la precarietat. Butlletí

Leer más »

El Departament d’Educació destina 56,8M€ a baixar la ràtio

El Departament d’Educació destinarà un total de 56,8M€ a baixar la ràtio als centres públics d’educació infantil i primària, passant d’aquesta manera dels 25 alumnes per aula als 20. El titular d’Educació ha avançat que la mesura començarà el curs vinent, 2022-2023, a Infantil-3 (I3), i per tant, els primers infants que es beneficiaran d’aquesta mesura són els nascuts al 2019. Aquesta mesura s’aplicarà de forma continuada durant tots els cursos. “En 9 anys totes les escoles del país tindran

Leer más »

Mesures administratives personal interi

Personal interí: Se suprimeix la diferència que la normativa actual preveu entre el personal funcionari de carrera i el personal interí. Així, els interins podran ser declarats en situació de serveis especials i també podran gaudir de les llicències per fer estudis relacionats amb el lloc de treball i de les llicències per a assumptes propis.  

Leer más »

Llista persones nomenades funcionaris en pràctiques

RESOLUCIÓ EDU/3285/2021, de 3 de novembre, de modificació de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d’abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries en pràctiques.  

Leer más »

Publicades les plantilles del primer exercici de la primera prova del concurs oposició de TEEI

Avui 25 d’Octubre el Departament d’ Educació ha fet públic les plantilles del primer exercici i l’enunciat del segon, el supòsit pràctic de la primera prova del concurs oposició de TEEI Exercici de la primera prova del concurs oposició de TEEI PUNTUACIÓ DEL PRIMER EXERCICI  TIPUS TEST 60 preguntes Els errors descompten, cada 4 errors descompten la puntuació d’un encert. Nota mínima per superar el test: 4.375 punts Nota màxima de l’exercici test: 17.5 punts Per resoldre la qualificació del test cal aplicar la

Leer más »

Borrador del currículum bachillerato

  Perfil competencial del alumnado al término del Bachillerato. El Perfil competencial parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias clave cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable para su futuro formativo y profesional, para el desarrollo de su madurez intelectual y humana y de sus funciones sociales, para su capacitación para el acceso a la educación superior y para su incorporación a la vida activa con responsabilidad y aptitud.  Esborrany currículum  

Leer más »

CURSOS FORMACIÓ:MES DE NOVEMBRE

CURSOS OPOSICIONS CURS OPOSICIONS ORIENTACIÓ EDUCATIVA PREPARACIÓ SUPÒSITS PRÀCTICS CURS OPOSICIONS COS SECUNDÀRIA PERFIL DIVERSITAT CURS COM ATENDRE LA DIVERSITAT EN ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS GESTIÓ DE L’ESTRÈS A L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA (només mèrits) COEDUCACIÓ EMOCIONAL I PER LA IGUALTAT DE GÈNERE (només mèrits) PERFIL LINGÜISTIC CLIL METODOLOGÍA CLIL/AICLE   PERFIL DE METODOLOGIES AMB ENFOCAMENT GLOBALITZAT EL TREBALL PER PROJECTES, UNA EINA EFICAÇ PER TREBALLAR LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT EINES DIGITALS: RECURSOS PER LA

Leer más »

Convocades 284 places de mentors digitals

  El mentor o mentora digital ha d’ajudar a entre 4 i 15 centres en tot allò relacionat amb l’estratègia digital i els ha d’acompanyar mentre la posen en marxa, entre gener de 2022 i agost de 2023. Aquest acompanyament es fa conjuntament amb la xarxa ja existent d’assessors i referents digitals, i amb l’equip de cultura digital. Durant aquest període, n’ha de fer una avaluació continuada.  Els objectius principals del programa són els següents: Que el 100 % de l’alumnat

Leer más »

publicat decret pagament novembre PAGA EXTRA 2014

DECRET LLEI 23/2021, de 19 d’octubre, de modificació del Decret llei 18/2021, de 27 de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Leer más »

ORGANIZACIÓ FP INICIAL NO PRESENCIAL LES PROVES FINALS

RESOLUCIÓ EDU/3105/2021, DE 15 D’OCTUBRE, PER LA QUAL S’ORGANITZEN, AMB CARÀCTER EXPERIMENTAL, EN ELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL DE LA MODALITAT D’EDUCACIÓ NO PRESENCIAL, LES PROVES FINALS EN ALTRES ESPAIS DIFERENTS DELS PREVISTOS AMB CARÀCTER GENERAL, PER AL CURS ACADÈMIC 2021-2022.

