NOTÍCIES I NOVETATS

Tècnic/a especialista – educació infantil (procés selectiu L005/2020)

Consulta la valoració provisional de mèrits i capacitats Data d’actualització: 27 de maig de 2022 L’Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció, de 27 de maig, recull la valoració provisional dels mèrits i capacitats de la fase de concurs corresponent al procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació. L’Acord publica els criteris tècnics de valoració de mèrits i

Leer más »

reducció per Interès particular (50% de les retribucions)

La reducció de jornada s’inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d’agost. La reducció de jornada serà prorrogable, però s’haurà de renovar cada any presentant una sol·licitud, adreçada a la direcció dels serveis territorials amb anterioritat al 31 de maig del curs anterior.

Leer más »

ACORD GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública d’Estabilització d’Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya

ACORD GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública d’Estabilització d’Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.a Sectorial per tractar com a únic tema el procés d’estabilització,

Leer más »

Mesa sectorial de 23 de maig de 2022

El Departament ha convocat la Mesa Sectorial per tractar com a únic tema el procés d’estabilització, S’han inclòs en el procés extraordinari d’estabilització les places d’inclusiva, perfils, IOC, centre d’adults i professors técnics d’FP – El departament obligarà a presentar sol·licitud tant al procediment de concurs de mèrits com al de concurs oposició extraordinari i l’ordinari obligant a pagar les taxes corresponents, és una manera de fer caixa a consta del personal interí i substitut. La documentació a presentar el departament espera

Leer más »

PREPARA’T PER PARTICIPAR-HI OPOSICIONS

Si vols participar en les properes convocatòries d’oposicions docents, necessites tenir una identificació digital (per exemple, el DNI electrònic o l’idCAT Mòbil). Per aconseguir-ne una, consulta la web Certificats i identificació digital. Hem preparat aquest vídeo que explica tots els passos per aconseguir el certificat digital.,el trobaràs dins del butlletí BUTLLETÍ

Leer más »

Nomenaments del mes de juliol

A les persones que formen part de la borsa sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent:  haver treballat sis o més mesos com a substituts fins al 30 de juny de 2022 i haver treballat com a mínim 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2022. El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol fent cursos de formació o en altres

Leer más »

TORNEM-HI AMB EL TEMA DE TREBALLAR LA PRIMERA SETMANA DE JULIOL

Avui  s’han actualitzat els documents per a l’organització i la gestió dels centres ​en què s’estableix l’horari de mestres i professorat en general per iniciar les activitats d’organització del curs 2022-2023, un cop les del tancament del curs 2021-2022.​ Continua lleguint ACTUALITZAT DOCUMENTS PER A L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DE CENTRES

Leer más »

modificació de la Resolució EDU/3542/2021, de 26 de novembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició

RESOLUCIÓ EDU/1452/2022, de 13 de maig, de modificació de la Resolució EDU/3542/2021, de 26 de novembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

Leer más »

modificació Resolució EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022

RESOLUCIÓ EDU/1453/2022, de 12 de maig, per la qual es modifica la Resolució EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. Consulta en la web o aquest enllaç les ofertes

Leer más »

el sindicat asinpre INTERPOSA RECURS ALÇADA DEMANA AL DEPARTAMENT RETIRADA RESOLUCIÓ ADJUDICACIONS PROVISIONALS

MOTIUS PRIMER. – Que el dia 21 de març es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/819/2022, per la qual s’estableix el procediment d’adjudicació de destins provisionals. I en concret, a la base 6.1 de l’annex I s’estableix el “6.1. Procediment específic amb requisit d’entrevista previ a la proposta.” SEGON. – Amb data 28 d’abril de 2022, la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Suprem, ha emès Sentència núm. 506/2022 en què es fixa com a doctrina casacional, en relació amb

Leer más »

EL DECRET DE PLANTILLES HA ARRIBAT A LA FI

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de la Generalitat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·lava dos articles del decret de plantilles: el que planteja com a eliminatòria l’entrevista personal per a la provisió de places perfilades en centres públics i el que regulava l’acomiadament o que es pogués apartar de la feina els professors a través d’una avaluació negativa. Vols saber què implica aquesta sentència continua lleguint

