NOTÍCIES I NOVETATS

Notícies
Manuel

INFORMACIÓ PERSONAL LABORAL: Procés telemàtic d’adjudicació de llocs vacants per inici del curs 2024-2025

Per iniciar el curs 2024-2025, el Departament d’Educació ha de cobrir llocs de treball de les categories professionals d’educador/a d’educació especial en centres públics, tècnic/a especialista en educació infantil i integrador/a social amb personal propi procedent de la borsa de treball de personal laboral temporal. Per atendre aquesta necessitat, d’acord amb l’apartat 13.1 de les bases de la borsa de personal laboral, es farà un procés telemàtic d’adjudicació de llocs vacants, tenint en compte l’ordre de les persones candidates que consta a

Més »
Notícies
Manuel

LLISTES DE PERSONES SELECCIONATS EN EL CONCURS OPOSICIÓ PER A L’INGRÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS I PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/2478/2024, de 2 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre. Presentació de documentació de les persones seleccionades Un cop publicat al DOGC (pot trigar temps a publicar-se la llista aprovats oposicions) Un cop publicada es disposarà de 20 dies per presentar la documentació: Entre

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIONS ADJUDICACIONS PROVISIONALS

El Departament ha detallat les complicacions en el procés d’adjudicació dins del marc del procés extraordinari d’estabilització, que implica l’assignació de més de 31.000 funcionaris. Normal quan les adjudicacions no són de lliure concurrència i s’han de prioritzar els interessos del decret de plantilles, per la lliure elecció de centres Durant la implementació de l’aplicatiu, es va detectar un error que resultava en l’adjudicació a interins mentre deixava a opositors sense assignació. Per corregir aquest error, es van afegir més vacants

Més »
NORMATIVES
Manuel

Modificació resolució adjudicacio destinacions provisionals

RESOLUCIÓ EDU/2463/2024, de 4 de juliol, de modificació de la Resolució EDU/1205/2024, d’11 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2024 per al personal funcionari de carrera en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. 1 Modificar l’apartat c) del punt 3.1.2 de l’annex 1 de la Resolució EDU/1205/2024,

Més »
NORMATIVES
Manuel

publicació Modificació del termini de sol·licitud de reducció de 2 hores lectives per als majors de 60 anys

RESOLUCIÓ EDU/2369/2024, de 27 de juny, per la qual es modifica la Resolució EDU/2126/2024, d’11 de juny, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui 60 o més anys per al curs 2024-2025. Les persones interessades a acollir-se a aquesta reducció de l’horari setmanal han de presentar una sol·licitud mitjançant el portal ATRI, adreçada a la direcció del centre, no més tard del 5 de juliol de 2024.

Més »
INTERINS
Manuel

Convocatòria de concurs per formar part de la Borsa de treball

RESOLUCIÓ EDU/2323/2024, de 3 de juny, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació. Presentació de sol·licituds Les persones interessades en formar part de la borsa de treball que compleixin els requisits que estableixen les bases reguladores, poden presentar les seves sol·licituds i la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats, des de l’endemà de la

Més »
INTERINS
Manuel

Accés a la borsa de les persones aprovades no seleccionades en el procediment selectiu d’accés als cossos docents

Les persones seleccionades i no seleccionades en el concurs oposició extraordinari, convocat per la Resolució Resolució EDU/4037/2022, de 23 de desembre, de convocatòria dels processos de concurs oposició ordinari, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent i que vulguin formar-ne part tal com estableix el Decret 133/2001, de 29 de maig, de regulació de la borsa de treball, han de sol·licitar-ho.

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ GRUP ESTABLE SUBSTITUCIONS DATES PREVISTES

El departament aprovarà la creació d’uns grups estables de docents a cada servei territorial per poder realitzar substitucions tot l’any als diferents centres.És important abans d’inscriure-us a aquesta borsa que el departament defineixi clarament les condicions laborals per als professors d’aquests grups estables. Haurà d’incloure aspectes com ara el pagament de complements per itinerància, l’elecció de comarques dins del servei territorial i el centre assignat com a base quan no hi hagi substitucions.Quins tipus de substitucions es cobreixen? Se suposa

Més »
Notícies
Manuel

MUTUALISTA DE MUFACE COM ACTUAR EN CAS D’URGÈNCIA

Durant les vacances d’estiu, és essencial que els funcionaris i beneficiaris de la mutualitat coneguin els passos a seguir en cas d’emergència sanitària, tant si viatgen a l’estranger com si romanen a Espanya. Per a aquells que viatgen fora d’Espanya, és imprescindible sol·licitar la Targeta Sanitària Europea o el Certificat Provisional Substitutori si es dirigeixen a països de la Unió Europea. Continua lleguint

Més »
Notícies
Manuel

IV ESCOLA D’ESTIU SINDICAT ASINPRE 2024

Inspira la teva educació! Benvinguts a la nostra Escola d’Estiu! Estem emocionats de presentar-vos una experiència educativa i enriquidora que segurament els inspirarà i els ajudarà a créixer professionalment. L´Escola d´Estiu és un espai de formació, intercanvi d´experiències i trobada entre professionals de l´educació. A la nostra Escola d’Estiu, podem oferir una àmplia gamma de cursos dissenyats específicament per poder formar-se, adquirir perfils, cobrar el mes de juliol el professorat substitut o tenir mèrits per al concurs de trasllats. El

Més »
INTERINS
Manuel

Professorat substitut:  nou sistema d’adjudicació amb una segona adjudicació telemàtica?

Com funciona el segon algorisme. El Departament aclareix que, segons el disseny del sistema, si es rebutja una nominació al primer algorisme o si la persona seleccionada no es connecta, aleshores s’activa el segon algorisme. Per tant, per participar de manera eficient, cal tornar a incloure les sol·licituds del primer algorisme i el servei territorial preferent al segon algorisme, a més de les sol·licituds de segona opció. El Departament informa que s’obrirà un període extraordinari de modificació de dades els

Més »
Notícies
Manuel

Integració PTFP en PS: llista provisional sol·licituds presentades entre el 20 de gener i el 9 de juny de 2024

Resolució per la qual s’aprova i espublica la llista provisional del termini extraordinari del procés d’integració del professorat del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir,en el cos de professors d’ensenyament secundari, de les persones sol·licitants presentades en el període comprès entre el 20 de gener de 2024 i el 9 de juny de 2024 Annex 1: Llista provisional de personal funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional proposat per a la

Més »
Notícies
Manuel

PROCEDIMENT REDUCCIÓ DOS HORES LECTIVES SETMANALS AL CENTRE 60 ANYS O MÉS

RESOLUCIÓ EDU/2126/2024, d’11 de juny, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui 60 o més anys per al curs 2024-2025. El personal funcionari docent que tingui 60 o més anys, destinat en centres educatius dependents del Departament d’Educació i amb més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot disposar d’una reducció de dues hores lectives setmanals dins la distribució de

Més »
Notícies
Manuel

El TJUE insisteix que el personal temporal al servei de les AAPP es podria considerar fix

La recent Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, del 13 de juny, ha tornat a assenyalar que el personal temporal al servei de l’Administració per temps excessiu es podria convertir en fix.A més, aquells que, després de la celebració del procés selectiu, van accedir a la seva plaça o no s’hi van presentar, també podrien obtenir una indemnització. Resolent noves qüestions prejudicials acumulades plantejades per un jutjat de Barcelona, ​​el TJUE ha matisat el que va concloure

Més »
Notícies
Manuel

Nomenament com a funcionaris de carrera del personal integrat del cos a extingir de PTFP

Orden EFD/580/2024, de 6 de junio, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombra personal funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria al personal funcionario de carrera del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, que han sido integrados en virtud del procedimiento convocado por Resolución EDU/2144/2023, de 16 de junio.

Més »
INTERINS
Manuel

HE APROVAT OPOSICIONS I ARA QUE?

1º Emplenar la sol·licitud de destinació adjudicacions provisionals per al curs 2024 Si ets personal seleccionat en el concurs oposició ordinari, pots presentar la sol·licitud el 19 i el 20 de juny de 2024. Si has enviat abans una sol·licitud com a interí, has de tornar a enviar una sol·licitud com a opositor, ja que la sol·licitud anterior queda anul·lada. Horari de l’aplicació per presentar la sol·licitud De dilluns a divendres: de 8 a 23 hores.Dissabte i diumenge: de 9 a

Més »
NORMATIVES
Manuel

Documents per a l’organització i la gestió dels centres

Els Doc​uments per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques educatives que impulsa el Departament d’Educació, amb els objectius del sistema, les prioritats i les actuacions necessàries per portar-les a terme. Els DOIGC s’actualitzen amb els grans canvis normatius que marquen el desenvolupament de les polítiques educatives. Per al curs 2024-2025 es té en compte el Reial decret 659/2023​, mitjançant el qual es modifiquen molts àmbits dels documents relacionats amb la formació professional. A la intranet-Portal de centre podeu

Més »
INTERINS
Manuel

INCORPORACIÓ A LA BORSA

Està previst que a finals de juny de 2024 s’obri una convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.  Requisits Cossos i especialitats convocats L’accés estarà disponible a partir del 22 de juny de 2023. Documentació per acreditar els requisits Inscripció i instruccions per emplenar la sol·licitud Consulta la teva sol·licitud Calendari

Més »
INTERINS
Manuel

COBRAMENT DEL MES DE JULIOL

A les persones que formen part de la borsa sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent:  El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació o en altres activitats reconegudes com les activitats de formació de l‘escola estiu del sindicat ASINPRE, tret que es participi en una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents. La formació

Més »
Notícies
Manuel

REDUCCIÓ DE JORNADA MAJORS DE 55 ANYS I 60 ANYS

Resolució sobre el procediment de reducció de 2 h lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui més de 60 anys i la reducció de 2 h complementàries per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 59 anys a partir del curs 2024-25. Continua lleguint

Més »
Notícies
Manuel

Mesures per enfrontar les altes temperatures als centres escolars

El Real Decreto 486/1997 regula les disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball. En el seu Annexo III, es regulen les condicions de temperatura mínima i màxima que els locals de treball tancats estan obligats a complir, deixant imprescindible “evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis bruscos de temperatura, els corrents d’aire molest, els olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de ventanes, llums o tàbiques acristalats Continua lleguint

Més »
NORMATIVES
Manuel

LLISTA ÚNICA PER ESPECIALITATS INTEGRACIÓ EN EL COS DE SECUNDÀRIA FINS EL 24 DE GENER DE 2024

RESOLUCIÓ EDU/1891/2024, de 28 de maig, per la qual s’aprova la llista única per especialitats del procés d’integració en el cos de professors d’ensenyament secundari, per a les persones sol·licitants en el període comprès entre l’1 de setembre de 2023 i el 19 de gener de 2024 del termini extraordinari, convocat per la Resolució EDU/2144/2023, de 16 de juny.

