NOTÍCIES I NOVETATS

Notícies
Manuel

Volem el que és nostre i millorar-ho

El Departament d’Ensenyament continua menyspreant el professorat en la recuperació dels drets perduts fa 12 anys. RECUPERACIÓ MAJORS 55 ANYS ARRIBEM TARDA Mentre algunes comunitats autònomes ofereixen reduccions de jornada del 33% per a aquells més grans de 55 anys, cobrant el 100% del sou, i altres ofereixen una reducció de 3 hores lectives, a Catalunya segueixen ignorant-los sense oferir una data de recuperació. Com sempre, aprofitant-se de la circumstància que la majoria dels que tenen la reducció no renuncien

Més »
Notícies
Manuel

Presentació de documentació de les persones seleccionades oposicions extraordinaries

Les persones seleccionades han de presentar el document amb les declaracions responsables, en el termini de 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació al DOGC de les llistes úniques de persones aspirants seleccionades, per cossos i especialitats. Coincidint amb aquesta publicació al DOGC, prevista a partir de la segona quinzena de desembre de 2023, s’activa l’enllaç per presentar les declaracions. L’enllaç al tràmit estarà dins d’aquest mateix apartat i es necessari disposar de signatura digital vàlida. Les persones seleccionades que en el termini

Més »
Notícies
Manuel

OPOSICIONS 2023 PERSONES SELECCIONADES PER LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ LLISTA DEFINITIVA

Un cop estimades o desestimades les reclamacions, cada comissió de selecció publica la llista definitiva de persones seleccionades. Contra la llista definitiva de persones seleccionades publicada per la comissió de selecció el 5 de desembre de 2023, pots interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació. Amb la publicació de les llistes es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

Més »
Notícies
Manuel

NOUS FUNCIONARIS: BAIXA I SUBSIDI PER INCAPACITAT TRANSITÒRIA

Atenció nous funcionaris de MUFACE tornem a enviar respecte al tema com sol·licitar la baixa amb el part de la incapacitat transitoria. I quan sol·licitar el subsidi per incapacitat transitòria a partir del dia 91 de baixa. És fonamental que llegui detenidament el butlletí i comprenguin clarament els passos que han de seguir en cada moment per evitar sorpreses de l’últim moment. Butlletí

Més »
NORMATIVES
Manuel

CONCURS DE TRASLLATS RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Inspecció educativa i Cos secundària RESOLUCIÓ EDU/3999/2023, de 24 de novembre, per la qual es resol el concurs de trasllats convocat per la Resolució EDU/3085/2022, d’11 d’octubre, adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny. Cos

Més »
Notícies
Manuel

Preparació oposicions, supòsits pràctics i cursos mèrits i perfils

Nous cursos disponibles per a la preparació d’oposicions, supòsits pràctics i cursos per mèrits i obtenció perfils! Inscriu-te ara amb matrícula oberta i inici immediat. ¡Beneficiat de grups reduïts per a un aprenentatge més personalitzat! No hi ha cap oportunitat de millorar les teves habilitats i aconseguir els teus metas professionals. ¡Uneix-te a nosaltres i prepara’t per a l’èxit a les teves oposicions! BUTLLETÍ

Més »
NORMATIVES
Manuel

dret a compensació econòmica de les persones no estabilitzades.

El cobrament de la compensació de 20 dies per any treballat per a les persones afectades en els processos d’estabilització no tindrà cap efecte sobre l’antiguitat o el número de borsa. (pendent que es publiqui i sigui legal d’acord publicat al TREBEP) Això significa que aquest cobrament no afectarà la posició ni els drets de les persones en la borsa de treball. Pel que fa al personal laboral, s’aplicarà el mateix criteri, de manera que també rebran la compensació de

Més »
NORMATIVES
Manuel

PUBLICACIÓ VALORACIÓ DEFINITIVA DELS MÈRITS

Un cop resoltes les reclamacions, es publica la Valoració definitiva dels mèrits a l’Espai personal i al tauler d’anuncis de la seu del tribunal. Al llarg del 27 de novembre de 2023 publicació definitiva dels mèrits . Amb aquesta publicació es considerarà feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes. Contra la valoració definitiva dels mèrits pots interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar

Més »
INTERINS
Manuel

INFORMACIÓ IMPORTANT OPOSICIONS 2024

Principals novetats: Augment del nombre de places: s’afegeixen les places que han quedat desertes al concurs oposició extraordinari i les places de reposició dels darrers anys. S’afegeixen 7189 places i, per tant, se’n convoquen un total de 9363.  Augment de les taxes d’oposició Cos de Mestres 56,70 € Cos de Secundària, EOI i Professors d’Arts Plàstiques i Disseny: 72,05€ Cos de Mestres de taller i Professors especialistes en sectors singulars: 56,70 € Calendari (previst): Termini d’inscripció: del 20 de desembre del 2023

Més »
NORMATIVES
Manuel

VIDEO XERRADA INFORMATIVA Reclamacions pagament de la bretxa de gènere i complement maternitat per a funcionaris jubilats o es jubilaran ben aviat jubilació voluntària

Per a tots aquells que no vau poder assistir a la xerrada podreu veure el vídeo Informació important per al professorat que s’ha jubilat a partir de l’any 2016 fins a febrer del 2021 i per als que s’han jubilat a partir de febrer de l’any 2021. Els serveis jurídics del sindicat ASINPRE ha iniciat el procés per reclamar el pagament del complement de maternitat i la bretxa de gènere Saps que pots reclamar el pagament amb efecte retroactiu del

Més »
Notícies
Manuel

VIDEO XERRADA INFORMATIVA OPOSICIONS 2024

Lamentem els talls de llum que es van produir durant l’enregistrament de la xerrada informativa sobre les oposicions. afortunadament, van ser breus i vam acabar la charla. Disculpad les parts gravades des del mòbil. Si tens alguna pregunta addicional sobre les oposicions, estarem encantats d’ajudar-nos. Gràcies per la vostra comprensió! LINK A LA XERRADA CURSOS PREPARACIÓ OPOSICIONS I PERFILS

Més »
Notícies
Manuel

Concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de personal docente en el exterior por funcionarios de carrera

Plazo de presentación de solicitudes Sol.licitud Información general concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de personal docente en el exterior por funcionarios de carrera ———————————————————————————————————————————— Concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de asesores técnicos y asesoras técnicas en el exterior por funcionarios de carrera Plazo de presentación de solicitudes Sol.licitud

Més »
NOVETATS
Manuel

curs iniciació tasca docent i periode prova inicial que han estat seleccionades procés selectiu

Curs d’iniciació a la tasca docent La Resolució EDU/202/2021, de 28 de gener, modifica la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, i estableix que el personal docent que ha estat seleccionat en un procés selectiu d’ingrés a la funció pública docent no està obligat a realitzar el curs d’iniciació a la tasca docent, mentre no siguin nomenades persones funcionàries en pràctiques. Aquesta informació serà comunicada pel Servei de Selecció i Avaluació del Personal Docent al Servei de Gestió del Personal Docent,

Més »
INTERINS
Manuel

INFORMACIONS CONCURS DE MÈRITS, CONCURS OPOSICIÓ EXTRAORDINARI, CONCURS OPOSICIÓ ORDINARI, NOU CONCURS DE MÈRITS, CONCURS DE TRASLLATS, PACTE ESTABILITAT

CONCURS DE MÈRITS El concurs de mèrits està finalitzat i s’espera que la publicació de tots els seleccionats es realitzi probablement a finals de novembre al DOGC i al BOE. CONCURS OPOSICIÓ EXTRAORDINARI La llista definitiva de valoració de mèrits està prevista per al 27 de novembre. Abans del 15 de desembre està prevista la publicació dels seleccionats ordenats per especialitats i nota final d’oposició. Queden pendents de resolució 964 recursos d’alçada i s’anirà donant resposta a tots ells. CONCURS

Més »
Notícies
Manuel

Convocatòria extraordinària de proves de certificació dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1, avançat C2 d’anglès i avançat C2 de català en règim lliure

Un cop més el departament no respecta ni el que publica al DOGC dotant d’inseguretat tots els aspirants per treure’s el nivell C2 de català 1- Inscripció del 26 de febrer (a partir de les 9 h) a l’1 de març de 2024 Fer la inscripció Us deixo el que publicarà al dogc que no té validesa RESOLUCIÓ EDU/2660/2023, de 18 de juliol, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2023-2024, per a l’obtenció dels certificats dels

Més »
INTERINS
Manuel

CONSULTA I MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2023-2024, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs. Aquestes modificacions tindran efectes per als nomenaments que es facin al dia següent de la modificació El número d’ordre de la borsa de treball del personal interí docent del curs 2023-2024 és definitiu. Els períodes de modificació de dades previstos per al curs 2023-2024 són els

Més »
NORMATIVES
Manuel

PLANTILLES DE PERSONAL DOCENT DELS CENTRES EDUCATIUS

RESOLUCIÓ EDU/3741/2023, de 3 de novembre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Educació per al curs 2023-2024. Al novembre, s’aprueba la plantilla dels centres quan hagis començat l’1 de setembre. Segons l’anàlisi de les dades extretes, la majoria dels centres tenen una plantilla perfilada. Però, se prevé que hagi un gran problema per col·locar a tots els nous funcionaris en el proper concurs de trasllats, ja que en

Més »
INTERINS
Manuel

INSTRUCCIONS CURS INICIACIÓ, EL PERÍODE DE PROVA INICIAL I LA PROVA IDONEÏTAT INTERÍ

RESOLUCIÓ EDU/3721/2023, de 3 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent. Curs d’iniciació a la tasca docent Fase de formació El personal docent ha de participar en un curs de formació específic organitzat pel Departament d’Educació, d’una durada de 35 hores. La informació sobre el curs específic de la fase de

Més »
Notícies
Manuel

VALORACIO PROVISIONAL DELS MÈRITS

El 8 de novembre de 2023 els tribunals publiquen la valoració provisional dels mèrits a l’Espai personal i al tauler d’anuncis de la seu del tribunal. Les reclamacions es poden presentar el 9 i 10 de novembre de 2023. Només s’accepten les reclamacions presentades a través de l’Espai personal de mèrits al·legats prèviament. Si vols reclamar: Tots els documents han de tenir format PDF i 2 MB com a màxim. Durant aquests dos dies, pots incorporar les reclamacions i la documentació justificativa que consideris. En finalitzar el termini, es

Més »
NORMATIVES
Manuel

ORIENTACIÓ EDUCATIVA (PSI) I ESPECIALITATS DEL COS DE MESTRES

A partir de l’1 de novembre, les titulacions d’educació infantil i educació primària o equivalents, juntament amb el màster de Psicopedagogia, no permetran impartir l’especialitat d’Orientació Educativa (PSI) del cos de professors d’ensenyament secundari. Tal com estableix el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i es regula el règim transitori