Leer más »

Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)

El procediment i la formalització de les propostes de la direcció dels centres es regula a la base 6 de l’annex 1 de la Resolució EDU/819/2022. Les propostes de la direcció dels centres han de ser degudament motivades i han de valorar la capacitat i la idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció; a més d’haver consultat prèviament l’equip directiu del centre, cal

Leer más »

Processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents

El Departament té previst convocar dos processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents: Concurs de mèrits excepcional de mèrits, amb una oferta pública de 12.504 places, GRUP PLACES A1 6.814 A2 5.690 Concurs excepcional de mèrits. Personal funcionari Subgrup Cos Places A2 Mestres 5.683 A1 Professors d’ensenyament secundari 6.615 A1 Professors d’escoles oficials d’idiomes 122 A1 Professors d’arts plàstiques i disseny 77 A2 Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny 7 Total   12.504 Concurs oposició excepcional, amb 14.593 places. GRUP PLACES A1 9.172

Leer más »

TORNEM A LA VAGA

Avui 5 de maig, tots els sindicats, unitàriament, hem convocat a els docents a continuar amb les mobilitzacions entrant el preavís de vaga pels propers:17 de maig (de 08:00 a 10:00)25 de maig (tot el dia)2 de juny (de 08:00 a 10:00)i 9 de juny (tot el dia).Contra el nou currículum i per la reversió real de les retallades!

Leer más »

ii escola estiu sindicat asinpre

MATRICULA OBERTA II ESCOLA ESTIU SINDICAT ASINPRE QUATRE TORNS JULIOL: 1 torn del 1 al 15 / 2 torn del 16 al 31 AGOST: 1 torn del 1 al 15 / 2 torn del 16 al 31 Reconeguts pel Departament d’educació (perfils, mèrits, estadis, cobro juliol): PREU:  AFILIATS I NOUS AFILIATS: (Un curs gratuït resta de cursos 30% descompte ) NO AFILIATS: 45 € MATRICULAR A L’ESCOLA ESTIU

Leer más »

CONVOCÀTORIA extraordinària TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL

En data 2 de maig de 2022 es publica una nova Resolució per la qual s’obre la convocatòria extraordinària 14/2021 (borsa oberta). La sol·licitud de participació a la borsa de treball per a les persones que reuneixen els requisits s’ha de formalitzar mitjançant el tràmit corresponent a la seu electrònica. Seu electronica web de l’aspirant Per accedir a la web de l’aspirant és necessari identificar-se amb usuari i contrasenya. Cal donar-se d’alta seguint les indicacions de l’aplicació.

Leer más »

informació important mentors digitals

El Departament no sap comptar La setmana passada ASINPRE va presentar recurs d’alçada contra la llista provisional d’admesos i exclosos de les mentories digitals. Arran d’aquell recurs, el Departament d’Educació va modificar el llistat d’admesos i exclosos el dia 28 d’abril. Continua llegint

Leer más »

instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022

RESOLUCIÓ EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. Pag 33

Leer más »

Publicats els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles per al curs 2022-2023

PRIMÀRIA Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2022-2023 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents  SECUNDÀRIA Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles de professorat dels instituts per al curs 2022-2023 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

Leer más »

Concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de personal docente en el exterior por funcionarios de carrera

Listados definitivos de admitidos y excluidos Resolución de 28 de marzo de 2022 por la que se anuncia la exposición de las listas defintivas de admitidos y excluidos (Publicado en la web el 1 de abril 2022). Candidatos que participan desde el Cuerpo de Maestros (Publicado en la web el 20 de abril de 2022). Listado definitivo de candidatos admitidos que han superado la fase general Listado definitivo de candidatos admitidos que no han superado la fase general Candidatos que participan

Leer más »