Més »
INTERINS
Manuel

OPOSICIONS 2024: COMPOSICIÓ COMISSIONS DE SELECCIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1888/2024, de 29 de maig, per la qual es fa pública la composició dels tribunals i comissions de selecció que actuen en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre.

Més »
Notícies
Manuel

RAONS PER LES QUALS NO ES CONSIDEREN ELS MÈRITS AL·LEGATS PER A LA SEVA VALORACIÓ

A continuació s’especifiquen els motius que s’han tingut en compte per no computar els mèrits al·legats o per no atorgar la puntuació sol·licitada en la valoració dels mèrits dels aspirants.A nivell general, cal tenir en compte:• El temps màxim de serveis computables és cinc anys.• Cada apartat i subapartat té una puntuació màxima que no es pot superar.• La data final de meritació dels mèrits és 19.01.2024 (tant l’experiència docent com la finalització d’estudis i cursos).• Un mateix període de

Més »
Notícies
Manuel

plantilles docents per al curs 2024-2025

La Resolució que estableix els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat per al curs 2024-25, així com la supressió o transformació dels llocs de treball docents, presenta algunes modificacions rellevants. A continuació, es detallen els canvis més destacats: Aquestes modificacions tenen en compte la situació de pròrroga pressupostària. Las plantillas actuales siguen siendo insuficientes para atender adecuadamente las necesidades del curso 2024-25

Més »
Notícies
Manuel

MANUAL MÈRITS OPOSICIONS INGRÉS LLIURE I COM PRESENTAR ELS MÈRITS

Si superes la fase d’oposició, emplena i enregistra la “Sol·licitud de valoració i full d’al·legació de mèrits del procediment d’ingrés (L) i (R)” a l’Espai personal, amb tots els mèrits que vols que el tribunal et valori, tant els que consten a l’aplicació com els nous al·legats, i incorpora la documentació justificativa dels mèrits que no consten al teu expedient electrònic. El termini per a l’al·legació de mèrits és de dos dies, d’acord amb el que estableix el teu tribunal. La puntuació màxima de tots els mèrits és de 10

Més »
Notícies
Manuel

PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL A PROPOSTA DE LA DIRECCIÓ DELS CENTRES ( ENTREVISTA PRÈVIA)

Les persones proposades han de complir els requisits establerts per ocupar el lloc de treball i, entre altres criteris, s’ha de tenir en compte la seva experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l’avaluació positiva de l’exercici de la docència, especialment la relacionada amb el lloc de provisió.​ En el marc del procediment general d’adjudicació de destinacions provisional, s’entén que es compleixen els requisits quan la direcció del centre proposa docents que el curs 2023-2024 han exercit al centre per

Més »
NORMATIVES
Manuel

Selecció de directors i directores dels serveis educatius 

Convocatòria​ i llista de vacants Procediment per proveir llocs de treball vacants de direcció dels serveis educatius (CRP, EAP, CREDA, CRETDIC i CdA) del Departament d’Educació. Llista de serveis educatius on consta vacant el càrrec de director o directora en data 31 d’agost de 2024(Llista actualitzada el divendres 17 de maig a les 13.30h)​ Requisits de les persones candidates Poden participar en el procés de selecció els professionals  que ocupen lloc de treball en el servei educatiu que compleixin els requisits establerts en

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ IMPORTANT COBRAMENT D’ESTADIS

Reconeixement dels Estadis:El reconeixement dels estadis es realitzarà a partir de gener de 2024 per a aquells que compleixin els requisits.Quan començaran a pagar-los?A partir del novembre del 2024.Professors a punt de complir 9, 15 o 21 anys:Davant la resposta ambigua del Departament el SINDICAT ASINPRE recomana que reclamis l’estadi dos mesos abans de la data en què correspondria cobrar-lo , així garantim cobrar els endarreriments des del gener del 2024 fins al primer mes que correspongui el pagament.

Més »
NORMATIVES
Manuel

RESPOSTA SERVEIS JURÍDICS PAGAMENT ENDARRERIMENTS ESTADIS

Resposta dels serveis jurídics d’ASINPRE sobre la reclamació de les quantitats no pagades per la modificació del pagament dels estadis als 6 anys passant al pagament als 9 anys, que es basa en la Llei 5/2010, de 20 de març de mesures fiscals financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics: Continua lleguint

Més »
NORMATIVES
Manuel

DECRET 91/2024, de 14 de maig, del règim lingüístic del sistema educatiu no universitari.

DECRET 91/2024, de 14 de maig, del règim lingüístic del sistema educatiu no universitari. Acreditació dels requisits de competència lingüística en els centres educatius públics A partir del curs 2025-2026, les persones que concorrin a les convocatòries de concurs de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres educatius dependents del departament competent en matèria educativa i les que participin en el concurs oposició per a l’ingrés a la funció

Més »
Notícies
Manuel

CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS MODIFICACIÓ DE LA LLISTA

RESOLUCIÓ EDU/1654/2024, de 9 de maig, per la qual es modifica la Resolució EDU/2197/2023, de 19 de juny, modificada per la Resolució EDU/1329/2024, de 19 d’abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs excepcional de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost.

Més »
NORMATIVES
Manuel

CALENDARI ESCOLAR CURS 2024-2025

ORDRE EDU/104/2024, de 6 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2024-2025 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. En el primer cicle d’educació infantil que estigui implantat en les escoles rurals i en les llars d’infants de la Generalitat de Catalunya i en el segon cicle d’educació infantil, el curs s’iniciarà el sisè dia laborable del mes de setembre: amb caràcter general, el 9 de setembre o el dia laborable següent, si aquest és

Més »
Notícies
Manuel

OFERTA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ACORD GOV/96/2024, de 30 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per al 2024.  Cos de professors d’ensenyament secundari Total de places: 2.615 Torn lliure: 1.308 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 131 Torn de promoció interna: 1.176 – Cos de professors especialistes en sectors singulars (grup A2, subgrup A2) Total de places: 20 Torn lliure: 10 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 Torn de promoció interna: 9 – Cos

Més »
INTERINS
Manuel

CONSULTA I MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA

Del dia 14 al 23 de maig de 2024 les persones interessades poden consultar i modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal interí docent. Aquestes modificacions tindran efectes en els primers nomenaments del curs 2024-2025. El número d’ordre de la borsa de treball 2024-2025 és provisional. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut a la llista provisional és del 14 al 23 de maig, ambdós inclosos. A partir del dia 1

Més »
INTERINS
Manuel

CONSULTA I MODIFICACIÓ DE DADES EXCEPCIONAL

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2023-2024, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs. Consulta i modificació de dades (període excepcional Del 8 al 10 de maig de 2024 les persones interessades podeu modificar en línia les dades que consten a la borsa (7.5.2024) En cas que es presenti nova documentació als serveis territorials, cal que s’adjunti també la declaració responsable que

Més »
INTERINS
Manuel

NOMENAMENTS TELEMÀTICS: SEGONA ADJUDICACIÓ

Fon departament educació Us informem que aquest mes de maig es posarà en funcionament un nou sistema d’adjudicació telemàtica, mitjançant el qual es faran dues adjudicacions de nomenaments durant el mateix dia:La primera adjudicació tindrà en compte les preferències de l’àrea territorial que es té marcada com a preferent.La segona adjudicació, que es farà un cop finalitzada la primera, tindrà en compte les preferències seleccionades en altres àrees territorials, ja siguin municipis, districtes en cas del Consorci d’Educació de Barcelona, o bé

Més »
Notícies
Manuel

UN MAL ACORD

Promeses en paper, realitats distants; exigim recuperar-ho tot, no més desencants.” El sindicat ASINPRE considera que el recent acord és perjudicial per diverses raons: Continua llegint el butlletí

Més »
NORMATIVES
Manuel

Vacants als Serveis Educatius. Curs 2024/2025

Per tots els llocs que es publiquen haureu de fer-nos arribar currículum, i hi haurà entrevista prèvia si us seleccionen. ALT PIRINEU I ARAN NO HI HA CONVOCATÒRIA Les persones interessades que compleixin els requisits hauran d’enviar la sol·licitud de participació on prioritzaran els llocs que sol·licitin, adjuntant el currículum personal en format PDF, carta de motivació, currículum ATRI i enviar-ho tot al correu electrònic dtbaix@xtec.cat amb l’assumpte “Selecció vacant SE_Nom i cognom de l’aspirant”, no més tard del proper 30 d’Abril

Més »
NORMATIVES
Manuel

Acreditació d’ofici de la competència digital docent (procediment automàtic) COMPROVA EL NIVELL ACREDITAT

El Departament d’Educació acredita d’ofici a tot el personal docent que reuneix els requisits especificats a la Resolució, de 3 de febrer de 2023, i en funció de la informació que consta als registres informàtics, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada. L’acreditació de cadascun dels nivells de la competència digital docent mitjançant aquest procediment automàtic, pot ser consultada per la persona interessada. Comprova el nivell acreditat i la informació valorada per assolir-lo Com t’has d’identificar Accedeix a

Més »
INTERINS
Manuel

INFORMACIÓ IMPORTANT PER EL PERSONAL INTERÍ i substitut CURS 2024-2025

Per al curs 2024-2025, hi ha diversos terminis i procediments per a l’actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent. Bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació. Nova convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí

Més »
Notícies
Manuel

Plantilles del personal docent dels centres i serveis educatius i forma d’ocupació

Aquest fitxer conté la informació sobre les plantilles dels centres i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, publicades al DOGC per al curs escolar a què fa referencia, així com la forma d’ocupació del personal Docent. Última actualització1 de febrer de 2024 Dades proveïdes perDepartament d’Educació Excel descarregat per David de las Heras Descarregar excel on podeu filtrar per servei territorrial, centres, especialitats, tipologia del centre i la forma de provision places: definitives, provisionels interins. Us pot servir per poder

Més »
Notícies
Manuel

OPOSICIONS 2024 COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE SELECCIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1397/2024, de 24 d’abril, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre.