Més »
Notícies
Manuel

VACANTS A LA a la INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ modificació LLISTA PROVISI0NAL ADMESES I EXLOSES i nomenament comissió de selecció

Concurs de mèrits Inspecció d’Educació 2023: modificació de la llista provisional de persones admeses i excloses Modificació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses al concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya regulat per la RESOLUCIÓ EDU/3266/2023, de 22 de setembre Termini per presentar reclamacions: 30 i 31 d’octubre de 2023. EDICTE Concurs de mèrits Inspecció d’Educació 2023: resolució de nomenament de

Més »
NORMATIVES
Manuel

Procediment d’intervenció en cas de faltes greument perjudicials per a la convivència

El Departament d’Educació ha elaborat el Procediment d’intervenció en cas de faltes greument perjudicials per a la convivència, amb l’objectiu que els centres educatius tinguin una eina per valorar i intervenir davant de les faltes greus d’alumnes. Aquest Protocol és aplicable a tots els centres públics i privats sostinguts amb fons públics del Servei d’Educació de Catalunya. Procediment d’intervenció en cas de faltes greument perjudicials per a la convivència  ● Protocol d’actuació davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu●

Més »
Notícies
Manuel

OPOSICIONS ORDINÀRIES MODIFICACIÓ CONVOCATÒRIA

Com anunciàvem fa uns dies, el departament ha publicat la modificació de la base 3.2. En conseqüència, es modificarà l’inici de la inscripció a les oposicions ordinàries, que serà entre el dia 15 i el 20 de desembre. Més concretament, serà al voltant del dia 20. A partir d’aquesta data, hi haurà 20 dies hàbils per poder matricular-s’hi, és a dir, anirem al mes de gener. RESOLUCIÓ EDU/3643/2023, de 27 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució EDU/4103/2022, de

Més »
NOVETATS
Manuel

PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ D’ESTADES PROFESSORAT DE FORMACIÓ PROFESIONAL

RESOLUCIÓ EDU/3591/2023, de 24 d’octubre, per la qual s’estableix el procediment per a la concessió d’estades de formació de tipus B en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i s’obre convocatòria de concurs públic per a l’any 2024. Es concedeixen 120 estades de formació de tipus B distribuïdes de la manera següent: 100 places per al professorat de centres públics dependents del Departament d’Educació i 20 per al professorat de centres

Més »
Notícies
Manuel

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ OPOSICIONS ORDINARIES

Es modifica la resolució de la convocatòria d’oposicions ordinàries per tal que els llocs deserts del concurs extraordinari d’oposicions 775 places se sumin al procediment ordinari. Posteriorment es mirarà d’afegir també els llocs de reposició d’aquests últims anys El Departament té previsió d’anunciar el període d’inici de les sol·licituds entre el 15 i el 20 de desembre. Els professors que encara li faltin mèrits podran fer cursos fins al 31 de desembre, Preparació oposicions matricula oberta consulta la nostra oferta

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT ASIGNACIÓ DE CÀRRECS: COORDINACIÓ I TUTORIES

L’aplicació informàtica d’assignació de càrrecs als centres educatius estarà disponible del 25 d’octubre fins al 6 de novembre per gestionar els càrrecs de coordinació i tutories pel curs 2023-2024. Els centres hauran d’anotar novament l’assignació dels diferents càrrecs. La nova coordinació de coeducació, convivència i benestar de l’alumnat podrà ser assignada amb els mateixos criteris i efectes retributius que la resta de coordinacions

Més »
Notícies
Manuel

INSCRIPCIÓ als cursos de formació directiva

Per ser director/a cal  tenir un certificat que acrediti haver superat un curs de formació per exercir la funció directiva i el lideratge pedagògic és un requisit per participar en el concurs de mèrits de selecció de directors i directores. Aquest certificat s’assoleix quan se supera una formació impartida per les universitats o organitzada pel mateix Departament. El Departament ofereix dos models de formació: una forma​ció inicial i una for​mació d’actualització per a la funció directiva i el lideratge pedagògic.​​​ Dates inscripcio del 23 d’octubre al 17 de

Més »

PITJOR IMPOSSIBLE INFORMACIÓ SOBRE LA SIGNATURA FULL BAREMACIÓ MÈRITS

Entenem les teves preocupacions sobre el despropòsit del concurs de mèrits i la seva gestió continua. És comprensible que està frustrat amb la situació actual i les decisions preses pel Departament d’Educació. És important que els processos de concursos de mèrits siguin transparents, justos i accessibles per a tots els participants. Si hi ha hagut problemes amb la signatura digital del document de sol·licitud de baremació, és responsabilitat del Departament assegurar que els aspirants no segueixen perjudicats per aquesta qüestió.

Més »
Notícies
Manuel

XERRADA OBTENCIÓ CERTIFICAT DIGITAL

Si tens dificultats o no saps com obtenir el certificat digital, connecta’t a la nostra reunió. Recorda que el certificat digital és obligatori per comunicar-se amb l’administració i per signar documents Dilluns, 23 octubre · 18:30 – 19:30 Informació para unir-se: link Per instagram: link

Més »
NORMATIVES
Manuel

“NOUS FUNCIONARIS : DUBTES SOBRE LES BAIXES I EL SUBSIDI D’INCAPACITAT

AVÍS S’ha publicat una nova norma sobre la incapacitat temporal que afecta els treballadors del Règim General de la Seguretat Social, segons la qual s’elimina la còpia del comunicat de baixa per a l’empresa. Aquesta norma, i l’ordre de desenvolupament, no s’apliquen als funcionaris de MUFACE, encara que rebin l’assistència sanitària a través dels serveis públics de salut. Per tant, els metges continuaran expedint les dues còpies del model de part de MUFACE, i els mutualistes presentant a la direcció

Més »
INTERINS
Manuel

OBERT EL TERMINI EXTRAORDINARI INTEGRACIÓ DE PROFESSORS D’FP

S’ha convocat el procés d’integració del professorat funcionari de carrera del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, per integrar-se en el cos de professors d’ensenyament secundari. El personal que compleixi els requisits i que no hagi sol·licitat la integració durant el termini ordinari, pot sol·licitar-la a partir 16 d’octubre i fins al  19 de gener de 2026.

Més »
Notícies
Manuel

EL COCOBE NOU CÀRREC DE CIÈNCIA FICCIÓ

El COCOBE és una figura creada pel Departament d’Educació amb l’objectiu de coordinar la coeducació, la convivència i el benestar emocional al sistema educatiu. No obstant això, aquesta figura no té reconeixement formal, atribucions clares, remuneració addicional i assignació horària específica, cosa que la converteix en una mera representació simbòlica. Fins i tot si tingués atribucions efectives i concretes, seria impossible que complís la seva tasca en tan sols una o dues hores setmanals. És evident que això no és

Més »
INTERINS
Manuel

NOU COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

El cos de professors de música i arts escèniques s’ha obert a la borsa de treball de personal interí docent. Les persones que compleixin amb els requisits de titulació i vulguin impartir aquests ensenyaments poden accedir a la borsa de treball de personal docent, mitjançant la convocatòria d’accés oberta fins el 20 de desembre de 2023. Per impartir les especialitats d’aquest cos no és un requisit l’acreditació del màster de formació de professorat, però s’ha de superar prèviament una prova

Més »
FORMACIÓ
Manuel

PREPARACIÓ OPOSICIONS ORDINARIES

Estàs llest per preparar-te i assolir les teves metes professionals? No busquis més! Al sindicat ASINPRE tenim els millors cursos de preparació per a oposicions. Entenem la importància d’una preparació sòlida i completa per superar les oposicions. El nostre equip de professionals altament qualificats i amb àmplia experiència en el camp de l’educació està llest per guiar-te en cada pas del camí. Els nostres cursos estan dissenyats per proporcionar-te el coneixement i les habilitats necessàries per destacar en les oposicions

Més »
INTERINS
Manuel

CURSOS PREPARACIÓ OPOSICIONS , NIVELL C2 CATALÀ I PERFILS MES D’octubre

VOLS PREPARAR OPOSICIONS SITUACIÓ D’APRENENTAGE I NO SAPS ON? CURSOS OPOSICIONS MATRICULA OBERTA INICI OCTUBRE Preparar-se per a les oposicions amb Asinpre pot ser una excel·lent elecció per a aquells que desitgin assolir les seves metes professionals i obtenir un lloc de treball en el sector públic. Asinpre és reconegut per la seva experiència i qualitat en la preparació d’oposicions en diverses àrees. Una de les principals avantatges de preparar-se amb Asinpre és la qualitat de la seva formació. Els

Més »
Notícies
Manuel

OPOSICIONS: PRESENTACIÓ DE MÈRITS

Si superes la fase d’oposició, cal que emplenis i enregistris a l’Espai personal la “Sol·licitud de valoració i full d’al·legació de mèrits del procediment d’ingrés” amb tots els mèrits que vols que el tribunal et valori, tant els que consten a l’aplicació com els nous al·legats. El termini de presentació d’al·legacions s’inicia el 4 d’octubre a les 10 hores del matí. Consulta la convocatòria del teu tribunal a l’Espai personal per conèixer el termini. Un cop finalitzat, pots consultar la documentació, però no afegir-ne de nova ni presentar

Més »
Notícies
Manuel

oposicions: Puntuació definitiva de la prova

Els tribunals publicaran avui dia 2 d’octubre la puntuació definitiva de la prova a l’Espai personal i al tauler d’anuncis de la seu del tribunal. Amb aquesta publicació es considerarà feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes. Contra la puntuació definitiva de la prova podràs interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació. Espai personal. Obre en una nova

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ PERSONAL LABORAL: VALORACIÓ PROVISIONAL MÈRITS

Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció sobre la llista de valoració provisional de mèrits del procés d’estabilització del personal laboral Obrir un termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest , per tal que les persones aspirants puguin presentar les al·legacions que considerin necessàries a través de l’enllaç següent: presentació d’al·legacions dinsde la pàgina web

Més »
Notícies
Manuel

CONCURS DE MÈRITS EN COMISSIO DE SERVEIS A LA INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3266/2023, de 22 de setembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya. Sol·licitud per participar en la convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya. Inscriu-te al concurs de mèrits! Del 29 de setembre al 20 d’octubre de 2023 Informació web del departament

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ MESA SECTORIAL

Informació oposicions Les notes definitives de la fase d’oposició de tots els tribunals es publicaran el 26 o 27 de setembre. Els tribunals que han tingut problemes per poder obrir la pestanya de la presentació de reclamacions tindran igualment dos dies per poder reclamar. Els tribunals no poden baixar les notes salvo un error manifiesto, i només contestaran a les al·legacions presentades. Fase de mèrits La fase de mèrits es farà en el aplicatiu de l‘espai personal opositor el termini de presentació serà