Leer más »

ASINPRE informa: paga extra 2014

En la nómina del mes de novembre els treballadors i treballadores del Departament d’educació rebrem  el100% de la paga extra que se’ns devia de l’any 2014. Després de moltes reivindicacions amb l’Administració ara rebrem el que és nostre!

Leer más »

informació titulacions sobre pedagogia terapeutica i psicologia

EL informe sobre les titulacions requerides per accedir a les especialitats de (EES) Pedagogia Terapèutica, del cos de Mestres (597) i (PSI) Orientació Educativa, del cos de Secundària (590), a partir del curs 2022-2023”, us comuniquem el següent: Que els docents que ja estan en possessió d’una titulació o estan matriculades en estudis que fins ara permetien exercir les especialitats d’EES i PSI, sempre i quan s’inscriguin a la borsa abans del 31/10/2023 Interines i substitutes que tenen aquestes titulacions

Leer más »

NOUS CURSOS PREPARACIÓ OPOSICIONS SECUNDÀRIA

CURSOS PRESENCIALS DIBUIX (26/10) – Estructura de la convocatòria. Posada en pràctica. (2h) – Normativa bàsica i pràctica, d’aplicació real (Resolucions EDU/ ) (4h) – Programació requerida i continguts científics adients.(6h) – Pràctica paral·lela a la formació, in situ-on line (5h.) – Recull de dubtes en el procés de formació setmanal. (5h) – Defensa de la programació i practicum.(5h) – Tutoria individualitzada si escau. (3h) Curs intensiu de 30 hores Data Inici: 19 octubre 2021 Modalitat online i videoconferencia Inici: dimarts 26 Octubre 2021

Leer más »
TEEI

informació sobre els terços de jornada

  El 13 d’abril d’aquest any vam fer aquesta publicació. PROU TERÇOS DE JORNADA, PROU ABUSOS Ara, gairebé 6 mesos després, gràcies a la pressió feta per tots vosaltres al negar-vos a demanar TERÇOS de jornada, el Departament ha decidit que s’han de treure el curs que ve  i convertir en mitges jornades.  Una vegada més, les accions tenen resultats Us donem les gràcies

Leer más »

regulació de la fase de pràctiques

RESOLUCIÓ EDU/3026/2021, de 6 d’octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

Leer más »

directrius prova d’VALUACIÓ DE QUART ESO DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

RESOLUCIÓ EDU/2986/2021, de 29 de setembre, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2021-2022. Els dies 9 i 10 de febrer de 2022, la prova corresponent al curs 2021-2022, que ha de dur a terme l’alumnat de quart curs de tots els centres públics i privats que imparteixen l’educació secundària obligatòria,

Leer más »

INFORMACIÓ personal laboral

Concurs-Oposició de tècnics i tècniques d’educació infantil (TEEI).  Resta pendent  establir la data de la prova del test i el supòsit pràctic que han de realitzar les persones que per motius justificats i acreditats, no es van poder presentar en la convocatòria del 18 de setembre. Fins que no realitzin la prova, no es penjarà la resolució del tipus test, tal com ho marca la normativa. Concurs-Oposició d’integradores i integradors socials TIS:  El Departament informa de l’ajornament de la data de la