BONA DIA DE SANT JORDI

Plogui o faci sol, el dia de Sant Jordi sempre lluirà.Us desitgem que ho gaudiu el màxim possible. asinpreformacioig2020 diadadesantjordi2022 plouifasol☔️ https://www.instagram.com/p/CcsYZvurYOA/?igshid=MDJmNzVkMjY=

Leer más »

Autogestió de la disponibilitat

Les persones que durant el curs 2022-2023 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació. Les persones que no vulguin obtenir un nomenament a partir de l’1 de setembre de 2022, ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació, com a molt tard el 31 de maig de 2022. Les persones que estiguin prestant serveis, han d’indicar a la sol·licitud de no disponibilitat una data d’inici posterior a la data en què finalitza el nomenament que tenen actualment. L’aplicació romandrà

Leer más »

Adjudicacions de destinacions provisionals professorat interí

Presentació de sol·licituds del personal interí: del 22 d’abril al 2 de maig de 2022. Accés a l’aplicació Sol·licitud amb identificador XTEC o identificador temporal  MODIFICACIÓ DE DADES BORSA TREBALL Del 22 d’abril al 2 de maig de 2022. Les persones que han participat en la convocatòria d’accés a la borsa oberta el 16 de juliol de 2021, també poden modificar les dades de la borsa. DUBTES ADJUDICACIONS PROVISIONALS 1 SETEMBRE

Leer más »

Proposta places d’estabilització i concurs oposició

A la reunió de la Mesa General dels Empleats públics (MEPAGC), ha presentat les places que estan afectades per processos selectius derivats de la Llei 20/2021 d’estabilització. El procés d’estabilització es realitza de forma extraordinària, segons preveu la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i afecta els llocs de treball ocupats ininterrompudament de forma temporal durant almenys els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. S’inclouen les places tant de personal funcionari

Leer más »

DUBTES ADJUDICACIONS provisionals 1 sEtembre

El dia 31 de març vam fer xerrada informativa sobre les adjudicacions d’estiu, si no vas poder assistir a l’enllaç et deixarem el vídeo de la xerrada Per als que no vau poder entrar o bé no hi vau poder assistir, VIDEO XERRADA ADJUDICACIONS ESTIU Però després de veure el vídeo segueixo amb dubtes, necessito consells Dia: 26 abril Hora :18 hores Modalitat : videoconferencia https://meet.google.com/ygd-ofyr-sqx?hs=122&authuser=1

Leer más »

Modificació de dades borsa treball

Les persones que formen part de la borsa poden consultar i modificar les dades que consten Els període previst per  modificacions de les dades de la borsa és el dia  22 d’abril al 02 de maig de 2022. Novetats: Durant el curs escolar 2022-2023, les persones que formen part de la borsa de personal interí docent únicament podran demanar prestar serveis a jornada sencera o a mitja jornada. És important que aquells que vulgueu treballar amb jornades inferiors a la completa actualitzeu les

Leer más »

modificación reglamento ingreso enlos cuerpos docentes

Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. El 7 de febrer va nexplicar VIDEO XERRADA INFORMATIVA COM SERAN

Leer más »

El Govern presenta el pla de reducció de la temporalitat a l’Administració de la Generalitat

Afecta 59.000 llocs de treball i té l’objectiu de situar la temporalitat per sota del 8% abans de finals del 2024  Es durà a terme amb un procés extraordinari amb dues vies, concurs de mèrits i concurs oposició, i també per mitjà de les convocatòries ordinàries El Govern de la Generalitat posarà en marxa el procés d’estabilització de l’ocupació pública més gran que s’ha fet mai a l’Administració catalana. Afecta un volum de 59.000 llocs de treball i té l’objectiu

Leer más »

EXTERIOR. Estados Unidos. Convocatoria para profesores interinos en programas educativos en el exterior. Curso 2022/2023

ESTADOS UNIDOS. Convocatoria para profesores interinos en programas educativos en el exterior. Curso 2022/2023 Estados Unidos. Convocatoria para la formación de las listas de aspirantes a cubrir puestos docentes en régimen de interinidad de las Secciones Españolas de Miami y Nueva York y de la Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Nueva York dependientes de la Consejería de Educación de las Embajadas de España en Estados Unidos y Canadá para el curso 2022-2023 Acceso al documento pdf de la