Més »
Notícies
Manuel

XERRADA NOUS FUNCIONARIS  Alta MUFACE

DIJOUS 07  SETEMBRE HORARI 17:30 – 19:00 Informació per unir-se a la reunió de Google Meet : LINK ORDRE DEL DIA Entitats mèdiques Particularitats MUFACE Precs i preguntes En directe no s’enregistrarà la xerrada

Més »
NORMATIVES
Manuel

AFILIACIÓN A MUFACE, ALTA BENEFICIARIOS Y ELECCIÓN DE ENTIDAD ASISTENCIA SANITARIA

Nous mutualistes Benvingut/da a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat  (MUFACE). Esperem que la informació d’aquesta pàgina especial per a mutualistes obligatoris  de nou ingrés li sigui útil. Com sap, Muface és un sistema d’assegurament públic en el qual es pot realitzar elecció d’entitat sanitària, així que vostè podrà optar per sistema sanitari públic (INSS), o privat a través d’entitats concertades, i  en tots dos es garanteix la provisió de la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut. Amb

Més »
Notícies
Manuel

OPOSICIONS 2023 FASE DE CONCURS CALCULA EL TEU BAREM

  A partir del 15 de setembre està previst la publicació de les notes d’oposició, transcorregut el termini de les reclamacions es publicarà el resultat definitiu dels que han superat la fase oposició i per tant passaran a la fase de mèrits la presentació esta prevista a octubre. Fase de concurs (mèrits) Per poder ajudar-te el sindicat Asinpre ha elaborat un butlletí que us servirà de guia per poder calcular els vostres mèrits Butlletí

Més »
NOVETATS
Manuel

Incidència tècnica als nomenaments telemàtics d’avui 1 de setembre

Per poder resoldre la incidència tècnica que afecta els nomenaments telemàtics d’avui 1 de setembre cal modificar novament la franja horària de connexió. Per tant, els docents dels serveis territorials que hàgiu rebut un nomenament telemàtic, us heu de connectar entre les 13.30 i les 15 hores per acceptar-lo. Els nomenaments dels docents del Consorci d”Educació de Barcelona es faran el dilluns 4 de setembre (properament s’informarà de la franja horària d’acceptació)

Més »
FORMACIÓ
Manuel

cloenda iii escola estiu sindicat asinpre

Des del sindicat ASINPRE volem donar les gràcies a tots el participants que han gaudit de l´escola d´estiu ASINPRE 2023. Esperem que els nostres cursos serveixin de profit en el vostre dia a dia a l´escola i que l´any que ve torneu a repetir. Per la nostra banda, continuarem intentant millorar i donar diversitat de cursos per a docents amb ganes d´aprendre, experimentar, gaudir. Qui vulgui continuar formant-se, aquí teniu l´enllaç a nostres cursos de formació i preparació oposicions Moltes

Més »
Notícies
Manuel

Un altre curs està a punt de començar.

Amb il·lusió i esforç ho tirarem endavant, malgrat que el Departament no faci més que posar pals a les rodes: comencem el curs a jornada completa abans que mai sense tenir en compte les altes temperatures i la manca de refrigeració, sense el claustre al complet, sense temps per organitzar-nos, en resum sense reunir les condicions òptimes per a una educació de qualitat i que tira endavant gràcies a la professionalitat dels claustres.Encara estem esperant que les retallades es reverteixin.Potser

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ SELECCIONATS DE MÈRITS: NOMENAMENT FUNCIONARI I PRESA DE POSSESIÓ

Ara que ja has comprovat que el teu nom surt a la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs excepcional de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, només resta que prenguis possessió de la plaça assignada. Per fer-ho, si tens previst incorporar-t’hi l’1 de setembre per iniciar el curs, has d’emplenar el formulari de presa de possessió presencial i lliurar-lo, signat electrònicament, a la direcció del centre assignat que també el signarà i en farà la tramesa al servei territorial corresponent mitjançant

Més »
INTERINS
Manuel

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura d’Escoles CURS 2023-202

BAIX LLOBREGAT BARCELONÈS Oferta de vacants o substitucions primària Oferta de vacants o substitucions  secundària CATALUNYA CENTRAL Oferta de vacants de difícil cobertura  primària Oferta de places de difícil cobertura  secundària GIRONA Oferta de vacants o substitucions primària Oferta de vacants o substitucions  secundària LLEIDA Oferta de vacants o substitucions primària Oferta de vacants o substitucions secundària MARESME- VALLES ORIENTAL Substitució. Monitor ocupacional. Mollet del Vallès Convocatòria oberta Oferta de diverses vacants del Programa de formació i inserció (PFI) Convocatòria oberta TARRAGONA Oferta de vacants o

Més »
FORMACIÓ
Manuel

III ESCOLA ESTIU ASINPRE cursos mes agost OBTENCIÓ PERFIL, COBRAMENT JULIOL, MÈRITS

Si encara no t’has matriculat i vols treure’t algun perfil per completar el teu currículum encara estàs a tempsNous grups per agost : PERFIL COMPETENCIA DIGITAL LINK PERFIL COMPETENCIA DIGITAL PERFIL DE METODOLOGIES AMB ENFOCAMENT GLOBALITZAT LINK PERFIL DE METODOLOGIES AMB ENFOCAMENT GLOBALITZAT PERFIL DIVERSITAT LINK PERFIL DIVERSITAT PERFIL INMERSIÓ LINGÜISTICA LINK PERFIL INMERSIÓ LINGÜISTICA PERFIL DE LA LECTURA I BIBLIOTECA ESCOLAR LINK PERFIL DE LA LECTURA I BIBLIOTECA ESCOLAR

Més »
Notícies
Manuel

REGULACIÓ FASE PRÁCTIQUES RESOLUCIÓ EDU/182/2021, DE 29 DE GENER

RESOLUCIÓ EDU/2823/2023, de 31 de juliol, de regulació de la fase de pràctiques, per al curs 2023-2024, prevista a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

Més »
INTERINS
Manuel

BORSA DE TREBALL DOCENT: PERIODE EXCEPCIONAL DE CONSULTA I MODIFICACIO DE DADES

Les persones que disposen d’aquestes titulacions habilitades rebran un correu electrònic informatiu i podran sol·licitar l’especialitat per la qual se’ls ha habilitat, durant aquest curs escolar, mitjançant la consulta i modificació de dades que s’obre de manera extraordinària del 24 al 25 de juliol 2023.

Més »
FORMACIÓ
Manuel

III ESCOLA ESTIU ONLINE I PRESENCIAL

Ja esta aqui de nou del 1 de juliol al 31 d’agost la III ESCOLA D’ESTIU ASINPRE compteu amb una gran varietat de propostes formatives adreçades a obtenir tots els perfils: diversitat , inmersió , metodologies amb enfocament globalitzat, educació visual i plastica, competencia digital i biblioteca. CURSOS ONLINE O PRESENCIALS Els cursos presencials es faran a BARCELONA I LLEIDA Recordeu que la formació és asincrona i per tant amb tota llibertat d’horaris PREU AFILIATS I NOUS AFILIATS: (Un curs gratuït resta

Més »
Notícies
Manuel

Borsa de treball de personal laboral

Acte públic d’adjudicació de llocs de treball de personal laboral per al curs escolar 2023-2024 Per iniciar el curs 2023-2024, el Departament d’Educació ha de cobrir llocs de treball de les categories professionals de fisioterapeuta, tècnic/a especialista en educació infantil, educador/a d’educació especial en centres públics i integrador/a social amb personal propi procedent de la borsa de treball de personal laboral temporal. Per atendre aquesta necessitat es farà un acte públic d’adjudicació d’aquests llocs de treball de manera virtual, tenint en compte l’ordre de puntuació de les persones candidates

Més »
Notícies
Manuel

PUBLICACIÓ DOGC LLISTES PERSONES SELECCIONADES EN EL CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS

RESOLUCIÓ EDU/2197/2023, de 19 de juny, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs excepcional de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost. El servidor del dogc en alguns moments pot estar col·lapsat si no entreu anar provant en diferents moments Podeu descarregar el Pdf desde nostre servidor per consultar el dogc

Més »
Notícies
Manuel

INTEGRACIÓ PROFESSORAT FUNCIONARI CARRERA PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL EN EL COS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

RESOLUCIÓ EDU/2144/2023, de 16 de juny, de convocatòria pública per a la integració del professorat funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de professors d’ensenyament secundari. Especialitats que es poden sol·licitar per a la integració en el cos de professors d’ensenyament secundari: Forma de presentació de les sol·licituds d’integració Les persones que compleixin els requisits i participin en el procés d’integració han de formalitzar la sol·licitud a través del formulari normalitzat

Més »
NORMATIVES
Manuel

NORMATIVA NOVETATS DOCUMENTS ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRE

Els documents per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques educatives que impulsa el Departament, amb els objectius del sistema, les prioritats i les actuacions necessàries per portar-les a terme. Consulteu les principals novetats d’aquests documents per al curs 2023-2024 en aquest espai. Documents de nova creació en l’ambit de Gestió de centre Documents que es modifiquen i principals novetats Documents del curs passat que es donen de baixa Pujar ​Resolucions per les quals s’apro​ven els documents Resolució ​per la qual s’aproven cinquanta-tres

Més »
NORMATIVES
Manuel

JORNADA INTENSIVA D’ESTIU INFANTIL I PRIMÀRIA

Horari en la jornada intensiva als centres d’infantil i primària. Es redueix una hora lectiva o la part proporcional si hi ha reducció de jornada.L’hora de reducció lectiva passa a sumar-se a la permanència del centre que és de 30 hores.