Leer más »
canva

Pla d’educació digital de Catalunya

  ¡¡¡ Compte enrere ¡¡¡   El Pla d’Educació Digital de Catalunya 2020-2023 fixa entre els seus 🎯 objectius principals el d’”Augmentar gradualment l’índex de professorat que acredita la competència digital docent entesa com una competència clau del segle XXI”. Aquest objectiu s’haurà d’acomplir al curs 2022-2023. La competència docent és un dels factors més determinants en la qualitat de l’acció educativa. En la seva pràctica diària, el professorat ha de desenvolupar la competència digital docent de manera integral. Per fer front

Leer más »

OPOSICIONS Previsió de places convocatoria any 2022

  ¡¡¡ Compte enrere ¡¡¡ ¡¡¡¡ AQUESTAS PLACES PODEN I DEUEN SER AMPLIADES QUAN SURTI LA CONVOCATÒRIA  NO HI HA EXCUSES EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ TÉ LA POTESTAT D’AMPLIAR LA TASA DE REPOSICIÓ AL 100% ¡¡¡¡ Butlletí PREPARACIÓ OPOSICIONS I SUPÒSITS PRÀCTICS

Leer más »

CURSOS PERFILS, OPOSICIONS I SUPÒSITS PRÀCTICS INICI OCTUBRE

Si encara t’ho estaves pensant … fes-ho! Al mes d’octubre comencen els nostres cursos de preparació oposicions i cursos per obtenir perfils o seguir sumant mèrits per estadis, oposicions. Tots els cursos estan reconeguts pel departament d’educació. Els cursos d’oposicions es fan en grups reduïts queden poques places afanya’t a matricular-te. Troba el teu Curs CURSOS OPOSICIONS SECUNDÀRIA CURS OPOSICIONS ORIENTACIÓ EDUCATIVA               PLACES DISPONIBLES:  6 CURS OPOSICIONS COS SECUNDÀRIA        

Leer más »

APLICACIÓ DE LA MESURA DE RECUPERACIÓ PARCIAL DE L’IMPORT DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DELS ANYS 2013 I 2014

El personal del sector públic, inclosos els alts càrrecs i directius, que van deixar de percebre de forma efectiva durant els exercicis 2013 i 2014 la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent, percebrà –pel que fa a l’exercici 2014 – durant el darrer trimestre de l’exercici 2021 la recuperació parcial de l’import que va deixar de percebre en aplicació d’aquesta mesura de reducció retributiva. AQUÍ VA DIRIGIT Al personal que ha deixat de prestar serveis, per

Leer más »

ASINPRE INFORMA ALS OPOSITORS/ES A TEEI

  ASINPRE INFORMA ALS OPOSITORS/ES A TEEI: Per l´examen oposició a TEEI, el Departament, seguint les normes del PROCICAT, no deixarà pausa entre les dues proves, per la qual cosa els participants a les proves hauran d´estar unes sis hores sense descans. Des d´ASINPRE aconsellem als aspirants que demaneu, als responsables de l´aula, poder fer una petita pausa per anar al lavabo i així disposar d´un recés.

Leer más »

oposicions Tècnic/a especialista – educació infantil

Primera prova del procés selectiu corresponent a la convocatòria L005/2020 Tècnic/a especialista en educació infantil Procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació. Lloc i data de la prova: Barcelona, 18 de setembre de 2021 Hora de presentació: 8.15 hores Consulta l’aula que tens assignada per fer la prova En aquests documents pots consultar per ordre alfabètic per cognoms, l’edifici

Leer más »

Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia

L’afrontament de la pandèmia per la covid-19 va implicar, en la majoria dels països,l’aplicació de mesures que van cercar contenir la transmissió del virus a través de la reducció dràstica de les interaccions socials, entre les quals, en un primer moment, el tancament de les escoles. PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2021-2022 PER A CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC DE LA PANDÈMIA

Leer más »

NOUS/ES MUTUALISTES DOCENTS 2021

Muface és un sistema d’assegurament públic en el qual es pot realitzar elecció d’entitat sanitària, així que podràs optar per sistema sanitari públic (INSS), o privat a través d’entitats concertades BUTLLETÍ ALTES MUFACE