Leer más »

EXTERIOR. Profesorado en secciones bilingües de español en centros educativos de Europa central,oriental y China.Curso 2022-23

Profesorado en secciones bilingües de español en centros educativos de Europa central, oriental y China.Curso 2022-2023 Descripción A través de este programa se puede obtener una plaza de docente de distintas materias en Secciones Bilingües de español de centros de enseñanza reglada no universitaria en Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia. Modalidades Enseñanza primaria y secundaria. Destinatarios Titulados españoles según lo establecido en el Anexo I de la convocatoria. Número de plazas Un máximo de 133

Leer más »

Resolución Secretaria Estado F. P. orientaciones puesta en marcha Ley 20/2021 reducción temporalidad empleo público

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE LAS ORIENTACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DERIVADOS DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO. Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Leer más »

Destinacions provisionals per al curs 2022-2023

Participació obligatòria Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no tingui destinació definitiva ni provisional amb efectes d’1 de setembre de 2022, i amb independència de gaudir d’una llicència per al curs 2022-2023 (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura d’un fill o filla o d’un familiar. També està obligat a participar en aquest procediment el professorat que hagi superat el procediment selectiu de 2021, així com el que

Leer más »
racisme a l'aula

Tècnic/a especialista – educació infantil presentació mérits

Si has obtingut la qualificació d’apte/a en totes les proves de la fase d’oposició, ara cal presentar mèrits. T’ho expliquem pas a pas Entre el 28 de març i fins al 8 d’abril pots presentar els mèrits mitjançant l’aplicació a què tens accés des d’aquesta mateixa pàgina. Abans d’adjuntar els mèrits mitjançant l’aplicació, llegeix atentament el pas a pas. Si et sorgeixen dubtes, tot seguit trobaràs resposta a les preguntes més freqüents. Si necessites suport, escriu un missatge de correu a bustia_prova_tei.educacio@gencat.cat i ens posarem en contacte

Leer más »

ADJUDICACIONS DESTINACIONS PROVISIONALS 1 DE SETEMBRE

RESOLUCIÓ EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. TERMINIS PER PRESENTAR LAS SOL.LICITUDS Funcionaris de carrera i en practiques del 29 de març al 7 abril Personal interí: del 22

Leer más »

LA vaga ensenyament CONTINUA

La vaga anunciada per els dies 29 i 30 de març del 2022 continúa. Després de tres dies de reunions, no s´ha avançat res i sembla que el Departament i els sindicats viuen realitats diferents. Ara més que mai, la vaga ha de continuar i afegir mesures que no repercuteixen a les butxaques del professorat, com per exemple, fent estrictament el vostre horari tal i com ho recull la normativa d´inici de curs. Ni una hora més! SERVEIS MINIMS

Leer más »

Nous criteris per a les comunicacions electròniques del Departament

El Departament ha impulsat la posada en marxa de la Instrucció 2/2022, per la qual s’estableixen els criteris per a les comunicacions electròniques al Departament d’Educació, que ha estat fruit del consens de les unitats dels serveis centrals i territorials.​ Aquesta Instrucció substitueix la Instruc​ció ​5/2019​, sobre les notifica​cions als empleats públics del Departament d’Educació, i està adaptada al nou context normatiu (Decret d’administració digital) i tecnològic (utilització eficient de les eines d’administració electrònica, dels tramitadors corporatius i de les aplicacions del Departament).  De la nova Instrucció, cal destacar-ne els aspectes següents:  Ampliació dels

Leer más »

s’estableix un complement específic de reconeixement de la funció directiva per als directors i directores de Centres Educatius Públics del Departament d’Educació.