Més »
NORMATIVES
Manuel

PUBLICAT EL CALENDARI ESCOLAR

ORDRE EDU/133/2023, de 26 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2023-2024 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Més »
NORMATIVES
Manuel

MODIFICACIÓ DEL DOCUMENTS PER A L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIO DE CENTRES

Horari general del personal docentL’1 de setembre l’equip de docents dels centres educatius públics inicien les activitats d’organització del curs i el 30 de juny acaben les activitats del professorat que es programen al centre.Tot i que, amb caràcter general, el mes de juliol es reserva perquè el professorat pugui fer activitats de formació, la direcció del centre pot requerir la presència de docents els primers dies de juliol, si es produeixen circumstàncies excepcionals que ho facinnecessari. Per tant te

Més »
Notícies
Manuel

DECRET PLANTILLES COM QUEDA DESPRÉS DE LES DIFERENTS SENTÈNCIES

Amb caràcter general, l’anul·lació d’articles per sentències judicials pot comportar canvis en l’aplicació o interpretació de la resta d’articles del decret. L’anul·lació dels articles del Decret 39/2014 comportaria modificacions en l’aplicació i interpretació de la resta d’articles del decret. És probable que aquests articles tinguin una incidència en els procediments de definició del perfil i de la provisió de les places de professorat, i la seva anul·lació pugui afectar els requisits o condicions de determinades places. Sentència del Tribunal Superior de

Més »
Notícies
Manuel

Destinacions provisionals FUNCIONARIS CARRERA I COMISIONS SERVEIS per al curs 2023-2024

Personal funcionari de carrera i en pràctiques Presentació de sol·licituds de personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 16 al 29 de maig de 2023 (Avís: L’aplicació per presentar sol·licituds estarà disponible a les 9 hores del dia que s’obre.) Horari de l’aplicació per presentar la sol·licitud Accedeix a la sol·licitud Personal funcionari de carrera d’altres comunitats autònomes El personal funcionari del Departament que està prestant serveis fora de Catalunya i el personal funcionari d’altres comunitats autònomes que ja està

Més »
Notícies
Manuel

Provisió de vacants als Serveis Territorials i Serveis Educatius

Vacants als Serveis Educatius. Curs 2023/2024 En els Serveis Educatius al Baix Llobregat, de cara al proper curs 2023/2024, es produïran diverses vacants, d’acord amb la següent informació: En els Serveis Territorials i Serveis Educatius a Barcelona Comarques, de cara al proper curs 2023-2024, es produiran diverses vacants. Vacants als Serveis Educatius 2023–2024 Provisió de personal docent als serveis educatius a la Catalunya Central curs 2023-2024 Informació important sobre els diferents perfils de les places ofertades LLEIDA Llocs a cobrir

Més »
Notícies
Manuel

Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)

El procediment i la formalització de les propostes de la direcció dels centres es regula a la base 6 de l’annex 1 de la Resolució EDU/1443/2023. Les propostes de la direcció dels centres han de ser degudament motivades i han de valorar la capacitat i la idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció; a més d’haver consultat prèviament l’equip directiu del centre, cal

Més »
NORMATIVES
Manuel

ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS D’ESTIU PROFESSORAT INTERÍ

Presentació de sol·licituds del personal interí: del 4 al 15 de maig de 2023 (Avís: L’aplicació per presentar sol·licituds estarà disponible a les 9 hores del dia que s’obre.) Horari de l’aplicació per presentar la sol·licitud Accedeix a la sol·licitud Amb identificador XTEC  Video xerrada adjudicacions d’estiu III ESCOLA ESTIU SINDICAT ASINPRE b) Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 16 al 29 de maig de 2023. c) Personal acollit a l’article 25: del 4 al 17 de maig de 2023,

Més »
NORMATIVES
Manuel

Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d’Educació ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

Accedeix a l’aplicació Cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas Inspección Educativa Listado alfabético general, por apellido (publicado en la web el 4 de mayo de 2023) Informes estadísticos Cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, Escuelas Oficiales de Idiomas e Inspección educativa. Accedeix a l’aplicació

Més »
NORMATIVES
Manuel

INSTRUCCIONS ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS

RESOLUCIÓ EDU/1443/2023, de 26 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2023 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària. a) Personal interí: del 4 al 15 de maig de 2023.

Més »
FORMACIÓ
Manuel

III ESCOLA ESTIU SINDICAT ASINPRE

Ja esta aqui de nou del 1 de juliol al 31 d’agost la III ESCOLA D’ESTIU ASINPRE compteu amb una gran varietat de propostes formatives adreçades a obtenir tots els perfils: diversitat , inmersió , metodologies amb enfocament globalitzat, educació visual i plastica, competencia digital i biblioteca. Recordeu que la formació és asincrona i per tant amb tota llibertat d’horaris PREU AFILIATS I NOUS AFILIATS: (Un curs gratuït resta de cursos 30% descompte ) PREU NO AFILIATS: 45 € Amb

Més »
NORMATIVES
Manuel

DATA INICI OPOSICIONS

RESOLUCIÓ EDU/1381/2023, de 21 d’abril, per la qual es fa pública la data d’inici del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre. La data d’inici del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, el dia 30 de juny de 2023. El 30 de juny de 2023, totes les persones aspirants

Més »
Notícies
Manuel

XERRADA INFORMATIVA ADJUDICACIONS D’ESTIU

XERRADA INFORMATIVA: ADJUDICACIONS D’ESTIU DIMARTS, 2 MAIG HORARI 18:00 – 20:00 Informació per unir-se a la reunió de Google Meet meet.google.com/jph-cwdp-pmr Directe instagram https://www.instagram.com/asinpreformacioig2020/ Ordre del dia Fase adjudicacions per col.lectius Consulta i modificació dades per el personal interí Contestem els teus dubtes

Més »
Notícies
Manuel

informació per els opositors orientació educativa

EL SINDICAT ASINPRE ha demanat al departament d’educació que publiqui urgentment una nota davant de la informació que ha publicat un sindicat; en aquesta convocatòria no hi ha cap lloc que impedeixi fer UD/SA d’un EAP. En els criteris correcció convocatòria anterior i cito textual si ho permetia: “Pla d’actuació educativa· Una breu introducció, on s’exposi els elements de context i les funcions de l’orientador educatiu, d’un institut o d’un equip d’assessorament psicopedagògic (EAP), en què es fonamenta el pla

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ SELECCIONATS Concurs excepcional de mèrits

Si ets una de les persones seleccionades en el concurs excepcional de mèrits properament rebràs un correu, a l’adreça electrònica que vas indicar a la sol·licitud de participació, on t’informarem de què has de fer i quan. Si no s’ha pogut comprovar alguna de les teves declaracions responsables o la validesa d’algun document que vas presentar en fer la sol·licitud, rebràs un requeriment individual d’aquesta documentació concreta. T’avancem que hauràs de presentar la sol·licitud de destinació provisional per al curs 2023-2024, d’acord

Més »
Notícies
Manuel

EXAMEN NIVELL C2 LLENGUA CATALANA A ANDORRA

Acredita un domini de l’ús de la llengua general que permet comunicar-se amb adequació i correcció en qualsevol situació comunicativa, especialment en el registre més formal de la llengua, i també la capacitat d’analitzar conceptes relacionats amb el funcionament del sistema lingüístic català. L’examen del nivell C2 s’estructura en tres blocs repartits de la manera següent: Blocs Durada Puntuació Part 1 Habilitats integrades 180 minuts 60 punts Coneixements gramaticals 45 minuts 15 punts Part 2 Comprensió lectora, expressió i interacció

Més »
NORMATIVES
Manuel

PERSONAL LABORAL PUBLICADA LLISTA DEFINITIVA PROCÉS ESTABILITZACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1179/2023, de 5 d’abril, per la qual s’aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’Educador/a de llar d’infants (B1), Educador/a d’educació especial en centres públics (C1), Integrador/a social (C1), Auxiliar d’educació especial (D1), Oficial/a de 1a jardiner/a (D1), Oficial/a de 1a cambrer/a (D1) i Ajudant de cuina-netejador/a (D2) del Departament d’Educació (núm.

Més »
Notícies
Manuel

Concurs excepcional de mèrits (estabilització de plantilles)

Valoració definitiva dels mèrits Finalitzat el termini de presentació de reclamacions contra la valoració provisional dels mèrits, es publica la valoració definitiva dels mèrits i s’incorporen a l’Espai personal. Amb aquesta publicació es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes. Contra la valoració definitiva de mèrits pots interposar recurs d’alçada davant la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació. Accedeix

Més »
Notícies
Manuel

CONCURS TRASLLATS 2023 VACANTS DEFINITIVES A INSPECCIÓ ENSENYAMENTS SECUNDARIS I COS DE MESTRES

VACANTS INSPECCIÓ I ENSENYAMENTS SECUNDARIS RESOLUCIÓ EDU/1000/2023, de 22 de març, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny. COS

Més »
Notícies
Manuel

ORDRE D’ACTUACIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS EN ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DE L’ANY 2023.

RESOLUCIÓ PRE/1020/2023, de 27 de març, per la qual es dona publicitat del resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos de selecció de l’any 2023. L’ordre d’actuació de les persones aspirants que participin en els processos de selecció que es duguin a terme l’any 2023 s’inicia per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “O”.

Més »
Notícies
Manuel

PUBLICACIÓ LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES OPOSICIONS 2023

Llistat provisional Consulta les llistes Consulta la llista provisional i presenta reclamació. (amb codi d’usuari GICAR)   Consulta la llista provisional i presenta reclamació. .(amb certificat digital)   Assegura’t que apareixes a la llista provisional de persones admeses. Si participes en més d’una especialitat, comprova que constes a totes. Si ets a la llista de persones excloses i vols participar-hi, has de justificar tots els motius de l’exclusió abans de tramitar la reclamació definitivament, des de l’accés “Consulta la llista

Més »
Notícies
Manuel

OFERTA PÚBLICA DE COSSOS DOCENTS I PERSONAL LABORAL DE LA GENERALITAT 2023

Oferta pública per el any 2023. Pel sector del personal docent funcionari del Departament d’Educació s’han aprovat 3.989 places places. L’oferta total del personal docent presentada és la següent: COS TORN LLIURE TORN RESERVA ACCÉS A COS SUPERIOR I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS TOTAL SECUNDÀRIA 2270 190 1325 3785 EOI 5 1 4 10 PROF. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 14 1 8 23 MESTRES TALLER ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 4 0 2 6 MESTRES 60 5 35 100 PROF. SECTORS SINGULARS FP

Més »
FORMACIÓ
Manuel

El proper 17 d’abril s’obre el termini per poder-se presentar als exàmens oficials de llengua catalana NIVELL C2 ANDORRA

Nova convocatòria d’exàmens oficials de llengua catalana de nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 per als candidats lliures. Aquesta és la segona convocatòria de l’any 2023. Les inscripcions per poder-se presentar als exàmens estaran obertes del 17 al 27 d’abril, ambdós dies inclosos, i s’hauran de fer de forma telemàtica a www.e-tramits.ad. El preu de la inscripció és de 17,15 euros. Els no-residents han d’enviar la Sol·licitud d’informació o atorgament del número d’identificació administrativa i una còpia del passaport o

Més »
NORMATIVES
Manuel

MODIFICACIONS EBEP I CLASSES PASSIVES

CLASSES PASSIVES Publicat el Reial decret llei 2/2023, del 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions. Aquest nou Reial decret modifica, a la seva disposició final primera, el text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, afegint-hi un nou apartat 7, en els termes següents: 7. Para determinar qué pensiones o suma de pensiones

Més »
NORMATIVES
Manuel

MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA

Del 20 al 27 de Març  les persones interessades poden modificar en línia les dades que consten a la borsa Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2022-2023, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest lo curs. El número d’ordre de la borsa de treball 2022-2023 és definitiu. Si escau, es podran obrir altres períodes amb caràcter excepcional. Consulta de dades 

Més »
Notícies
Manuel

El departament imposarà el calendari escolar per al curs 23-24

Pendent d’aprovar-se ja anuncien que el curs comença el dia 4 de setembre en horari de matí i tarda per a primària i secundària.Cicles formatius i batxillerat començaran més tard. Els centres escolars a catalunya no estan preparats per suportar les altes temperatures que es produiran al mes de setembre no podem comparar-nos amb països propers que les condicions climàtiques són diferents de les que tenim i un calendari escolar més racional durant tot l’any, L’únic que els importa és