Més »
Notícies
Manuel

Adreces electròniques dels tribunals

El 26 d’abril de 2024, has d’enviar per correu electrònic la programació didàctica, en format PDF, a la bústia del tribunal. En aquest correu has d’indicar: Cos de professors d’ensenyament secundari Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes Cos de professors d’arts plàstiques i disseny Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny Cos de mestres Cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional Espai personal 

Més »
Notícies
Manuel

PROCEDIMENT REDUCCIONS DE JORNADES PERSONAL FUNCIONARI DOCENT

RESOLUCIÓ EDU/1327/2024, de 19 d’abril, sobre el procediment d’autorització de reduccions de jornades al personal funcionari docent. Procediment per a la tramitació de les reduccions de jornada següents: – Per cura d’un fill o filla menor de sis anys. – Per cura d’un fill o filla menor de dotze anys. – Per cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda. – Per tenir a càrrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat

Més »
NORMATIVES
Manuel

ADJUDICACIONS PROVISIONALS D’ESTIU 2024

RESOLUCIÓ EDU/1205/2024, d’11 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2024 per al personal funcionari de carrera en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària. Els terminis de presentació de sol·licituds de destinació provisional per al curs

Més »
Notícies
Manuel

Com signar digitalment la programació amb l’ajuda del sindicat asinpre

Si tens dubtes sobre com signar digitalment la programació, no et preocupis. El sindicat ASINPRE és aquí per ensenyar-te com fer-ho. Primer, necessitareu disposar d’un certificat digital vàlid o un DNI electrònic. Aquests contenen claus criptogràfiques que són essencials per a la signatura.Assegura’t que el teu certificat no estigui caducat ni revocat

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ PER ALS OPOSITORS OPOSICIONS ORDINARIES

Si us trobeu en la preparació per a les oposicions ordinàries, és completament normal que els nervis es trobin alterats. En aquests crucials dies previs a l’examen, és molt important mantenir la calma, actuar amb serenitat i prendre decisions basades en la raó, evitant actuar per impulsos. Recomanacions S’aconsella tenir la programació ja guardada en format PDF i signada digitalment abans de dimarts. El PDF que heu de portar per imprimir i presentar al tribunal el dia 27 en paper,

Més »
Notícies
Manuel

Valoració de mèrits (Fase 1) CONCURS DE MÈRITS PER A PLACES A L’IOC:

Llista provisional de la fase 1. Valoració de mèrits Les persones aspirants disposen d’un termini de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació (17, 18 i 19 d’abril) per presentar un escrit de reclamació en relació amb la valoració provisional dels mèrits davant la comissió de valoració mitjançant e-valisa al president de la comissió i adjuntant la documentació que sigui necessària, ja sigui en format electrònic, o en format paper al registre de l’IOC.

Més »
Notícies
Manuel

Exàmens oficials de llengua catalana, nivell C2 andorra

Documentació  Inscripció als exàmens de llengua catalana (tràmit exclusivament en línia)  Sol·licitud de consulta d’un examen oficial de Llengua catalana  Sol·licitud d’expedició del Diploma oficial de llengua catalana  Avisos i convocatòries d’examen  Avís del 20-3-2024 de convocatòria dels exàmens oficials de llengua catalana dels nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2  Dates clau dels exàmens oficials de llengua catalana, nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2

Més »
Notícies
Manuel

PUBLICACIÓ AL DOGC COMPOSICIÓ TRIBUNALS OPOSICIONS 2024

RESOLUCIÓ EDU/1151/2024, de 8 d’abril, per la qual es fa pública la composició dels tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre.

Més »
NORMATIVES
Manuel

Mentories 4.0 LLISTES DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

Llista provisional de persones admeses i excloses per passar a fase de concurs en el procés de selecció de mentors i mentores 4.0. Presentació de reclamacions  Les al·legacions a la llista provisional, s’hauran de fer mitjançant e-valisa al president de la comissió central de selecció de mentors/ores 4.0:  Accés a ​​​e-valisa Més informació Termini de presentació de reclamacions: de l’11 al 17 d’abril de 2024 inclòs.  Fetes les valoracions es publicarà la llista definitiva d’admesos i exclosos.​

Més »
Notícies
Manuel

CONCESSIÓ D’UN SUPLEMENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI AL PRESSUPOSTOS PER AL 2023 PRORROGATS PER AL 2024

DECRET LLEI 3/2024, de 9 d’abril, de concessió d’un suplement de crèdit i d’un crèdit extraordinari als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 prorrogats per al 2024 i d’altres mesures financeres i administratives. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret Llei 3/2024, de 9 d’abril, que concedeix un suplement de crèdit i un crèdit extraordinari als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 prorrogats per al 2024.  A continuació, es presenten alguns punts destacats d’aquest decret:

Més »
Notícies
Manuel

Publicadas las pruebas de la fase específica del concurso de méritos de docentes y asesores técnicos en el exterior

Publicados los cuestionarios con las respuestas y los supuestos prácticos de la fase específica del concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de personal docente en el exterior por funcionarios de carrera, y de la fase específica del concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de asesores técnicos y asesoras técnicas en el exterior por funcionarios de carrera. Docentes en el Exterior ​Asesores técnicos

Més »
Notícies
Manuel

RATIO PROVISIONAL CONCURS OPOSICIONS 2024

Aquestes són les ràtios provisionals d’opositors que han pagat les taxes d’oposició. Això no obstant, és important tenir en compte que aquestes xifres poden variar. El 27 d’abril, quan tots aquells que presentin la programació es presentin als exàmens, tindrem la ràtio definitiva. En general, al voltant del 40% dels opositors no es presenta a les proves, cosa que significa que les ràtios probablement disminuiran encara més. Ànims La preparació és clau per enfrontar amb èxit el procés d’oposició Ratio

Més »
Notícies
Manuel

CRITERIS DE CORRECCIÓ OPOSICIONS ORDINARIES 2024

Aquests criteris de correcció especifiquen les pautes, orientacions i criteris amb els quals els tribunals avaluen cadascuna de les parts de la prova. Cos de professors d’ensenyament secundari Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes Cos de professors d’arts plàstiques i disseny Cos de mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny Cos de mestres Cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional

Més »
NORMATIVES
Manuel

ESBORRANY CONCURS DE TRASLLATS

Un concurs de trasllats que permet que es puguin seguir amagant places i no surtin totes al concurs de trasllats en lliure concurrència és, sens dubte, un tema de gran preocupació per als milers de professors afectats. La reserva de places per a reclamacions i l’assignació de punts poden generar desplaçaments i dificultats per a aquells docents que s’han de traslladar a llocs allunyats de casa seva. És fonamental que el sistema de concursos de trasllats sigui transparent, just i

Més »
Notícies
Manuel

LLISTA DEFINITIVA CONCURS OPOSICIONS ORDINARI

Consulta les llistes Contra aquesta Resolució que aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses pots interposar recurs potestatiu de reposició davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà la publicació a l’eTauler. Pots presentar recurs potestatiu de reposició del 28 de març al 29 d’abril de 2024. Consulta la llista definitiva . (amb codi d’usuari GICAR o certificat digital)

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ ADJUDICACIONS CURS 24-25

El Departament dEducació ha presentat borrador de la Resolució de les adjudicacions provisionals per al curs 2024-2025. Si continuen ocultant les places, no hi haurà llibertat per triar una plaça que sigui del teu interès o estigui a prop del teu domicili. Per aquesta raó, sol·licitem al departament que suprimeixi el Decret de Plantilles. A més, recordem que l’obtenció d’una plaça definitiva s’ha de fer a través del concurs de trasllats. Per això, cal que totes les places perfilades s’ofereixin

Més »
Notícies
Manuel

TRIBUNALS OPOSICIONS

Resolució de la DG de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/4103/2022.  Descarrega document

Més »
Notícies
Manuel

MODIFICACIÓ LLISTES ASPIRANTS SELECCIONADES CONCURS OPOSICIÓ

RESOLUCIÓ EDU/867/2024, de 18 de març, per la qual es modifica la Resolució EDU/4207/2023, de 13 de desembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre.

Més »

Profesorado en secciones bilingües de español en centros educativos de Europa central, oriental y China

Plazo de presentación de solicitudes:ABIERTO desde el 14 de de març de 2024 hasta el 05 de d’abril de 2024 a las 14:00 Fase del procedimiento: Presentación y registro de solicitudes Para participar en la convocatoria los candidatos deben: IMPORTANTE: Los candidatos deberán disponer de un Certificado digital FMNTE, de un DNIe o credenciales de Cl@ve para presentar y registrar una solicitud. En cumplimiento de la Orden EFP/103/2022, de 11 de febrero (BOE de 17), por la que se establece la obligatoriedad de comunicaciones y notificaciones por

Més »
Notícies
Manuel

Lllista provisional de persones admeses i excloses nova borsa

Si formes part de la llista provisional de persones admeses o excloses, i no estàs d’acord amb la baremació dels mèrits obtinguda o amb els motius d’exclusió de la sol·licitud, pots presentar una reclamació contra la llista provisional. El termini de reclamacions és de l’11 al 20 de març de 2024. Les reclamacions s’han de presentar de forma telemàtica, mitjançant una petició genèrica. En emplenar la petició genèrica has d’indicar com a Ens destinatari: Departament d’Educació de l’àmbit territorial que vas indicar

Més »
Notícies
Manuel

Presentació pressupostos 2024 educació

La Secretària General, Patrícia Gomà, presenta el document amb les partides pressupostàries que el Departament ha enviat a la Comissió d’Educació del Parlament perquè siguin aprovades.

Més »
Notícies
Manuel

ORDRE ACTUACIÓ PERSONES ASPIRANTS EN OPOSICIONS 2024

RESOLUCIÓ PRE/714/2024, de 7 de març, per la qual es dona publicitat del resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos de selecció de l’any 2024. El dia 27 de febrer de 2024, a les 10.00 hores, a la seu del Districte Administratiu, c. del Foc, 57, Edifici A, 08038 Barcelona, s’ha celebrat en sessió pública el sorteig de la lletra per determinar l’ordre d’actuació esmentat. El resultat d’aquest sorteig ha estat la

Més »
Notícies
Manuel

PERSONAL LABORAL: PUBLICAT RELACIÓ PERSONES QUE HAN SUPERAT PROCÉS ESTABILITZACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/730/2024, de 8 de març, per la qual es declaren les persones que han superat el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’Educador/a de llar d’infants (B1), Educador/a d’educació especial en centres públics (C1), Integrador/a social (C1), Auxiliar d’educació especial (D1), Oficial/a de 1a jardiner/a (D1), Oficial/a de 1a cambrer/a (D1) i Ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) del Departament d’Educació (núm. de registre de convocatòria L006/2022).