Leer más »

OPOSICIONS Tècnic/a especialista – educació infantil llista definitiva admesos i exclosos i exemptes realitzar prova llengua catalana i coneixements llengua castellana

RESOLUCIÓ EDU/2700/2021, de 2 de setembre, per la qual es modifica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, i la llista definitiva de persones exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, i de coneixements de llengua espanyola, de la convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (núm. de registre de

Leer más »

INICI CURS NOVETATS

Des d’  ASINPRE Us desitgem que tingueu un curs tranquil, que la pandèmia sigui només un record i que puguem tornar a la normalitat. La realitat és que iniciem un curs més, amb els problemes de sempre, amb 65 centres en barracons, massificació en la majoria de centres amb unes ràtios molt altes, a més de començar amb falta de professors en algunes especialitats. En quant a les mesures sanitàries, seran més flexibles, la presencialitat de les classes estarà garantida

Leer más »

Nomenaments telemàtics setembre

ATENCIÓ SUBSTITUTS/ES QUE ESTEU SENSE NOMENAMENT: el pròxim nomenament serà el dia 1 de SETEMBRE, recordeu d`acceptar el nomenament que us adjudiquin els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona  les vacants i substitucions que estiguin pendents d’assignació. Acceptació / finalització de l’adjudicació S’estableixen les franges horàries de connexió des del web següents per acceptar la plaça assignada: Serveis Territorials del Departament d’Educació al Maresme-Vallès Oriental Personal convocat a les adjudicacions Serveis Territorials del Departament d’Educació a Girona Personal

Leer más »

oposicións per a l’accés a la categoria professional de tècnic/a especialista en educació infantil (TEEI)

Al mes de setembre es publicarà a la web els llocs, espais i aules on es faran les proves .Cada una de les persones participants tindrà una aula adjudicada. En tots els accessos hi haurà un punt d’informació i una aula d’incidències. Pel que fa a les mares lactants que precisin alletar als seus nadons ho hauran de comunicar el mateix dia de la prova.

Leer más »

Ofertes de treball PERSONAL ADMINISTRACIÓ i serveis

EDU247521 – Subaltern/a, E-10  [241,49 kB ]als Serveis Territorials al Vallès Occidental del Departament d’Educació. Data de publicació: 23.8.2021Termini de presentació: 2.9.2021EDU247321 – Auxiliar administratiu/va, D-14  [245,3 kB ]al Negociat de Personal docent d’Ensenyament Infantil i Primari dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Educació. Data de publicació: 23.8.2021Termini de presentació: 2.9.2021EDU247221 – Administratiu/va, C-13  [248,88 kB ]al Negociat de Personal d’Administració i Serveis dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament d’Educació. Data de publicació: 23.8.2021Termini de presentació: 2.9.2021EDU247121 – Administratiu/va, C-13  [243,05 kB ]a la Secció d’Obres i Manteniment dels Serveis Territorials

Leer más »

Nomenaments telemàtics agost

Entre els dies 26 i 27 d’agost de 2021, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona faran els actes de nomenament telemàtic necessaris per adjudicar, entre el professorat que forma part de la borsa de personal interí docent, les vacants i substitucions que estiguin pendents d’assignació. Acceptació / finalització de l’adjudicació Informació per al curs 2021-2022 Per adjudicar les vacants pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació

Leer más »

Formació reconeguda pel Departament d’Educació  mes setembre

Formació reconeguda pel Departament d’Educació  Benvolguts/des, Us informem que ja estan obertes les inscripcions de les formacions online pel mes de setembre. Cursos online per fer quan vulguis i des d’on vulguis! reconegudes pel Departament d’Educació, CONSULTA ELS CURSOS PERFILS MÈRITS CURSOS OPOSICIONS SECUNDÀRIA CURSOS SUPÒSITS PRÀCTICS

Leer más »