Més »
Notícies
Manuel

NOVETATS Normativa D’ORDENACIÓ CURRICULAR

Aplicació de la normativa d’ordenació curricular per al desenvolupament la part B.1, la unitat didàctica o la situació d’aprenentatge de la fase d’oposició. Educació infantil Per al segon cicle d’educació infantil, es pot desenvolupar la unitat didàctica d’acord amb el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, o la situació d’aprenentatge d’acord amb el Decret 21/2023, de 7 de febrer, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil. Currículum d’educació infantil.  Educació primària

Més »
Notícies
Manuel

ADMESOS I EXCLOSOS PROVES CATALÀ NIVELL C2

Llista provisional d’admesos i exclosos a les proves de català del certificat C2 superior de la Secretaria de Política Lingüística 2023 Llista provisional d’admesos i exclosos a les proves de català del certificat C2 superior de la Secretaria de Política Lingüística 2023

Més »
Notícies
Manuel

Informació concurs trasllats mestres

Per un problema tècnic el concurs general de trasllats del cos de mestres es retarda un cop solucionat al llarg de la setmana que ve es publicarà

Més »
Notícies
Manuel

EL SINDICAT ASINPRE ACONSEGUEIX EL PAGAMENT DE LES DESPESES DE VIATGE ALS I LES MESTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL, AUDICIÓ I LLENGUATGE I PROFESSORAT ESPECIALISTA EN ORIENTACIÓ

Resolució de la Direcció General d’Educació Inclusiva en resposta a les al·legacions presentades al Departament d’Educació, en data 4 de febrer de 2023, per la Sra. Lorena Gálvez Chacón, secretaria General ASINPRE en relació amb la Resolució EDU/3988/2022, de19 de desembre, per la qual s’aprova el Programa de detecció i intervenció primerenques de dificultats en l’aprenentatge, la comunicació i el llenguatge per al curs 2022-2023, en el marc del Programa de cooperació territorial d’educació inclusiva

Més »
INTERINS
Manuel

CONCURS MÉRITS ULTIMA INFORMACIÓ

Informació important: Problemes amb l’experiència docent Problemes amb la formació acadèmica Problemes amb la formació permanent

Més »
Notícies
Manuel

PRORROGA PUBLICACIÓ LLISTA PROVISIONAL ADMESES I EXCLOSES CONCURS OPOSICIÓ

RESOLUCIÓ EDU/589/2023, de 20 de febrer, per la qual es prorroga el termini de publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre. Prorrogar un mes, com a màxim, el termini per publicar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, que preveu la base 5.1 del concurs oposició convocat

Més »
Notícies
Manuel

PUBLICACIÓ Adjudicació provisional (cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció d’Educació)

Avís en relació al barem En el barem fet públic amb la resolució provisional hi ha reflectida la puntuació afegida o modificada d’ofici corresponent als apartats 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 (antiguitat en el cos) com a personal interí i funcionari en pràctiques en centres públics del Departament d’Educació. Per accedir a l’aplicació de consulta de les adjudicacions provisionals us heu d’identificar amb el mateix codi d’usuari amb què vau presentar la sol·licitud: codi d’usuari GICAR (ATRI) o codi d’usuari temporal.

Més »
NORMATIVES
Manuel

INFORMACIÓ PERSONAL LABORAL: LLISTA PROVISIONAL ADMESES I EXCLOSES CONCURS OPOSICIÓ

RESOLUCIÓ EDU/448/2023, de 15 de febrer, per la qual s’aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’Educador/a de llar d’infants (B1), Educador/a d’educació especial en centres públics (C1), Integrador/a social (C1), Auxiliar d’educació especial (D1), Oficial/a de 1a jardiner/a (D1), Oficial/a de 1a cambrer/a (D1) i Ajudant de cuina-netejador/a (D2) del Departament d’Educació

Més »
NORMATIVES
Manuel

CONCURS DE MÈRITS EN COMISSIÓ DE SERVEIS L’INSTITUT OBERT DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EDU/447/2023, de 15 de febrer, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’Institut Obert de Catalunya. Llocs vacants a cobrir amb comissió de serveis: Cos de professors d’ensenyament secundari o catedràtics d’ensenyament secundari Esp Nom especialitat Places CN Biologia i geologia 2 FQ Física i química 2 GE Geografia i història 3 MA Matemàtiques 2 PSI Orientació educativa 1 501 Administració d’empreses 3 505

Més »
INTERINS
Manuel

VALORACIÓ PROVISIONAL DELS MÈRITS  CONCURS EXCEPCIONAL

Consulta la puntuació provisional El tribunal farà públic el resultat de la valoració provisional dels teus mèrits, detallat per cada apartat i subapartat. Disposes d’un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà d’aquest publicació, per presentar reclamacions contra la valoració provisional de mèrits, a través de l’espai personal de l’aplicació. El tribunal estimarà o desestimarà les reclamacions i s’incorporaran a l’espai personal de l’aplicació. Contra aquesta valoració pots interposar recurs d’alçada davant la directora general de Professorat

Més »
NORMATIVES
Manuel

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS DEL CONCURS DE MÈRITS: 16 DE FEBRER

Les llistes provisionals de valoració de mèrits seran publicades el proper 16 de febrer. Es podrà consultar la baremació individual a l’espai personal i el llistat ordenat alfabèticament amb la puntuació per a cada especialitat de cada aspirant. El període de reclamacions  serà entre el 17 de febrer i el 2 de març. Es podran presentar al·legacions si no s’està d’acord amb la puntuació provisional atorgada dins l’apartat d’observacions , adjuntant la documentació adient. Aquesta reclamació es farà a través de l’espai

Més »
NORMATIVES
Manuel

PUBLICACIÓ DECRET 21/2023, DE 7 DE FEBRER, D’ ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE L’EDUCACIÓ INFANTIL.

DECRET 21/2023, de 7 de febrer, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil. Derogació normativa Es deroguen el Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle d’educació infantil, el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil i l’Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil. Calendari d’implantació L’any acadèmic 2022-2023 s’implanta la

Més »
NORMATIVES
Manuel

PUBLICACIÓ ITINERARIS FORMATIUS ESPECIFÍCS

RESOLUCIÓ EDU/294/2023, de 2 de febrer, per la qual s’estableixen els itineraris formatius específics. Establir els itineraris formatius específics (IFE), adreçats a alumnat amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

Més »
NORMATIVES
Manuel

El Govern aprova el currículum dels ensenyaments d’educació infantil

El Govern ha aprovat avui el Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil, que inclou els dos cicles d’aquesta etapa (de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys). Aquesta normativa culmina amb la nova ordenació de totes les etapes educatives, ja que fa pocs mesos el Govern ja va aprovar els decrets dels ensenyaments de batxillerat i de l’educació bàsica (primària i ESO). La principal novetat del decret aprovat avui és que estableix el currículum competencial en

Més »
Notícies
Manuel

ACREDITACIÓ DE LA COMPÈTENCIA DIGITAL DOCENT

Resolució, de 3 de febrer de 2023, per la qual es defineixen les modalitats i els procediments d’acreditació de la competència digital docent ACREDITACIÓ D’OFICI NIVELL A1 NIVELL A2 NIVELL B1 Es podrà acreditar el nivell B1 a través d’un dels procediments següents: NIVELL B2 Es podrà acreditar el nivell B2 a través d’un dels procediments següents: NIVELL C1 Es podrà acreditar el nivell C1 a través d’un dels procediments següents: Per als nivells B1 i B2, en cas de

Més »
NORMATIVES
Manuel

EL SINDICAT ASINPRE DEMANA AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ EL PAGAMENT DEL COMPLEMENT ITINERÀNCIA O LES COMPENSACIONS ECONÒMIQUES CORRESPONENTS

EL SINDICAT ASINPRE ha demanat el pagament del complement d’itinerància o les indemnitzacions previstes a la normativa des de la destinació per al qual va ser nomenat,  per a tot el professorat del Programa de detecció i intervenció primerenques de dificultats en l’aprenentatge, la comunicació i el llenguatge. A la compensació econòmica es calcularan el total de quilòmetres des del centre de destinació, es comptaran tots els desplaçaments des del primer fins a l’últim que es realitzi a la jornada

Més »
Notícies
Manuel

CORRECCIÓ D’ERRADES CONCURS OPOSICIÓ DOCENTS

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent (DOGC núm. 8820, de 27.12.2022).

Més »
Notícies
Manuel

EL NOU CURRÍCULUM ORIENTACIONS SOBRE LES SITUACIONS APRENENTATGE

Webinar: el batxillerat competèncial Orientacions sobre les situacions d’aprenentatge Batxillerat competencial i situacions d’aprenentatge Guia de l’educació infantil Guia de l’educació bàsica Guia del batxillerat El nou currículum de formació instrumental Documents i recursos,

Més »
Notícies
Manuel

ARRIBA LA VAGA D’HIVERN

Davant la convocatòria de vaga pels propers 25 i 26 de gener, el sindicat ASINPRE opina que quan has de convocar una vaga per poder justificar la teva feina és que anem molt malament. Venen eleccions sindicals, i un sindicat que vol sortir a la premsa i a la televisió, convoca una vaga de forma unilateral i la resta de sindicats, com a “borregos”, i tot i no estar d’acord, per por de no sortir a la fotografia, convoquen també

Més »
NORMATIVES
Manuel

VACANTS PROVISIONALS CORRESPONENT CONCURS TRASLLATS

RESOLUCIÓ EDU/54/2023, de 12 de gener, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola. RESOLUCIÓ EDU/55/2023, de 12 de gener, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal

Més »
INTERINS
Manuel

xerrada informativa concurs excepcional oposicions

XERRADA INFORMATIVA: CONVOCATÒRIA CONCURS EXCEPCIONAL OPOSICIÓ DOCENTS DILLUNS, 23 GENER · HORARI 18:00 – 20:00 Informació per unir-se a la reunió de Google Meet https://meet.google.com/rhf-nhpu-jzx Ordre del dia Resum convocatòria Contestem els teus dubtes Que no t’enganyin què passarà a partir de l’1 setembre 2025

Més »
Notícies
Manuel

PRESENTA LA SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ CONVOCATÒRIA CONCURS EXCEPCIONAL OPOSICIÓ DOCENTS

RESOLUCIÓ EDU/4037/2022, de 21 de desembre, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent. BUTLLETÍ RESUM CONVOCATÒRIA Termini de presentació de sol·licituds El termini de presentació de la sol·licitud és des del 16 de gener fins al 10 de febrer de 2023, ambdós inclosos. Presenta la sol·licitud de participació Participació voluntària com a membre d’un tribunal. Més informació al web del Departament d’educació oposicionsdocents.gencat.cat. Procés d’estabilització, mitjançant el sistema