Més »
Notícies
Manuel

Concurs de mèrits per a places a l’IOC: Llista provisional d’admesos i exclosos

Les persones aspirants que figuren com a excloses en aquesta llista provisional disposen d’un termini de 5 dies hàbils per presentar possibles reclamacions a aquesta llista provisional davant el president de la comissió, aportant la documentació justificativa corresponent mitjançant e-valisa. Llista provisional de persones admeses i excloses 

Més »
Notícies
Manuel

NOVA MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ OPOSICIONS ORDINARIES

Resolució EDU/620/2024, de 4 de març,  Per la qual es modifica la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, modificada per la Resolució EDU/4221/2023, de 13 de desembre, i per la Resolució EDU/3643/2023, de 27 d’octubre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 9117, de 7.3.2024) MODIFICACIONS Annex 6 Així mateix, la base 7.4.1.1 de l’annex 1 de la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, estableix

Més »
Notícies
Manuel

OPOSICIONS 2020 PUBLICAT BOE NOMENAMENT FUNCIONARIS DE CARRERA

Orden EFD/201/2024, de 28 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombra personal funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, a las personas seleccionadas en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/17/2020, de 13 de enero.

Més »
NORMATIVES
Manuel

PROTOCOLS CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL I LABORAL EN L’ÀMBIT GENERALITAT

El Govern ha ratificat els acords de la Mesa General de Negociació dels Empleats i Empleades públics del passat 9 de març pels quals s’aproven els nous protocols per erradicar l’assetjament sexual i l’assetjament psicològic en l’àmbit laboral. Els nous protocols són fruit del treball conjunt de l’Administració i les organitzacions sindicals en els diversos òrgans de participació i tenen l’objectiu de reforçar la protecció dels treballadors i treballadores de la Generalitat.  Protocol de prevenció de l’assetjament sexual El nou

Més »
INTERINS
Manuel

LA SENTÈNCIA DEL TJUE FA FIXOS A TOTS ELS INTERINS?

El passat 22 de febrer del 2024, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va emetre una sentència , que es van originar a partir de peticions de decisió prejudicial plantejades pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid. La sentència del TJUE no obliga l’Estat a fer fixos tots els treballadors interins de llarga durada, però no es refereix específicament a tots els interins, sinó a aquells que encadenen contractes en un mateix lloc durant un temps indeterminat.,

Més »
Notícies
Manuel

NOMENAMENT COM FUNCIONARIS DE CARRERA D’ASPIRANTS AMB FASE DE PRÀCTIQUES AJORNADES O PER ALTRES CAUSES OPOSICIONS 2019

Orden EFD/144/2024, de 15 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombra personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros, a las personas seleccionadas en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/1/2019, de 2 de enero.

Més »
INTERINS
Manuel

INFORMACIÓ DE LA MESA SECTORIAL DE 22 DE FEBRER 2024

Es van tractar diversos temes relacionats amb la borsa de personal docent interí i substitut. A continuació, es detallen les dades i les propostes discutides en la reunió. Informació proporcionada pel departament Dades de Mobilitat: Evolució de la Borsa: Mesures de Present: Propostes de Futur: El Departament planteja la creació d’un grup estable de substitucions, on les persones de la borsa que no rebin adjudicació provisional al juliol s’hi podran inscriure i tindran nomenament de substitució d’1 de setembre a

Més »
Notícies
Manuel

Personal laboral en l’àmbit educatiu (procés d’estabilització)

El procés d’estabilització es convoca per mitjà del sistema selectiu de concurs oposició L006/2022. Categories professionals de personal laboral convocades: Persones aspirants amb adjudicació directa Persones aspirants convocades a l’acte públic d’adjudicació Llocs de treball oferts a l’acte públic d’adjudicació Informació sobre l’acte d’adjudicació

Més »
INTERINS
Manuel

“Els primers interins cessats després de no superar les ‘macro oposicions’ de la Generalitat rebran 11.000 euros”

A causa de les nombroses consultes rebudes en el nostre sindicat per aquesta notícia, “Els primers interins cessats després de no superar les ‘macro oposicions’ de la Generalitat rebran 11.000 euros” Us informem que segons la informació proporcionada, els primers 475 interins que han estat destituïts després de no superar els processos extraordinaris d’estabilització convocats per la Generalitat rebran una compensació mitjana de 11157 euros. Aquesta quantitat pot variar depenent de l’antiguitat total o la categoria professional, i es calcula

Més »
INTERINS
Manuel

Modificació de dades de la borsa de treball (període excepcional) persones aprovades EN EL CONCURS OPOSICIÓ EXTRAORDINARI

Del 20 al 22 de febrer de 2024 s’obre un període excepcional de consulta i modificació de dades de la borsa perquè les persones que hagin presentat la sol·licitud per accedir a la borsa de treball de personal interí docent puguin emplenar dades com les de jornada, municipi, llocs de treball, centres de característiques especials, etc. Les persones que hagin realitzat la sol·licitud d’accés a la borsa i no completin les seves dades en el termini establert, passaran a tenir

Més »
Notícies
Manuel

DATA INICI CONCURS OPOSICIÓ

RESOLUCIÓ EDU/424/2024, de 13 de febrer, per la qual es fa pública la data d’inici del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre. El dia 26 d’abril a les 16 hores es realitza la prova d’acreditació del coneixement de la llengua castellana i de la llengua catalana, Aquesta prova només l’han de realitzar les persones que no n’estiguin exemptes, El 26 d’abril

Més »
Notícies
Manuel

ELS DOCENTS CONTINUEM PERDENT PODER ADQUISITIU L’ANY 2024

La pèrdua de poder adquisitiu entre els docents és un problema que ha anat en augment els darrers anys.L’any 2024, persisteix a causa de la disparitat entre el modest augment salarial 2% i un possible 0,5% addicional en funció de l’evolució de l’IPC. L’increment esperat en la taxa d’inflació serà superior al 4,8%.Aquesta situació planteja desafiaments significatius per mantenir el nivell de vida i afrontar els costos diaris.Això es traduirà en dificultats per a cobrir les despeses bàsiques, accedir a

Més »
Notícies
Manuel

Llista provisional OPOSICIONS ORDINARIES

Consulta les llistes Com presentar una reclamació Assegura’t que apareixes a la llista provisional de persones admeses. Si participes en més d’una especialitat, comprova que constes a totes. Si constes a la llista de persones excloses i vols participar-hi, has de justificar tots els motius de l’exclusió abans de tramitar la reclamació definitivament, des de l’accés “Consulta la llista provisional i presenta reclamació”. Un cop presentada la reclamació, no podràs modificar-la ni presentar-ne una de nova. Has de presentar una reclamació

Més »
Notícies
Manuel

Calendari escolar curs 2024-2025

Volen castigar el professorat fent-ho trebellar el mes de juliol presencialment en els centres. La Consellera, Anna Simó,considera que les vacances d’estiu són massa llargues per a l’alumnat, Des del sindicat ASINPRE ens oposem allargar artificialment el curs ni que s’avanci als primers dies de setembre el inici de curs. Els centres no estan preparats per suportar les altes temperatures que hi ha als mesos d’estiu i més de setembre. Si volen comparar les vacances amb altres països cal tenir

Més »
NORMATIVES
Manuel

Ús dels telèfons mòbils als centres educatius

El Departament d’Educació ha establert unes directrius clares per assegurar que l’ús dels mòbils no interfereix amb el procés d’aprenentatge de l’alumnat i la convivència entre els membres de la comunitat educativa. Aquestes directrius parteixen de les conclusions de l’informe del Consell d’Educació de Catalunya de desembre de 2023, fruit dels debats amb la comunitat educativa d’arreu del territori: La regulació de l’ús dels telèfons mòbils no només preserva l’entorn d’aprenentatge, sinó que també contribueix al desenvolupament integral dels estudiants

Més »
INTERINS
Manuel

Accés a la borsa de treball de les persones aprovades a les oposicions

Les persones aprovades, seleccionades i no seleccionades, en el concurs oposició extraordinari per a l’estabilització del personal docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent i que vulguin formar-ne part com estableix el Decret 133/2001, han de sol·licitar-ho. Termini de presentació de la sol·licitud De l’1 al 9 de febrer de 2024 Documentació que s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud Període excepcional de consulta i modificació de dades Assignació de número

Més »
Notícies
Manuel

SIGNAT D’UN ACORD FRAUDULENT No reverteix cap retallada

L’acord signat pels sindicats UGT i CCOO, que el departament havia presentat fa un any, no reverteix cap retallada i ha generat desconcert a la resta dels sindicats Aquests mateixos sindicats no van signar l’acord prèviament presentat fa un any, cosa que va portar el professorat a una vaga de tres dies. El sindicat ASINPRE no va participar a la vaga, ja que considerava que era una estratègia per guanyar popularitat abans de les eleccions. Continua lleguint

Més »
Notícies
Manuel

LLISTES PROVISIONALS PROCÈS INTEGRACIÓ DEL PROFESSORAT DEL COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

S’han publicat les llistes provisionals del procés d’integració del professorat del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, en el cos de professors d’ensenyament secundari. Pots presentar al·legacions a la llista provisional, del 24 de gener fins al 6 de febrer de 2024, ambdós inclosos. Presenta al·legacions. Del 24 de gener fins al 6 de febrer de 2024

Més »
Notícies
Manuel

‘Callar és atorgar (i perdre tothom)’, per Josep Asensio

L’article de Josep Asensio retrata la realitat de l’educació a Catalunya, destacant la situació en què el professorat decideix anar-se’n en lloc de denunciar. Us recomano la lectura de l’article M’he alegrat de veure que, per fi, pares i mares es mobilitzen en favor de la millora dels seus fills a les escoles i instituts. El cas de l’Andreu Castells a Sabadell hauria de ser l’inici d’una mobilització que trenqués amb aquesta desídia que s’ha instal·lat a l’ensenyament i on

Més »
Notícies
Manuel

CORRECCIÓ D’ERRADES CONVOCATÒRIA OPOSICIONS 2024

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/4221/2023, de 13 de desembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, modificada per la Resolució EDU/3643/2023, de 27 d’octubre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 9063, de 19.12.2023).