ACORD GOV/47/2022, de 15 de març, pel qual s’estableix un complement específic de reconeixement de la funció directiva per als directors i directores de Centres Educatius Públics del Departament d’Educació., de 11 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d’ensenyament públic i els centres privats concertats dins l’àmbit territorial de Catalunya. Establir un complement retributiu per a l’exercici de la funció directiva per als directors i directores de centres educatius públics del Departament

Leer más »

segona jornada de vaga

Cambray ha anunciat, que aquelles escoles que així ho considerin no hauran d’aplicar el proper curs el nou currículum educatiu. El conseller ha precisat que els centres que sí que ho apliquin comptaran amb tot el suport i els recursos de l’Administració. Així mateix, s’ha compromès a analitzar totes les propostes que han arribat al departament per millorar el currículum. És a dir que si no ho apliques no tindràs recursos, doncs aquí la resposta unitària de totes les direccions

Leer más »

el sindicat asinpre dona suport a la vaga d’ensenyament

Des del sindicat ASINPRE donem ple suport a la vaga convocada durant 5 dies en contra de la política dictatorial del Departament d’Ensenyament. Ja n’hi ha prou de maltractar al personal docent i menystenir-lo de forma sistemàtica.Participarem de forma activa en totes les manifestacions convocades.#asinpreformacioig2020#vagadocents#prouabusos#respectealprofessorat

Leer más »

serveis minims vaga ensenyament

ORDRE TSF/ /2022, de 11 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d’ensenyament públic i els centres privats concertats dins l’àmbit territorial de Catalunya. La situació de vaga anunciada pels sindicats indicats al començament d’aquesta Ordre, que està prevista per als dies 15, 16, 17, 23, 29 i 30 de març de 2022, en els termes que es formulen en les diferents convocatòries i que afecta tot el personal docent i de serveis,

Leer más »

professors visitants llista admesos i exclosos

La selección se llevará a cabo entre aquellos candidatos cuya solicitud haya resultado admitida. El proceso constará de una primera fase de valoración de los expedientes de los candidatos, en virtud de su perfil académico y profesional y de las necesidades de las autoridades educativas contratantes. Para ello se tendrán en cuenta los méritos preferentes específicos, de acuerdo con el país, estado o provincia solicitados y los niveles educativos y modalidades de enseñanza que se recogen en el Anexo II

Leer más »

EL PARADIGMA DEL SENYOR CONSELLER D’EDUCACIÓ

Bon dia companys docents.Ahir vam rebre un correu electrònic del nostre Conseller d’educació Sr. González Cambray, explicant-nos totes les novetats de cara al proper curs.Totes en positiu en grau superlatiu.No ens quedava un altre remei que fer una resposta contundent, ja que és vergonyós el que ens volen vendre com a beneficis i que mostren el tarannà impositiu de la Conselleria.No callarem: Cambray dimissió!!!A l’enllaç teniu l’accés a l’article.Molta força companys. Estem al vostre costat BUTLLETÍ EL PARADIGMA DEL SENYOR

Leer más »

cinc noves comunitats que convoquen les oposicions d’urgència al març

Dotze autonomies, avancen les seves convocatòries sense esperar el mes d’abril que ve, quan es preveu que estarà a punt la norma d’Educació.Aquestes cinc comunitats ho han fet al març: Canarias, Murcia, Castilla La-Mancha, Castilla y León y Andalucía. Aquestes noves convocatòries d’ocupació pública estan obertes durant aquest mes de març. 962 places Castilla La-Mancha a les quals és possible inscriure’s fins al 14 de març de 2022 2.538 places Andalucia a les quals és possible inscriure’s fins al 23

Leer más »

BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT Llista de persones admeses i excloses

Es poden presentar reclamacions del 9 al 18 de març de 2022.Les reclamacions s’han de presentar preferentment de forma telemàtica, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat. Les sol·licituds s’han d’entrar indicant com a ens destinatari: Departament d’Educació, seguit del nom dels serveis territorials demanats a la sol·licitud d’inscripció a la borsa. També es pot presentar presencialment al registre dels serveis territorials de l’àmbit territorial corresponent, o a qualsevol registre dels que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del

Leer más »