Més »
NORMATIVES
Manuel

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ OBTENCIÓ DE CERTIFICATS LLENGUA CATALANA

RESOLUCIÓ CLT/4216/2022, de 14 de desembre, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, per al 2023. Per quedar inscrit a les proves cal fer la sol·licitud i el pagament de les taxes de la sol·licitud tramitada dins del període establert. Dates i terminis d’inscripció. Nombre de places 2.1 Certificat de nivell superior (C2). S’admetran fins a 7.000 sol·licituds. Període d’inscripció: del 23.1.2023 al 2.2.2023. Si s’arriba a

Més »
NORMATIVES
Manuel

CONCURS DE MÈRITS PER SELECCIONAR EL DIRECTOR O DIRECTORA CENTRES EDUCATIUS

RESOLUCIÓ EDU/4185/2022, de 21 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació. Termini de presentació de sol·licituds i documentació acreditativa 17 de gener de 2023 fins al 31 de gener de 2023 Vacants Consorci d’Educació de Barcelona Codi centre Nom del centre Municipi Centres de formació de persones adultes 08055002 CFA Barri Gòtic Barcelona 08055063 CFA Canyelles Barcelona 08061944 CFA Madrid Barcelona 08061919 CFA

Més »
FORMACIÓ
Manuel

INFORMACIÓ DE CURSOS PERFILS, MÈRITS, PREPARACIÓ OPOSICIONS COS DE MESTRES, SECUNDÀRIA I CICLES FORMATIUS

Fins al 16 de febrer podràs perfeccionar mèrits per presentar-te a les oposicions. Els nostres cursos estan reconeguts pel departament d’educació per a perfils, mèrits, estadis i cobrament del mes de juliol per al professorat substitut. Cursos de preparació oposicions del cos de mestres, secundària i cicles formatius. Inici 3ª edició finals de gener consulteu dates aquí INFORMACIÓ CURSOS I PREPARACIÓ OPOSICIONS

Més »
NOVETATS
Manuel

PENSIONS 2023

Així seran les pensions el 2023, ja us podeu descarregar un pdf amb els imports de les pensions del 2023 BUTLLETÍ INSCRIPCIÓ PAGAMENT CÀLCUL I TRAMITACIÓ JUBILACIÓ

Més »
Notícies
Manuel

CONVOCATÒRIA CONCURS OPOSICIÓ DOCENT I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS ANY 2024

RESOLUCIÓ EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats. Termini de presentació de sol·licituds Durant la primera setmana del mes de novembre de 2023 es publicarà al DOGC la Resolució per la qual es determina la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds. La distribució d’aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:

Més »
Notícies
Manuel

Canvi d’entitat sanitària ordinaria

Canvi Ordinari: Durant el mes de gener, els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d’Afiliació, que estiguin adscrits als Serveis Públics de Salut o a les Entitats d’Assegurança d’Assistència Sanitària, poden sol·licitar el canvi d’Entitat, per una sola vegada en cada període ordinari de canvi. Solament s’admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·licitin canvi continuaran adscrits a la mateixa entitat que ho estiguin a 31 de desembre. Tingui en compte la indicació

Més »
Notícies
Manuel

NOMENAMENTS FUNCIONARIS DE CARRERA, I PERSONES QUE HAN SUPERAT ELS PROCESSOS ESTABILITZACIÓ CONCURS MÈRITS PERSONAL LABORAL

RESOLUCIÓ PRE/4051/2022, de 22 de desembre, de nomenament de persones funcionàries de carrera dels cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en relació amb els processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 300). RESOLUCIÓ PRE/4052/2022, de 22 de desembre, per la qual es declaren les persones que han superat els processos d’estabilització, mitjançant el sistema

Més »
Notícies
Manuel

REDACTAT DEFINITIU UNITAT DIDACTICA O SITUACIONS D’APRENENTATGE

La persona aspirant lliurarà al tribunal la unitat didàctica o situació d’aprenentatge en format PDF per correu electrònic a la bústia del tribunal assignat, l’adreça del qual es facilitarà a la pàgina web del Departament d’Educaci, .a l’inici del procediment selectiu el dia de les proves de llengua Després, a l’acte de presentació, caldrà lliurar la unitat didàctica o situació d’aprenentatge impresa al tribunal, que la custodiarà fins que la persona aspirant sigui convocada per a la seva exposició i

Més »
Notícies
Manuel

CONVOCATÒRIA PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ PERSONAL LABORAL

RESOLUCIÓ EDU/4003/2022, de 20 de desembre, de convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’Educador/a de llar d’infants (B1), Educador/a d’educació especial en centres públics (C1), Integrador/a social (C1), Auxiliar d’educació especial (D1), Oficial/a de 1a jardiner/a (D1), Oficial/a de 1a cambrer/a (D1) i Ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) del Departament d’Educació (núm. de registre de la convocatòria L006/2022). Fes la sol·licitud de participació Del 22 de desembre

Més »
Notícies
Manuel

OFERTA D’0CUPACIÓ PÚBLICA PER EL ANY 2022

ACORD GOV/276/2022, de 20 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per al 2022. — Cos de professors d’ensenyament secundari (grup A, subgrup A1) Total de places: 1.558 Torn lliure: 1.480 Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 78 — Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes (grup A, subgrup A1) Total de places: 15 Torn lliure: 14 Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 1 — Cos de professors d’arts plàstiques i

Més »
NORMATIVES
Manuel

PROFESSORAT INTERÍ NOVA DATA DE NOMENAMENTS

Informació important El dijous dia 22 de desembre de 2022  tornarem a fer els nomenaments telemàtics corresponents a la incorporació de la reducció de l’hora lectiva (1 de gener de 2023).

Més »
Notícies
Manuel

PERSONAL LABORAL RESOLUCIÓ CONCURS OPOSICIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3918/2022, de 14 de desembre, per la qual es resol el procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020). 1 Resoldre el procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament

Més »
Notícies
Manuel

TRIBUNALS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/3902/2022, de 12 de desembre, per la qual es nomenen els tribunals dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent. Composició dels tribunals que han de valorar els mèrits i proposar la selecció de les persones aspirants que participen en el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost.

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ OPOSICIONS 2023 ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ PER L’INGRÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT

Es convoquen 14.238 places, que es veuran incrementades amb les que restin desertes del concurs de mèrits extraordinari. La distribució per cossos és: Al 5% de reserva de les places per discapacitat, s’afegeix el 5% de reserva que haurien correspost al concurs de mèrits. Els criteris de correcció seran publicats al web com a mínim amb 3 setmanes d’antelació a la realització de les proves i tindran en compte els aspectes de coneixement de la matèria i els pedagògics. La

Més »
Notícies
Manuel

Convocatòria a l’acte adjudicació de llocs de treball personal laboral

Annex 1 – 1.a – Relació de persones aspirants proposades per a nomenament subjectes a sistema d’adjudicació directa (convocatòria núm. 300 – personal funcionari) (Informació consolidada a data 12.12.2022). Annex 1 – 1.b – Relació de persones aspirants proposades per a contractació laboral fixa subjectes a sistema d’adjudicació directa (convocatòria núm. 400 – personal laboral) (Informació consolidada a data 12.12.2022)  Annex 1 – 2.a – Relació de persones aspirants proposades per a nomenament subjectes a sistema d’adjudicació mitjançant acte públic d’elecció de lloc de treball (convocatòria núm. 300 – personal funcionari) (Informació consolidada a data 12.12.2022) Annex 1 – 2.b – Relació de persones

Més »
Notícies
Manuel

ESTADÍSTICA D’ALUMNES MATRICULATS CURS 2022-23

‘Estadística d’alumnes matriculats a l’inici del curs 2022-2023 conté les xifres que consten al Departament d’Educació el 28 de novembre de 2022. Les matriculacions corresponen als ensenyaments següents: Destaquem

Més »
INTERINS
Manuel

Processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits (núm. de registre de les convocatòries 300 i 400) personal laboral no docents

Sistemes d’adjudicació de llocs de treball Nova informació (02.12.2022) Previsió Tal com estableix el document Sistemes d’adjudicació de llocs de treball dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits (núm. de registre de les convocatòries 300 i 400), s’informa que, a partir del dia 5 de desembre de 2022, es publicarà: Acte públic adkudicació distribuit per cossos i categories entre el 7 i 17 desembre Publicació DOGC 20 desembre de 2022

Més »
Notícies
Manuel

CURRÍCULUM EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT

Actualització de continguts. Informació i pdfs descarregables per matèries Cursos 1r i 3r d’ESO El Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica defineix l’estructura d’un currículum competencial que inclou, com a novetat, el perfil de sortida, les competències clau, els indicadors competencials al final de l’etapa i els nous elements curriculars per al desplegament de les matèries: competències específiques, criteris d’avaluació, sabers i situacions. S’han publicat diversos documents que contribueixen al desplegament d’aquest currículum. Informes d’avaluació Orientacions per a

Més »
Notícies
Manuel

PROGRAMA TEMPORAL DE COOPERACIÓ TERRITORIAL D’EDUCACIÓ INCLUSIVA

Finançat pel ministeri amb 3 milions d’euros, per detectar el més aviat possible els problemes d’aprenentatge del llenguatge.  Inici al gener data finalització 31 agost 2023 Preferent als cursos infantil. Adjudicació de places com a nomenaments de dificil cobertura. 190 mestres educació especial y MALL I 11 coordinadors. Tindran que fer un curs previ de 20 hores la primera setmana de gener. Funcions Visitar un centre diari: tindrà que fer la jornada sencera en el mateix centre Presentar i elaborar

Més »
Notícies
Manuel

PlACES I SOL.LICITUDS CONCURS DE MÈRITS

Cos de mestres Especialitat Places convocades Sol·licituds Ràtiosol·licituds/places Demanadaen 1a opció Ràtio1a opció/places (ALL) Audició i llenguatge 101 848 8,40 423 4,19 (EES) Pedagogia terapèutica 857 3.185 3,72 1.901 2,22 (INF) Educació infantil 1.312 6.020 4,59 4.679 3,57 (PAN) Llengua estrangera: anglès 482 2.654 5,51 1.581 3,28 (PEF) Educació física 402 2.104 5,23 1.186 2,95 (PFR) Llengua estrangera: francès 8 120 15,00 37 4,63 (PMU) Música 298 1.252 4,20 974 3,27 (PRI) Educació primària 2.223 9.918 4,46 5.165 2,32 Cos

Més »
Notícies
Manuel

NOU CALENDARI OPOSICIONS

Coneix les dates clau del calendari oposicions Un nou canvi de dates esperem sigui el definitiu i els opositors puguin saber amb certesa les dates de les oposicions d’abril ha passat al maig, ara el juny i el juliol el següent serà fer-les a l’agost

Més »