Més »
Notícies
Manuel

Convocatòria extraordinària de proves de certificació dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1, avançat C2 d’anglès i avançat C2 de català en règim lliure

IMPORTANT NOVA DATA INSCRIPCIONS NIVELL C2 CATALÀ Secretaria Política Lingüística. Convocatòria de proves 2024 Previsió de les dates d’inscripció i pagament Previsió de les dates d’examen escrit Certificat de nivell superior (C2): 20 d’abril de 2024 Certificats d’idiomes del nivell avançat C2 de les EOI 2024 1- Inscripció del 26 de febrer (a partir de les 9 h) a l’1 de març de 2024 Fer la inscripció

Més »
FORMACIÓ
Manuel

PREINSCRIPCIÓ ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

Sabem que costa tenir al cap tot el calendari; per això, hem agrupat les dates, i les actuacions més importants associades, en els tres períodes d’aquest procés de la preinscripció escolar per al curs 2023-2024: abans de la preinscripció, durant la presentació de la sol·licitud i a l’hora de formalitzar la matriculació. Presenta la sol·licitud de preinscripció i fes el seguiment

Més »
FORMACIÓ
Manuel

INICI CURSOS 0P0SICIONS  ORDINàRIES 2024

Inici aquesta setmana del cursos preparació oposicions que t’ajudaran a obtenir la teva plaça!: Aquesta setmana començaran educació infantil, primària i orientació educativa. La matrícula està oberta, així que no perdis l’oportunitat d’inscriure’s i començar la teva preparació. Els cursos de secundària general i cicles formatius començaran la setmana propera, encara queden places disponibles Els cursos de supòsits pràctics d’infantil, orientació educativa, cos de mestres i secundària començaran a final de mes. ¡Uneix-te a nosaltres i prepara’t per a l’èxit

Més »
NOVETATS
Manuel

PENSIONS 2024

Així seran les pensions el 2024, ja us podeu descarregar un pdf amb els imports de les pensions del 2024 BUTLLETÍ INSCRIPCIÓ PAGAMENT CÀLCUL I TRAMITACIÓ JUBILACIÓ

Més »
Notícies
Manuel

Feliç 2024

No ens cansem de dir-te que tot allò que podem fer des d’ASINPRE és gràcies a tu. A la teva ajuda. Al teu suport. A l’entusiasme que compartim per un ensenyament en què les condicions laborals dels docents es respectin.És fonamental que les nostres veus siguin escoltades i que es prenguin mesures concretes per millorar la nostra situació laboral. Hem de lluitar plegats pels nostres drets i per una educació de qualitat. No hem de perdre l’esperança i continuar treballant

Més »
NORMATIVES
Manuel

LLISTA ÚNICA PER ESPECIALITATS D’INTEGRACIÓ DEL PROCÉS EN EL COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI PER A LA INTEGRACÍO DELS FUNCIONARIS CARRERA DEL COS A EXTINGUIR DE PROFESSORS TÈCNICS DE F.P

RESOLUCIÓ EDU/4350/2023, de 20 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/2998/2023, de 30 d’agost, per la qual s’aprova la llista única per especialitats del procés d’integració en el cos de professors d’ensenyament secundari, convocat per la Resolució EDU/2144/2023, de 16 de juny, de convocatòria pública per a la integració del professorat funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de professors d’ensenyament secundari (DOGC núm. 8940, de 20.6.2023).

Més »
Notícies
Manuel

CANVI D’ENTITAT SANITÀRIA ORDINARIA

Canvi Ordinari: Durant el mes de gener, els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d’Afiliació, que estiguin adscrits als Serveis Públics de Salut o a les Entitats d’Assegurança d’Assistència Sanitària, poden sol·licitar el canvi d’Entitat, per una sola vegada en cada període ordinari de canvi. Solament s’admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·licitin canvi continuaran adscrits a la mateixa entitat que ho estiguin a 31 de desembre. Tingui en compte la indicació

Més »
NORMATIVES
Manuel

MODIFICACIÓ DE LES BASES GENERALS DE LA BORSA DE PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

El Departament d’Educació va informar al Comitè Intercentres, que els contractes temporals de substitució celebrats a partir de l’1 de gener del 2024 s’oferiran a raó de ½ jornada o a jornada sencera, segons pertoqui, eliminant la possibilitat de formalitzar contractes per 1/3 de jornada. RESOLC: Primer-. Modificar la base 7.3 de la Resolució de 5 de juliol de 2023, per la qual s’aproven i es publiquen les bases generals de funcionament i gestió de la borsa de treball de

Més »
NORMATIVES
Manuel

RESOLEM ELS TEUS DUBTES SOBRE EL NOU PERMÍS PARENTAL DE 8 SETMANES

El Reial Decret Llei 5/2023 ha introduït nous permisos per facilitar la conciliació i la cura de familiars o convivents. A continuació, t’explicaré més detalls sobre aquests permisos. Permís parental: El Reial Decret Llei 5/2023 ha introduït nous permisos per facilitar la conciliació i la cura de familiars o convivents. Aquesta mesura va entrar en vigor el juny de 2023 i té com a objectiu facilitar la conciliació laboral i familiar. Aquest permís està dissenyat per permetre als treballadors cuidar

Més »
Notícies
Manuel

PERSONES VOLUNTÀRIES TRIBUNALS OPOSICIONS ORDINARIES 2024

Requisits de participació voluntària Les persones funcionàries de carrera que voluntàriament vulguin formar part d’un tribunal han d’estar en servei actiu en la mateixa especialitat que l’obtinguda per oposició, a excepció de les persones que gaudeixin d’un permís de reducció de jornada o altres incidències que impedeixin la seva actuació com a membres de tribunal i les que hagin estat sancionades amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari. Formulari i termini d’inscripció Accedeix al formulari de participació voluntària ​ Termini de

Més »
Notícies
Manuel

CONVOCATÒRIA OPOSICIONES ORDINARIES 2024

Normativa Places convocades Inici del procediment selectiu Fase d’oposició en els procediments selectius d’ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat Annex1 Per a l’ingrés al cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional Annex 3: Barem per al procediment d’ingrés lliure i de reserva d’aspirants amb discapacitat Modificació dels apartats 1, 2.3 i 3.3 de l’annex 3 Annex 4: Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d’accés a un cos de grup superior

Més »
NORMATIVES
Manuel

Integració dels professors tècnics de formació professional en el cos de professors d’ensenyament secundari

Consulta la modificació de les llistes definitives de persones admeses i excloses Termini ordinari Modificació de les llistes definitives S’ha publicat la modificació de les llistes definitives del procés d’integració del professorat del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, en el cos de professors d’ensenyament secundari.

Més »
Notícies
Manuel

PUBLICACIÓ LLISTES PERSONES SELECCIONADES OPOSICIONS EXTRAORDINARIES I PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/4207/2023, de 13 de desembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre. Presentació de documentació de les persones seleccionades oposicions extraordinaries Entre el 19 de desembre de 2023 i el 6 de gener de 2024, si constes com a persona seleccionada a la Resolució publicada al DOGC el 18 de desembre de 2023,

Més »
INTERINS
Manuel

El Futur dels Interins docents després de la Llei ICETA:

La recent implementació de la llei ICETA ha marcat un èxit significatiu en el panorama educatiu, especialment per als docents interins que han estat esperant l’estabilització dels seus llocs. Però aquest esdeveniment planteja interrogants sobre el futur del interins docents una vegada que els processos d’estabilització s’han completat. BUTLLETÍ

Més »
Notícies
Manuel

EL PRECARI PANORAMA LABORAL DEL PROFESSORAT EN COMPARACIÓ AMB ALTRES COMUNITATS .

La manca d’avenços després del canvi de conseller la proposta realitzada als sindicats és exactament la mateixa que va oferir el curs passat sent rebutjada pels sindicats de la mesa sectorial.Que van convocar al professorat a diferents dies de vaga i mobilitzacions per desconvocar-la posteriorment amb uns resultats pírrics, que van vendre amb uns grans èxits. Fem memòria dels motius de la desconvocatòria de la vaga era que es crearia una comissió per al pagament estadis, i una altra per

Més »
Notícies
Manuel

Volem el que és nostre i millorar-ho

El Departament d’Ensenyament continua menyspreant el professorat en la recuperació dels drets perduts fa 12 anys. RECUPERACIÓ MAJORS 55 ANYS ARRIBEM TARDA Mentre algunes comunitats autònomes ofereixen reduccions de jornada del 33% per a aquells més grans de 55 anys, cobrant el 100% del sou, i altres ofereixen una reducció de 3 hores lectives, a Catalunya segueixen ignorant-los sense oferir una data de recuperació. Com sempre, aprofitant-se de la circumstància que la majoria dels que tenen la reducció no renuncien

Més »
Notícies
Manuel

OPOSICIONS 2023 PERSONES SELECCIONADES PER LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ LLISTA DEFINITIVA

Un cop estimades o desestimades les reclamacions, cada comissió de selecció publica la llista definitiva de persones seleccionades. Contra la llista definitiva de persones seleccionades publicada per la comissió de selecció el 5 de desembre de 2023, pots interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació. Amb la publicació de les llistes es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

Més »
Notícies
Manuel

NOUS FUNCIONARIS: BAIXA I SUBSIDI PER INCAPACITAT TRANSITÒRIA

Atenció nous funcionaris de MUFACE tornem a enviar respecte al tema com sol·licitar la baixa amb el part de la incapacitat transitoria. I quan sol·licitar el subsidi per incapacitat transitòria a partir del dia 91 de baixa. És fonamental que llegui detenidament el butlletí i comprenguin clarament els passos que han de seguir en cada moment per evitar sorpreses de l’últim moment. Butlletí

Més »
NORMATIVES
Manuel

CONCURS DE TRASLLATS RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Inspecció educativa i Cos secundària RESOLUCIÓ EDU/3999/2023, de 24 de novembre, per la qual es resol el concurs de trasllats convocat per la Resolució EDU/3085/2022, d’11 d’octubre, adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny. Cos

Més »
Notícies
Manuel

Preparació oposicions, supòsits pràctics i cursos mèrits i perfils

Nous cursos disponibles per a la preparació d’oposicions, supòsits pràctics i cursos per mèrits i obtenció perfils! Inscriu-te ara amb matrícula oberta i inici immediat. ¡Beneficiat de grups reduïts per a un aprenentatge més personalitzat! No hi ha cap oportunitat de millorar les teves habilitats i aconseguir els teus metas professionals. ¡Uneix-te a nosaltres i prepara’t per a l’èxit a les teves oposicions! BUTLLETÍ

Més »
NORMATIVES
Manuel

dret a compensació econòmica de les persones no estabilitzades.