INFORMACIÓ NÒMINA NOVEMBRE

Aquest mes de novembre les nòmines rebran un increment de l’1,5% amb efecte retroactiu des del gener. Per què se’ns incrementa un 1,5%?Les retribucions per a l’any 2022 van patir un increment del 2%, actualment la inflació segons les fonts que consultem supera l’11, 50%, segons el govern ronda el 8,50% i segons la realitat cada cop que vaig al mercat segurament els preus estan més del 13,50%. Butlletí

Més »
Notícies
Manuel

CONVOCATÒRIA CONCURS MÈRITS ALTRES COMUNITATS

S’ha publicat un procediment selectiu extraordinari d’estabilització per a l’ingrés, mitjançant concurs de mèrits, el cos de mestres i els cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny A la resta de comunitats a excepció de quatre comunitats que van per lliure Termini de presentació de

Més »
Notícies
Manuel

INSCRIPCIÓ PER AL CURS DE FORMACIÓ DE DIRECTORS I DIRECTORES

El Departament d’Educació ofereix una formació de direccions en la que es treballen tots els aspectes que són significatius per a la pràctica directiva dels centres educatius, destacant la funció de lideratge pedagògic i  desenvolupant les competències necessàries per exercir un lideratge distribuït i eficaç. ​Des de la Sub-direcció General de Funció Directiva i Lideratge Pedagògic s’organitzen dos models de formació, tant la formació inicial com la d’actualització.​ Els docents que hi estigueu interessats heu de formalitzar la sol·licitud a l’apartat  Persones >

Més »
INTERINS
Manuel

CONSULTA I MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT

Del 14 al 21 de novembre les persones interessades poden modificar en línia les dades que consten a la borsa Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2022-2023, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest lo curs. El número d’ordre de la borsa de treball 2022-2023 és definitiu. Els períodes de modificació de dades previstos per al curs 2022-2023 són els següents:

Més »
Notícies
Manuel

Convocatoria: Asesores técnicos y funcionarios docentes en el exterior 2022-2023

Asesores técnicos en el exterior Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de asesores y asesoras técnicos/as en el exterior. Plazo de presentación Funcionarios docentes en el exterior Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de personal docente en el exterior. Plazo de presentación

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ IMPORTANT CONCURS DE MÈRITS PUBLICADA LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS

Consulta les llistes Accedeix a l’Espai personal. (amb codi d’usuari GICAR) Accedeix a l’Espai personal. (amb certificat digital) Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publica a l’eTauler la llista provisional de persones admeses i excloses per cada cos i especialitat. Assegura’t que apareixes a la llista provisional de persones admeses. Si has sol·licitat més d’una especialitat, comprova si consten totes les que has demanat. Si estàs al llistat de persones excloses, entra a l’Espai personal per

Més »
Notícies
Manuel

relació de personal funcionari docent que ha sol·licitat formar part dels tribunals en el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits

Relació de personal funcionari docent que ha sol·licitat formar part dels tribunals en el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent. Resolució, de 31 d’octubre de 2022, de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es fa pública la relació de personal funcionari docent que ha sol·licitat formar part dels tribunals en el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció

Més »
Notícies
Manuel

PROFESORES VISITANTES EN AUSTRALIA

Profesores Visitantes en Australia Publicación de la convocatoria del Programa de Profesores Visitantes en Australia para el curso 2023. Solicitud Plazo de presentación de solicitudes Desde el 03 de noviembre de 2022 hasta el 17 de noviembre de 2022 a las 14:00 Instrucciones Instrucciones para el alta en Profex, la cumplimentación del curriculum, la inscripción y el registro de solicitudesEnlace externo, se abre en ventana nueva. Ayuda de la Sede Electrónica Requisitos: Tener nacionalidad española. No padecer enfermedad que imposibilite

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ IMPORTANT PER OPOSITORS

RESOLUCIÓ EDU/3326/2022, de 25 d’octubre, per la qual es publiquen els temaris en llengua catalana dels processos selectius d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats de determinats cossos i escales de personal funcionari docent convocats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa al Cos de mestres D’acord amb la disposició transitòria segona del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, s’afegeix al temari d’educació primària tres temes relacionats amb la llengua catalana i literatura Audició i

Més »
NORMATIVES
Manuel

CONCURS MÈRITS ES PRORROGA EL TERMINI DE PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL

RESOLUCIÓ EDU/3325/2022, de 25 d’octubre, per la qual es prorroga el termini de publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost.

Més »
FORMACIÓ
Manuel

OFERTA FORMATIVA CURS 2022-23 ÀMBIT ARTÍSTIC

T’informem dels cursos d’àmbit artístic que el sindicat ASINPRE ofereix durant el segon trimestre d’aquest curs 2022-2023. Tots els cursos de l’àmbit artístic estan reconeguts pel Departament d’Educació i acrediten pel Perfil Professional de Plàstica. Més informació

Més »
NORMATIVES
Manuel

Instruccions per la reducció de l’hora lectiva als centres docents públics a partir de l’1 de gener de 2023

El Departament publicarà les instruccions per a la reducció de l’hora lectiva als centres docents públics a partir de l’1 de gener de 2023. L’aplicació és obligatòria i el professorat ha de vetllar perquè s’apliqui i no val a conformar-se, perquè hi haurà professorat per poder reduir aquesta hora lectiva, de no complir-se no només val queixar-se als sindicats, sinó posar la corresponent denúncia. Butlletí

Més »
Notícies
Manuel

MODIFICACIÓ PROVES OBTENCIÓ DELS NIVELLS B1, B2, C1 I C2 IDIOMES

RESOLUCIÓ EDU/3084/2022, de 30 de setembre, de modificació de la Resolució EDU/2495/2022, de 2 d’agost, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2022-2023, per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1 i intermedi B2 i del nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes (DOGC núm. 8727, de 9.8.2022).

Més »
NORMATIVES
Manuel

PLANTILLES PERSONAL DOCENT CURS 2022-2023

RESOLUCIÓ EDU/3112/2022, de 13 d’octubre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Educació per al curs 2022-2023.

Més »
Notícies
Manuel

PUBLICAT CONCURS TRASLLATS funcionari de carrera

Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d’Educació El Departament d’Educació anuncia la convocatòria de concurs de trasllats, adreçada al personal funcionari, per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, a les escoles, als instituts, als instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.  Requisits Calendari Accés a la sol·licitud d’inscripció Dubtes i consultes Consulta de centres educatius Normativa INSPECCIÓ , ENSENYAMENTS SECUNDARIS, EOI, ESCOLES D’ART I

Més »
NORMATIVES
Manuel

VIDEO XERRADA CONCURS TRASLLATS

Formalització telemàtica de la sol·licitud Termini de sol·licitud i presentació de documentació Del 17 d’octubre al 7 de novembre de 2022, ambdós inclosos. El personal funcionari en pràctiques no ha d’al·legar ni justificar cap mèrit, donat que el barem no els és d’aplicació i obtenen destinació seguint la prioritat. El personal funcionari que hi participa voluntàriament pot renunciar a la plaça adjudicada quan surtin les provisionals. El personal funcionari que participa obligatòriament no pot renunciar a la plaça adjudicada, en

Més »
Notícies
Manuel

INICI CURSOS NIVELL C2 CATALÀ, COS MESTRES, SECUNDÀRIA I CICLES FORMATIUS

Com ja sabeu el concurs de mèrits es resoldrà al mes de març, La convocatòria concurs oposició es farà al novembre i l’examen a l’ abril. Es per aquest motiu que començarem nostres cursos partir el dia 20 d’octubre Si teniu intenció de preparar el concurs oposició extraordinari ja podeu realitzar la matrícula no sigui per a què no us quedeu sense plaça.

Més »
NORMATIVES
Manuel

INTEGRACIÓN DE LOS PROFESORES TÉCNICOS DE FP CON GRADO UNIVERSITARIO EN EL CUERPO DE SECUNDARIA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula la integración del profesorado técnico de Formación Profesional en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. El Gobierno atiende así a una demanda histórica que servirá para mejorar las condiciones laborales de los docentes beneficiados al pasar el subgrupo funcionarial A2, al A1. El texto aprobado completa el proceso iniciado con la Ley de Educación (Ley Orgánica 3/2020) que declara la extinción del cuerpo de profesores técnicos de Formación

Més »
Notícies
Manuel

NOVETATS CONCURS TRASLLATS

En el proper concurs de trasllats a l’apartat antiguitat al cos es valora amb un punt per any treballat com a interí, causa de la precipitació en aplicar-lo, l’aplicatiu informàtic no està preparat perquè quan ompliu la sol·licitud sumar el temps treballat com a interí. Al mes de febrer es publiquin les llistes provisionals apareixerà la puntuació correcta. A causa de la pressa de temps no sortirà la llista amb les puntuacions directament es publicarà el llistat provisional on es

Més »
Notícies
Manuel

COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

El Departament d’Educació ha presentat la nova normativa estatal sobre la competència digital docent, que es divideix en diferents nivells: A1 (40 h) i A2 (50 h) : Formació inicial que capacitarà docents en la seva formació inicial. Esta formació s’està donant a les FIC. B1 (60 h) i B2 (70 h) : Requereix l’aplicació exercint la docència. Es faran cursos en què caldrà fer treballs finals per poder acreditar aquests nivells. El Departament no ofereix el B2 de moment.

Més »
NORMATIVES
Manuel

INTEGRACIÓN DE LOS PROFESORES TÉCNICOS DE FP CON GRADO UNIVERSITARIO EN EL CUERPO DE SECUNDARIA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula la integración del profesorado técnico de Formación Profesional en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. El Gobierno atiende así a una demanda histórica que servirá para mejorar las condiciones laborales de los docentes beneficiados al pasar el subgrupo funcionarial A2, al A1. El texto aprobado completa el proceso iniciado con la Ley de Educación (Ley Orgánica 3/2020) que declara la extinción del cuerpo de profesores técnicos de Formación

Més »
NORMATIVES
Manuel

Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre, por el que se regula la integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre, por el que se regula la integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, y se modifican diversos reales decretos relativos al profesorado de enseñanzas no universitarias. Preparació cursos oposicions, nivell C2 català ,cursos i perfils

Més »
Notícies
Manuel

Accés al cos d’inspectors d’educació

Llista provisional de persones admeses i excloses Presentació de reclamacions del 30 de setembre al 14 d’octubre Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públicsper la qual es declara aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació Llista provisional de persones aspirants admeses  [224,73 kB ] Llista provisional de persones aspirants excloses  [220,48 kB ] Consulta de la sol·licitud i de les persones

Més »
NORMATIVES
Manuel

DATES CLAU DEL CALENDARI CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS

Termini de presentació de sol·licituds: del 6 de setembre al 3 d’octubre de 2022 (Últims dies) Llista provisional de persones admeses i excloses: novembre de 2022 (previsió) Termini presentació de reclamacions: 10 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses

Més »
NORMATIVES
Manuel

PROCEDIMENT CONCESsió D’ESTADES DE FORMACIÓ DE TIPUS B PROFESSORAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ EDU/2822/2022, de 28 de juliol, d’establiment del procediment per a la concessió d’estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i de convocatòria de concurs públic per l’any 2023. —————————————————————————————-

Més »
Notícies
Manuel

DATES CLAU DEL CALENDARI CONCURS OPOSICIÓ EXTRAORDINARI

Publicació de la convocatòria al DOGC: està previst que es publiqui el novembre de 2022. Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies des de l’endemà de la publicació al DOGC. Fase d’oposició (proves): a partir de l’abril de 2023. Fase de pràctiques: a partir de l’1 del setembre de 2023. Preparació cursos oposicions, nivell C2 català ,cursos i perfils

Més »
NORMATIVES
Manuel

MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DECRET LLEI 12/2022, de 27 de setembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera. A partir de l’any vinent, les persones que aprovin una oposició i no obtinguin plaça, entraran a formar part d’una bossa d’aspirants durant tres anys. També limita el temps que es reserven les places dels funcionaris d’alta direcció que ocupen llocs en serveis

Més »
NORMATIVES
Manuel

APROVAT EL CURRÍCULUM DELS ENSENYAMENTS DE PRIMÀRIA I ESO

Aquest decret defineix l’estructura del currículum que inclou, com a novetat, les competències clau i el perfil competencial de sortida, que concreten les finalitats educatives d’aquestes etapes. També incorpora nous elements curriculars per al desplegament de les àrees i matèries: competències específiques, criteris d’avaluació, sabers i situacions. Així doncs, el nou currículum aprofundeix en l’enfocament competencial per tal d’aconseguir un aprenentatge amb sentit i profund. Les principals novetats són les següents: Els sis vectors de l’educació bàsica, aquelles idees que

Més »
Notícies
Manuel

INFORMACIÓ CONCURS DE TRASLLATS

Molt important En aquest concurs de trasllats no es publicarà la llista d’admesos i exclosos amb les puntuacions i es passarà directament a la publicació de la resolució provisional d’adjudicacions. Les sol·licituds es realitzaran del 17 d’octubre al 7 de novembre, com sempre sense saber quines seran les places prèvies. El sindicat ASINPRE en el nostre compromís d’ajuda al professorat mitjançant videoconferència farem una xerrada informativa per explicar el procediment del concurs de trasllats i resoldre els dubtes que pugueu

Més »
NORMATIVES
Manuel

NO ÉS UNA INNOCENTADA CORRECCIÓ PUNTUACIÓ CONCURS MÈRITS

La precipitació en la publicació del concurs de mèrits als errors de connexió, els bloquejos quan pujava l’expedient acadèmic, ara afegim que a la base del concurs no estava bé el càlcul de puntuació. A la base 7.1, de l’annex 1, on diu: “En el subapartat 7.1.3: 0,0125 punts.” Ha de dir: “En el subapartat 7.1.3: 0,0104 punts.” D’altra banda tots aquells que hagin pujat l’expedient o altres mèrits i que els hagi informat que s’havia realitzat correctament i no

Més »
Notícies
Manuel

ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE BATXILLERAT

En aquest decret es defineix l’estructura del currículum que inclou com a novetat les competències clau, els indicadors competencials al final de l’etapa i els nous elements curriculars per al desplegament de les matèries: competències específiques, criteris d’avaluació, sabers i situacions. DECRET 171/2022, de 20 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat.

Més »
INTERINS
Manuel

CONCURS DE MÈRITS PREGUNTES FREQÜENTS

Resol els teus dubtes sobre el concurs de mèrits Com puc assegurar-me que la sol·licitud s’ha enviat correctament? En enviar la sol·licitud de participació rebràs un missatge electrònic amb la confirmació de la participació. A més, rebràs un altre missatge amb la carta de pagament per tal que puguis abonar els drets de participació.La sol·licitud només es considerarà presentada quan hagis tramitat la sol·licitud i n’hagis pagat l’import corresponent, dins del termini indicat. En la llista provisional de persones admeses i excloses podràs veure

Més »
FORMACIÓ
Manuel

cursos preparació nivell c2 català

CURSOS PREPARACIÓ NIVELL C2 CATALÀ CURSOS  30 hores Modalitat online: videoconferència i moodle Grups reduïts Matrícula oberta Inici: dijous 27 d’octubre 2022 Horari: 19  a 21  hores PREU: 285 AFILIATS 30% DE DESCOMPTE AFILIATS  199,50 No incloses les taxes de drets examen Previsió exàmens al gener Link cursos

Més »
NORMATIVES
Manuel

NOVA SENTENCIA JUDICIAL CONTRA EL DECRET DE PLANTILLES

El sindicat ASINPRE vol felicitar el sindicat ASPEPC-SPS per una nova victòria judicial, importantísima, contra el Decret de Plantilles. El sindicat ASINPRE en la mateixa línia de portar al jutjat totes aquelles regularitats que es produeixin, però el més trist és que les batalles judicials les paguen tots els docents, perquè recursos que haurien d’anar als centres, a les millores de les condicions laborals dels docents, es gasten en judicis i costes judicials. Ara queda que els tribunals executin una

Més »
INTERINS
Manuel

Concurs trasllats: normes procedimentals

Orden EFP/834/2022, de 2 de agosto, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2022/2023, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. El termini de presentació d’instàncies de participació per a tots els concursos de trasllats d’àmbit estatal que s’han de convocar durant el curs 2022/2023 serà des del 17 d’octubre al 7

Més »
INTERINS
Manuel

PARTICIPACIÓ CONCURS MÈRITS COMUNITAT VALENCIANA

PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ – DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Per a agilitar la tramitació d’aquesta documentació podrà sol·licitar-se de la següent manera: 1r Certificat de l’experiència docent prestada en centres educatius: a) Es podrà obtindre un certificat específic per als processos d’estabilització a través d’OVIDOC que estarà disponible al llarg de la setmana del 12-16 de setembre. b) També es podrà justificar l’experiència docent, sol·licitant un Full de Serveis en qualsevol de les Direccions Territorials on s’hagi prestat serveis. Tràmit “Z” sol·licitud general dirigit

Més »
NORMATIVES
Manuel

PARTICIPACIÓ VOLUNTARIA COM MEMBRE D’UN TRIBUNAL

Els funcionaris o funcionàries de carrera que voluntàriament vulguin formar part d’un tribunal com a vocals han de formalitzar la sol·licitud de participació Presenta la sol·licitud del 6 de setembre al 3 d’octubre Sol·licitud de participació

Més »
INTERINS
Manuel

Si vols presentar-te al concurs…

calendari Publicació de la convocatòria al DOGC: 5 de setembre de 2022 Termini de presentació de sol·licituds: del 6 de setembre al 3 d’octubre de 2022 Llista provisional de persones admeses i excloses: novembre de 2022 (previsió) Termini presentació de reclamacions: 10 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses —————————————————————————————- Especialitats convocades Què necessites per fer la sol·licitud de participació? Tens preparada la identificació digital? Prepara la documentació necessària Consulta la normativa Presenta la

Més »
Notícies
Manuel

incorporació de 3.500 professionals de l’educació el proper 1 de gener de 2023

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha celebrat l’acord “històric” que s’ha signat aquest dijous amb els sindicats del comitè de vaga i que permet la incorporació de 3.500 professionals de l’educació el proper 1 de gener de 2023, tant a escoles com a instituts, reduint una hora la càrrega lectiva a tots els docents del sistema educatiu de Catalunya. Segons el conseller tota la plantilla (de 76.406 mestres i professors) es podrà beneficiar d’aquesta reducció d’una hora lectiva, que es podrà aprofitar per dedicar més

Més »
NORMATIVES
Manuel

ACTUALITZACIÓ DEL MARC DE REFERÈNCIA DE LA COMPETETÈNCIA DIGITAL DOCENT

RESOLUCIÓ EDU/2595/2022, de 26 d’agost, per la qual es dona publicitat a l’actualització del marc de referència de la competència digital docent i es deixa sense efecte la Resolució ENS/1356/2016, de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat a la definició de la Competència digital docent.

Més »
neuro
NORMATIVES
Manuel

mODIFICACIÓ LLISTES DEFINITIVES BORSA TREBALL PAS

En data 23 d’agost s’ha publicat la resolució per la qual es modifiquen les llistes definitives de participants admesos i exclosos per formar part de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral (convocatòria extraordinària 10/2022). Resolució modificació llistes definitives participants admesos i exclosos borsa de treball PAS (convocatòria extraordinària 10/2022) Resolució per

Més »
INTERINS
Manuel

NOMENAMENTS TELEMÀTICS PER ADJUDICAR VACANTS I SUBSTITUCIONS AL PERSONAL DE LA BORSA DE TREBALL DOCENT 31 D’AGOST

El dia 31 d’agost de 2022 els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics, per cobrir les vacants que hi ha pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent. La informació detallada del procediment es troba al web dels serveis territorials sol·licitats com a preferents i del Consorci d’Educació de Barcelona El 31 d’agost, es publicarà el número d’ordre del personal convocat als actes de nomenament a l’apartat Personal convocat a les adjudicacions. Per conèixer el resultat de l’adjudicació

Més »
neuro
NORMATIVES
Manuel

Borsa de treball de personal laboral: ACTE PÚBLIC D’ADJUDICACIÓ DE PLACES VACANTS I DE PROGRAMA

El Departament d’Educació ha de cobrir diversos llocs de treball vacants i de programa (“Programa temporal de mesures orientades a mitigar els efectes de la complexitat socioeconòmica i cultural en els resultats de l’acció educativa” i “Programa temporal per a la contractació de personal tècnic especialista en educació infantil amb motiu de la creació de places de primer cicle d’educació infantil de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per implementar les mesures extraordinàries per la gestió dels fons del Mecanisme

Més »
Notícies
Manuel

NOMENAMENTS CARÀCTER EXTRAORDINARI I EXCEPCIONAL CARRECS INSPECTORS I COORDINADORS SERVEIS TERRRITORIALS

RESOLUCIÓ EDU/2558/2022, de 5 d’agost, per la qual es nomenen, amb caràcter extraordinari, els càrrecs d’inspector o inspectora en cap territorial adjunt i de coordinador o coordinadora territorial de les inspeccions territorials del Departament d’Educació. RESOLUCIÓ EDU/2557/2022, de 5 d’agost, per la qual es nomenen, amb caràcter excepcional, diverses persones per al càrrec de coordinador o coordinadora territorial de la inspecció territorial del Departament d’Educació a diversos Serveis Territorials.

Més »
Notícies
Manuel

MODIFICACIÓ DE LES LLISTES DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN ELS PROCESSOS d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits OPOSICIÓ TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL

RESOLUCIÓ PRE/2565/2022, de 17 d’agost, de modificació de les llistes de persones aspirants admeses i excloses en els processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, convocats per la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de les convocatòries 300 i 400).

Més »