El cobrament de la compensació de 20 dies per any treballat per a les persones afectades en els processos d’estabilització no tindrà cap efecte sobre l’antiguitat o el número de borsa. (pendent que es publiqui i sigui legal d’acord publicat al TREBEP) Això significa que aquest cobrament no afectarà la posició ni els drets de les persones en la borsa de treball. Pel que fa al personal laboral, s’aplicarà el mateix criteri, de manera que també rebran la compensació de

Més »
NORMATIVES
Manuel

PUBLICACIÓ VALORACIÓ DEFINITIVA DELS MÈRITS

Un cop resoltes les reclamacions, es publica la Valoració definitiva dels mèrits a l’Espai personal i al tauler d’anuncis de la seu del tribunal. Al llarg del 27 de novembre de 2023 publicació definitiva dels mèrits . Amb aquesta publicació es considerarà feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes. Contra la valoració definitiva dels mèrits pots interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar

Més »
INTERINS
Manuel

INFORMACIÓ IMPORTANT OPOSICIONS 2024

Principals novetats: Augment del nombre de places: s’afegeixen les places que han quedat desertes al concurs oposició extraordinari i les places de reposició dels darrers anys. S’afegeixen 7189 places i, per tant, se’n convoquen un total de 9363.  Augment de les taxes d’oposició Cos de Mestres 56,70 € Cos de Secundària, EOI i Professors d’Arts Plàstiques i Disseny: 72,05€ Cos de Mestres de taller i Professors especialistes en sectors singulars: 56,70 € Calendari (previst): Termini d’inscripció: del 20 de desembre del 2023

Més »
NORMATIVES
Manuel

VIDEO XERRADA INFORMATIVA Reclamacions pagament de la bretxa de gènere i complement maternitat per a funcionaris jubilats o es jubilaran ben aviat jubilació voluntària

Per a tots aquells que no vau poder assistir a la xerrada podreu veure el vídeo Informació important per al professorat que s’ha jubilat a partir de l’any 2016 fins a febrer del 2021 i per als que s’han jubilat a partir de febrer de l’any 2021. Els serveis jurídics del sindicat ASINPRE ha iniciat el procés per reclamar el pagament del complement de maternitat i la bretxa de gènere Saps que pots reclamar el pagament amb efecte retroactiu del

Més »
Notícies
Manuel

VIDEO XERRADA INFORMATIVA OPOSICIONS 2024

Lamentem els talls de llum que es van produir durant l’enregistrament de la xerrada informativa sobre les oposicions. afortunadament, van ser breus i vam acabar la charla. Disculpad les parts gravades des del mòbil. Si tens alguna pregunta addicional sobre les oposicions, estarem encantats d’ajudar-nos. Gràcies per la vostra comprensió! LINK A LA XERRADA CURSOS PREPARACIÓ OPOSICIONS I PERFILS

Més »
Notícies
Manuel

Concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de personal docente en el exterior por funcionarios de carrera

Plazo de presentación de solicitudes Sol.licitud Información general concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de personal docente en el exterior por funcionarios de carrera ———————————————————————————————————————————— Concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de asesores técnicos y asesoras técnicas en el exterior por funcionarios de carrera Plazo de presentación de solicitudes Sol.licitud

Més »
NOVETATS
Manuel

curs iniciació tasca docent i periode prova inicial que han estat seleccionades procés selectiu

Curs d’iniciació a la tasca docent La Resolució EDU/202/2021, de 28 de gener, modifica la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, i estableix que el personal docent que ha estat seleccionat en un procés selectiu d’ingrés a la funció pública docent no està obligat a realitzar el curs d’iniciació a la tasca docent, mentre no siguin nomenades persones funcionàries en pràctiques. Aquesta informació serà comunicada pel Servei de Selecció i Avaluació del Personal Docent al Servei de Gestió del Personal Docent,

Més »
INTERINS
Manuel

INFORMACIONS CONCURS DE MÈRITS, CONCURS OPOSICIÓ EXTRAORDINARI, CONCURS OPOSICIÓ ORDINARI, NOU CONCURS DE MÈRITS, CONCURS DE TRASLLATS, PACTE ESTABILITAT

CONCURS DE MÈRITS El concurs de mèrits està finalitzat i s’espera que la publicació de tots els seleccionats es realitzi probablement a finals de novembre al DOGC i al BOE. CONCURS OPOSICIÓ EXTRAORDINARI La llista definitiva de valoració de mèrits està prevista per al 27 de novembre. Abans del 15 de desembre està prevista la publicació dels seleccionats ordenats per especialitats i nota final d’oposició. Queden pendents de resolució 964 recursos d’alçada i s’anirà donant resposta a tots ells. CONCURS

Més »
NORMATIVES
Manuel

PLANTILLES DE PERSONAL DOCENT DELS CENTRES EDUCATIUS

RESOLUCIÓ EDU/3741/2023, de 3 de novembre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Educació per al curs 2023-2024. Al novembre, s’aprueba la plantilla dels centres quan hagis començat l’1 de setembre. Segons l’anàlisi de les dades extretes, la majoria dels centres tenen una plantilla perfilada. Però, se prevé que hagi un gran problema per col·locar a tots els nous funcionaris en el proper concurs de trasllats, ja que en

Més »
INTERINS
Manuel

INSTRUCCIONS CURS INICIACIÓ, EL PERÍODE DE PROVA INICIAL I LA PROVA IDONEÏTAT INTERÍ

RESOLUCIÓ EDU/3721/2023, de 3 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent. Curs d’iniciació a la tasca docent Fase de formació El personal docent ha de participar en un curs de formació específic organitzat pel Departament d’Educació, d’una durada de 35 hores. La informació sobre el curs específic de la fase de

Més »
Notícies
Manuel

VALORACIO PROVISIONAL DELS MÈRITS

El 8 de novembre de 2023 els tribunals publiquen la valoració provisional dels mèrits a l’Espai personal i al tauler d’anuncis de la seu del tribunal. Les reclamacions es poden presentar el 9 i 10 de novembre de 2023. Només s’accepten les reclamacions presentades a través de l’Espai personal de mèrits al·legats prèviament. Si vols reclamar: Tots els documents han de tenir format PDF i 2 MB com a màxim. Durant aquests dos dies, pots incorporar les reclamacions i la documentació justificativa que consideris. En finalitzar el termini, es

Més »
NORMATIVES
Manuel

ORIENTACIÓ EDUCATIVA (PSI) I ESPECIALITATS DEL COS DE MESTRES

A partir de l’1 de novembre, les titulacions d’educació infantil i educació primària o equivalents, juntament amb el màster de Psicopedagogia, no permetran impartir l’especialitat d’Orientació Educativa (PSI) del cos de professors d’ensenyament secundari. Tal com estableix el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i es regula el règim transitori

Més »
Notícies
Manuel

VACANTS A LA a la INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ modificació LLISTA PROVISI0NAL ADMESES I EXLOSES i nomenament comissió de selecció

Concurs de mèrits Inspecció d’Educació 2023: modificació de la llista provisional de persones admeses i excloses Modificació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses al concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya regulat per la RESOLUCIÓ EDU/3266/2023, de 22 de setembre Termini per presentar reclamacions: 30 i 31 d’octubre de 2023. EDICTE Concurs de mèrits Inspecció d’Educació 2023: resolució de nomenament de

Més »
NORMATIVES
Manuel

Procediment d’intervenció en cas de faltes greument perjudicials per a la convivència

El Departament d’Educació ha elaborat el Procediment d’intervenció en cas de faltes greument perjudicials per a la convivència, amb l’objectiu que els centres educatius tinguin una eina per valorar i intervenir davant de les faltes greus d’alumnes. Aquest Protocol és aplicable a tots els centres públics i privats sostinguts amb fons públics del Servei d’Educació de Catalunya. Procediment d’intervenció en cas de faltes greument perjudicials per a la convivència  ● Protocol d’actuació davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu●

Més »
Notícies
Manuel

OPOSICIONS ORDINÀRIES MODIFICACIÓ CONVOCATÒRIA

Com anunciàvem fa uns dies, el departament ha publicat la modificació de la base 3.2. En conseqüència, es modificarà l’inici de la inscripció a les oposicions ordinàries, que serà entre el dia 15 i el 20 de desembre. Més concretament, serà al voltant del dia 20. A partir d’aquesta data, hi haurà 20 dies hàbils per poder matricular-s’hi, és a dir, anirem al mes de gener. RESOLUCIÓ EDU/3643/2023, de 27 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució EDU/4103/2022, de

Més »
NOVETATS
Manuel

PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ D’ESTADES PROFESSORAT DE FORMACIÓ PROFESIONAL

RESOLUCIÓ EDU/3591/2023, de 24 d’octubre, per la qual s’estableix el procediment per a la concessió d’estades de formació de tipus B en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i s’obre convocatòria de concurs públic per a l’any 2024. Es concedeixen 120 estades de formació de tipus B distribuïdes de la manera següent: 100 places per al professorat de centres públics dependents del Departament d’Educació i 20 per al professorat de centres

Més »
Notícies
Manuel

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ OPOSICIONS ORDINARIES

Es modifica la resolució de la convocatòria d’oposicions ordinàries per tal que els llocs deserts del concurs extraordinari d’oposicions 775 places se sumin al procediment ordinari. Posteriorment es mirarà d’afegir també els llocs de reposició d’aquests últims anys El Departament té previsió d’anunciar el període d’inici de les sol·licituds entre el 15 i el 20 de desembre. Els professors que encara li faltin mèrits podran fer cursos fins al 31 de desembre, Preparació oposicions matricula oberta consulta la nostra oferta

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT ASIGNACIÓ DE CÀRRECS: COORDINACIÓ I TUTORIES

L’aplicació informàtica d’assignació de càrrecs als centres educatius estarà disponible del 25 d’octubre fins al 6 de novembre per gestionar els càrrecs de coordinació i tutories pel curs 2023-2024. Els centres hauran d’anotar novament l’assignació dels diferents càrrecs. La nova coordinació de coeducació, convivència i benestar de l’alumnat podrà ser assignada amb els mateixos criteris i efectes retributius que la resta de coordinacions

Més »
Notícies
Manuel

INSCRIPCIÓ als cursos de formació directiva

Per ser director/a cal  tenir un certificat que acrediti haver superat un curs de formació per exercir la funció directiva i el lideratge pedagògic és un requisit per participar en el concurs de mèrits de selecció de directors i directores. Aquest certificat s’assoleix quan se supera una formació impartida per les universitats o organitzada pel mateix Departament. El Departament ofereix dos models de formació: una forma​ció inicial i una for​mació d’actualització per a la funció directiva i el lideratge pedagògic.​​​ Dates inscripcio del 23 d’octubre al 17 de

Més »

PITJOR IMPOSSIBLE INFORMACIÓ SOBRE LA SIGNATURA FULL BAREMACIÓ MÈRITS

Entenem les teves preocupacions sobre el despropòsit del concurs de mèrits i la seva gestió continua. És comprensible que està frustrat amb la situació actual i les decisions preses pel Departament d’Educació. És important que els processos de concursos de mèrits siguin transparents, justos i accessibles per a tots els participants. Si hi ha hagut problemes amb la signatura digital del document de sol·licitud de baremació, és responsabilitat del Departament assegurar que els aspirants no segueixen perjudicats per aquesta qüestió.

Més »
Notícies
Manuel

XERRADA OBTENCIÓ CERTIFICAT DIGITAL

Si tens dificultats o no saps com obtenir el certificat digital, connecta’t a la nostra reunió. Recorda que el certificat digital és obligatori per comunicar-se amb l’administració i per signar documents Dilluns, 23 octubre · 18:30 – 19:30 Informació para unir-se: link Per instagram: link

Més »
NORMATIVES
Manuel

“NOUS FUNCIONARIS : DUBTES SOBRE LES BAIXES I EL SUBSIDI D’INCAPACITAT

AVÍS S’ha publicat una nova norma sobre la incapacitat temporal que afecta els treballadors del Règim General de la Seguretat Social, segons la qual s’elimina la còpia del comunicat de baixa per a l’empresa. Aquesta norma, i l’ordre de desenvolupament, no s’apliquen als funcionaris de MUFACE, encara que rebin l’assistència sanitària a través dels serveis públics de salut. Per tant, els metges continuaran expedint les dues còpies del model de part de MUFACE, i els mutualistes presentant a la direcció

Més »
INTERINS
Manuel

OBERT EL TERMINI EXTRAORDINARI INTEGRACIÓ DE PROFESSORS D’FP

S’ha convocat el procés d’integració del professorat funcionari de carrera del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, per integrar-se en el cos de professors d’ensenyament secundari. El personal que compleixi els requisits i que no hagi sol·licitat la integració durant el termini ordinari, pot sol·licitar-la a partir 16 d’octubre i fins al  19 de gener de 2026.

Més »
Notícies
Manuel

EL COCOBE NOU CÀRREC DE CIÈNCIA FICCIÓ

El COCOBE és una figura creada pel Departament d’Educació amb l’objectiu de coordinar la coeducació, la convivència i el benestar emocional al sistema educatiu. No obstant això, aquesta figura no té reconeixement formal, atribucions clares, remuneració addicional i assignació horària específica, cosa que la converteix en una mera representació simbòlica. Fins i tot si tingués atribucions efectives i concretes, seria impossible que complís la seva tasca en tan sols una o dues hores setmanals. És evident que això no és

Més »
INTERINS
Manuel

NOU COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

El cos de professors de música i arts escèniques s’ha obert a la borsa de treball de personal interí docent. Les persones que compleixin amb els requisits de titulació i vulguin impartir aquests ensenyaments poden accedir a la borsa de treball de personal docent, mitjançant la convocatòria d’accés oberta fins el 20 de desembre de 2023. Per impartir les especialitats d’aquest cos no és un requisit l’acreditació del màster de formació de professorat, però s’ha de superar prèviament una prova

Més »
FORMACIÓ
Manuel

PREPARACIÓ OPOSICIONS ORDINARIES

Estàs llest per preparar-te i assolir les teves metes professionals? No busquis més! Al sindicat ASINPRE tenim els millors cursos de preparació per a oposicions. Entenem la importància d’una preparació sòlida i completa per superar les oposicions. El nostre equip de professionals altament qualificats i amb àmplia experiència en el camp de l’educació està llest per guiar-te en cada pas del camí. Els nostres cursos estan dissenyats per proporcionar-te el coneixement i les habilitats necessàries per destacar en les oposicions

Més »
INTERINS
Manuel

CURSOS PREPARACIÓ OPOSICIONS , NIVELL C2 CATALÀ I PERFILS MES D’octubre

VOLS PREPARAR OPOSICIONS SITUACIÓ D’APRENENTAGE I NO SAPS ON? CURSOS OPOSICIONS MATRICULA OBERTA INICI OCTUBRE Preparar-se per a les oposicions amb Asinpre pot ser una excel·lent elecció per a aquells que desitgin assolir les seves metes professionals i obtenir un lloc de treball en el sector públic. Asinpre és reconegut per la seva experiència i qualitat en la preparació d’oposicions en diverses àrees. Una de les principals avantatges de preparar-se amb Asinpre és la qualitat de la seva formació. Els

Més »
Notícies
Manuel

OPOSICIONS: PRESENTACIÓ DE MÈRITS

Si superes la fase d’oposició, cal que emplenis i enregistris a l’Espai personal la “Sol·licitud de valoració i full d’al·legació de mèrits del procediment d’ingrés” amb tots els mèrits que vols que el tribunal et valori, tant els que consten a l’aplicació com els nous al·legats. El termini de presentació d’al·legacions s’inicia el 4 d’octubre a les 10 hores del matí. Consulta la convocatòria del teu tribunal a l’Espai personal per conèixer el termini. Un cop finalitzat, pots consultar la documentació, però no afegir-ne de nova ni presentar

Més »
Notícies
Manuel

oposicions: Puntuació definitiva de la prova

Els tribunals publicaran avui dia 2 d’octubre la puntuació definitiva de la prova a l’Espai personal i al tauler d’anuncis de la seu del tribunal. Amb aquesta publicació es considerarà feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes. Contra la puntuació definitiva de la prova podràs interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació. Espai personal. Obre en una nova

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ PERSONAL LABORAL: VALORACIÓ PROVISIONAL MÈRITS

Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció sobre la llista de valoració provisional de mèrits del procés d’estabilització del personal laboral Obrir un termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest , per tal que les persones aspirants puguin presentar les al·legacions que considerin necessàries a través de l’enllaç següent: presentació d’al·legacions dinsde la pàgina web

Més »
Notícies
Manuel

CONCURS DE MÈRITS EN COMISSIO DE SERVEIS A LA INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3266/2023, de 22 de setembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya. Sol·licitud per participar en la convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya. Inscriu-te al concurs de mèrits! Del 29 de setembre al 20 d’octubre de 2023 Informació web del departament

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ MESA SECTORIAL

Informació oposicions Les notes definitives de la fase d’oposició de tots els tribunals es publicaran el 26 o 27 de setembre. Els tribunals que han tingut problemes per poder obrir la pestanya de la presentació de reclamacions tindran igualment dos dies per poder reclamar. Els tribunals no poden baixar les notes salvo un error manifiesto, i només contestaran a les al·legacions presentades. Fase de mèrits La fase de mèrits es farà en el aplicatiu de l‘espai personal opositor el termini de presentació serà

Més »
Notícies
Manuel

XERRADA NOUS FUNCIONARIS  Alta MUFACE

DIJOUS 07  SETEMBRE HORARI 17:30 – 19:00 Informació per unir-se a la reunió de Google Meet : LINK ORDRE DEL DIA Entitats mèdiques Particularitats MUFACE Precs i preguntes En directe no s’enregistrarà la xerrada

Més »
NORMATIVES
Manuel

AFILIACIÓN A MUFACE, ALTA BENEFICIARIOS Y ELECCIÓN DE ENTIDAD ASISTENCIA SANITARIA

Nous mutualistes Benvingut/da a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat  (MUFACE). Esperem que la informació d’aquesta pàgina especial per a mutualistes obligatoris  de nou ingrés li sigui útil. Com sap, Muface és un sistema d’assegurament públic en el qual es pot realitzar elecció d’entitat sanitària, així que vostè podrà optar per sistema sanitari públic (INSS), o privat a través d’entitats concertades, i  en tots dos es garanteix la provisió de la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut. Amb

Més »
Notícies
Manuel

OPOSICIONS 2023 FASE DE CONCURS CALCULA EL TEU BAREM

  A partir del 15 de setembre està previst la publicació de les notes d’oposició, transcorregut el termini de les reclamacions es publicarà el resultat definitiu dels que han superat la fase oposició i per tant passaran a la fase de mèrits la presentació esta prevista a octubre. Fase de concurs (mèrits) Per poder ajudar-te el sindicat Asinpre ha elaborat un butlletí que us servirà de guia per poder calcular els vostres mèrits Butlletí

Més »
NOVETATS
Manuel

Incidència tècnica als nomenaments telemàtics d’avui 1 de setembre

Per poder resoldre la incidència tècnica que afecta els nomenaments telemàtics d’avui 1 de setembre cal modificar novament la franja horària de connexió. Per tant, els docents dels serveis territorials que hàgiu rebut un nomenament telemàtic, us heu de connectar entre les 13.30 i les 15 hores per acceptar-lo. Els nomenaments dels docents del Consorci d”Educació de Barcelona es faran el dilluns 4 de setembre (properament s’informarà de la franja horària d’acceptació)

Més »
FORMACIÓ
Manuel

cloenda iii escola estiu sindicat asinpre

Des del sindicat ASINPRE volem donar les gràcies a tots el participants que han gaudit de l´escola d´estiu ASINPRE 2023. Esperem que els nostres cursos serveixin de profit en el vostre dia a dia a l´escola i que l´any que ve torneu a repetir. Per la nostra banda, continuarem intentant millorar i donar diversitat de cursos per a docents amb ganes d´aprendre, experimentar, gaudir. Qui vulgui continuar formant-se, aquí teniu l´enllaç a nostres cursos de formació i preparació oposicions Moltes

Més »
Notícies
Manuel

Un altre curs està a punt de començar.

Amb il·lusió i esforç ho tirarem endavant, malgrat que el Departament no faci més que posar pals a les rodes: comencem el curs a jornada completa abans que mai sense tenir en compte les altes temperatures i la manca de refrigeració, sense el claustre al complet, sense temps per organitzar-nos, en resum sense reunir les condicions òptimes per a una educació de qualitat i que tira endavant gràcies a la professionalitat dels claustres.Encara estem esperant que les retallades es reverteixin.Potser

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ SELECCIONATS DE MÈRITS: NOMENAMENT FUNCIONARI I PRESA DE POSSESIÓ

Ara que ja has comprovat que el teu nom surt a la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs excepcional de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, només resta que prenguis possessió de la plaça assignada. Per fer-ho, si tens previst incorporar-t’hi l’1 de setembre per iniciar el curs, has d’emplenar el formulari de presa de possessió presencial i lliurar-lo, signat electrònicament, a la direcció del centre assignat que també el signarà i en farà la tramesa al servei territorial corresponent mitjançant

Més »
INTERINS
Manuel

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura d’Escoles CURS 2023-202

BAIX LLOBREGAT BARCELONÈS Oferta de vacants o substitucions primària Oferta de vacants o substitucions  secundària CATALUNYA CENTRAL Oferta de vacants de difícil cobertura  primària Oferta de places de difícil cobertura  secundària GIRONA Oferta de vacants o substitucions primària Oferta de vacants o substitucions  secundària LLEIDA Oferta de vacants o substitucions primària Oferta de vacants o substitucions secundària MARESME- VALLES ORIENTAL Substitució. Monitor ocupacional. Mollet del Vallès Convocatòria oberta Oferta de diverses vacants del Programa de formació i inserció (PFI) Convocatòria oberta TARRAGONA Oferta de vacants o

Més »
FORMACIÓ
Manuel

III ESCOLA ESTIU ASINPRE cursos mes agost OBTENCIÓ PERFIL, COBRAMENT JULIOL, MÈRITS

Si encara no t’has matriculat i vols treure’t algun perfil per completar el teu currículum encara estàs a tempsNous grups per agost : PERFIL COMPETENCIA DIGITAL LINK PERFIL COMPETENCIA DIGITAL PERFIL DE METODOLOGIES AMB ENFOCAMENT GLOBALITZAT LINK PERFIL DE METODOLOGIES AMB ENFOCAMENT GLOBALITZAT PERFIL DIVERSITAT LINK PERFIL DIVERSITAT PERFIL INMERSIÓ LINGÜISTICA LINK PERFIL INMERSIÓ LINGÜISTICA PERFIL DE LA LECTURA I BIBLIOTECA ESCOLAR LINK PERFIL DE LA LECTURA I BIBLIOTECA ESCOLAR

Més »
Notícies
Manuel

REGULACIÓ FASE PRÁCTIQUES RESOLUCIÓ EDU/182/2021, DE 29 DE GENER

RESOLUCIÓ EDU/2823/2023, de 31 de juliol, de regulació de la fase de pràctiques, per al curs 2023-2024, prevista a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

Més »
INTERINS
Manuel

BORSA DE TREBALL DOCENT: PERIODE EXCEPCIONAL DE CONSULTA I MODIFICACIO DE DADES

Les persones que disposen d’aquestes titulacions habilitades rebran un correu electrònic informatiu i podran sol·licitar l’especialitat per la qual se’ls ha habilitat, durant aquest curs escolar, mitjançant la consulta i modificació de dades que s’obre de manera extraordinària del 24 al 25 de juliol 2023.

Més »
FORMACIÓ
Manuel

III ESCOLA ESTIU ONLINE I PRESENCIAL

Ja esta aqui de nou del 1 de juliol al 31 d’agost la III ESCOLA D’ESTIU ASINPRE compteu amb una gran varietat de propostes formatives adreçades a obtenir tots els perfils: diversitat , inmersió , metodologies amb enfocament globalitzat, educació visual i plastica, competencia digital i biblioteca. CURSOS ONLINE O PRESENCIALS Els cursos presencials es faran a BARCELONA I LLEIDA Recordeu que la formació és asincrona i per tant amb tota llibertat d’horaris PREU AFILIATS I NOUS AFILIATS: (Un curs gratuït resta

Més »
Notícies
Manuel

Borsa de treball de personal laboral

Acte públic d’adjudicació de llocs de treball de personal laboral per al curs escolar 2023-2024 Per iniciar el curs 2023-2024, el Departament d’Educació ha de cobrir llocs de treball de les categories professionals de fisioterapeuta, tècnic/a especialista en educació infantil, educador/a d’educació especial en centres públics i integrador/a social amb personal propi procedent de la borsa de treball de personal laboral temporal. Per atendre aquesta necessitat es farà un acte públic d’adjudicació d’aquests llocs de treball de manera virtual, tenint en compte l’ordre de puntuació de les persones candidates

Més »
Notícies
Manuel

PUBLICACIÓ DOGC LLISTES PERSONES SELECCIONADES EN EL CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS

RESOLUCIÓ EDU/2197/2023, de 19 de juny, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs excepcional de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost. El servidor del dogc en alguns moments pot estar col·lapsat si no entreu anar provant en diferents moments Podeu descarregar el Pdf desde nostre servidor per consultar el dogc

Més »
Notícies
Manuel

INTEGRACIÓ PROFESSORAT FUNCIONARI CARRERA PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL EN EL COS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

RESOLUCIÓ EDU/2144/2023, de 16 de juny, de convocatòria pública per a la integració del professorat funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de professors d’ensenyament secundari. Especialitats que es poden sol·licitar per a la integració en el cos de professors d’ensenyament secundari: Forma de presentació de les sol·licituds d’integració Les persones que compleixin els requisits i participin en el procés d’integració han de formalitzar la sol·licitud a través del formulari normalitzat

Més »
NORMATIVES
Manuel

NORMATIVA NOVETATS DOCUMENTS ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRE

Els documents per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques educatives que impulsa el Departament, amb els objectius del sistema, les prioritats i les actuacions necessàries per portar-les a terme. Consulteu les principals novetats d’aquests documents per al curs 2023-2024 en aquest espai. Documents de nova creació en l’ambit de Gestió de centre Documents que es modifiquen i principals novetats Documents del curs passat que es donen de baixa Pujar ​Resolucions per les quals s’apro​ven els documents Resolució ​per la qual s’aproven cinquanta-tres

Més »
NORMATIVES
Manuel

JORNADA INTENSIVA D’ESTIU INFANTIL I PRIMÀRIA

Horari en la jornada intensiva als centres d’infantil i primària. Es redueix una hora lectiva o la part proporcional si hi ha reducció de jornada.L’hora de reducció lectiva passa a sumar-se a la permanència del centre que és de 30 hores.

Més »
NORMATIVES
Manuel

PUBLICAT EL CALENDARI ESCOLAR

ORDRE EDU/133/2023, de 26 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2023-2024 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Més »
NORMATIVES
Manuel

MODIFICACIÓ DEL DOCUMENTS PER A L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIO DE CENTRES

Horari general del personal docentL’1 de setembre l’equip de docents dels centres educatius públics inicien les activitats d’organització del curs i el 30 de juny acaben les activitats del professorat que es programen al centre.Tot i que, amb caràcter general, el mes de juliol es reserva perquè el professorat pugui fer activitats de formació, la direcció del centre pot requerir la presència de docents els primers dies de juliol, si es produeixen circumstàncies excepcionals que ho facinnecessari. Per tant te

Més »
Notícies
Manuel

DECRET PLANTILLES COM QUEDA DESPRÉS DE LES DIFERENTS SENTÈNCIES

Amb caràcter general, l’anul·lació d’articles per sentències judicials pot comportar canvis en l’aplicació o interpretació de la resta d’articles del decret. L’anul·lació dels articles del Decret 39/2014 comportaria modificacions en l’aplicació i interpretació de la resta d’articles del decret. És probable que aquests articles tinguin una incidència en els procediments de definició del perfil i de la provisió de les places de professorat, i la seva anul·lació pugui afectar els requisits o condicions de determinades places. Sentència del Tribunal Superior de

Més »
Notícies
Manuel

Destinacions provisionals FUNCIONARIS CARRERA I COMISIONS SERVEIS per al curs 2023-2024

Personal funcionari de carrera i en pràctiques Presentació de sol·licituds de personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 16 al 29 de maig de 2023 (Avís: L’aplicació per presentar sol·licituds estarà disponible a les 9 hores del dia que s’obre.) Horari de l’aplicació per presentar la sol·licitud Accedeix a la sol·licitud Personal funcionari de carrera d’altres comunitats autònomes El personal funcionari del Departament que està prestant serveis fora de Catalunya i el personal funcionari d’altres comunitats autònomes que ja està

Més »
Notícies
Manuel

Provisió de vacants als Serveis Territorials i Serveis Educatius

Vacants als Serveis Educatius. Curs 2023/2024 En els Serveis Educatius al Baix Llobregat, de cara al proper curs 2023/2024, es produïran diverses vacants, d’acord amb la següent informació: En els Serveis Territorials i Serveis Educatius a Barcelona Comarques, de cara al proper curs 2023-2024, es produiran diverses vacants. Vacants als Serveis Educatius 2023–2024 Provisió de personal docent als serveis educatius a la Catalunya Central curs 2023-2024 Informació important sobre els diferents perfils de les places ofertades LLEIDA Llocs a cobrir

Més »
Notícies
Manuel

Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)

El procediment i la formalització de les propostes de la direcció dels centres es regula a la base 6 de l’annex 1 de la Resolució EDU/1443/2023. Les propostes de la direcció dels centres han de ser degudament motivades i han de valorar la capacitat i la idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció; a més d’haver consultat prèviament l’equip directiu del centre, cal

Més »
NORMATIVES
Manuel

ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS D’ESTIU PROFESSORAT INTERÍ

Presentació de sol·licituds del personal interí: del 4 al 15 de maig de 2023 (Avís: L’aplicació per presentar sol·licituds estarà disponible a les 9 hores del dia que s’obre.) Horari de l’aplicació per presentar la sol·licitud Accedeix a la sol·licitud Amb identificador XTEC  Video xerrada adjudicacions d’estiu III ESCOLA ESTIU SINDICAT ASINPRE b) Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 16 al 29 de maig de 2023. c) Personal acollit a l’article 25: del 4 al 17 de maig de 2023,

Més »
NORMATIVES
Manuel

Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d’Educació ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

Accedeix a l’aplicació Cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas Inspección Educativa Listado alfabético general, por apellido (publicado en la web el 4 de mayo de 2023) Informes estadísticos Cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, Escuelas Oficiales de Idiomas e Inspección educativa. Accedeix a l’aplicació

Més »
NORMATIVES
Manuel

INSTRUCCIONS ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS

RESOLUCIÓ EDU/1443/2023, de 26 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2023 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària. a) Personal interí: del 4 al 15 de maig de 2023.

Més »
FORMACIÓ
Manuel

III ESCOLA ESTIU SINDICAT ASINPRE

Ja esta aqui de nou del 1 de juliol al 31 d’agost la III ESCOLA D’ESTIU ASINPRE compteu amb una gran varietat de propostes formatives adreçades a obtenir tots els perfils: diversitat , inmersió , metodologies amb enfocament globalitzat, educació visual i plastica, competencia digital i biblioteca. Recordeu que la formació és asincrona i per tant amb tota llibertat d’horaris PREU AFILIATS I NOUS AFILIATS: (Un curs gratuït resta de cursos 30% descompte ) PREU NO AFILIATS: 45 € Amb

Més »
NORMATIVES
Manuel

DATA INICI OPOSICIONS

RESOLUCIÓ EDU/1381/2023, de 21 d’abril, per la qual es fa pública la data d’inici del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre. La data d’inici del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, el dia 30 de juny de 2023. El 30 de juny de 2023, totes les persones aspirants

Més »