Publicada la composició de les comissions de selecció oposicions 2021

RESOLUCIÓ EDU/1819/2021, de 9 de juny, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

NO VOLEM SUBSTITUCIONS A DIT

Estan desmantellant l’escola pública convertint-la en una empresa privada. La nova proposta de què les substitucions superiors a un mes, siguin gestionades per la direcció del centre que ha de ser qui esculli al substitut /a prèvia entrevista, és inadmissible. Només faltava, que una de les ocupacions dels substituts, sigui dedicar part del seu temps […]

Relació de vacants de llocs de treball específics amb perfil professional i de llocs de treball ordinaris proposta de direcció mitjançant requisit d’entrevista prèvia. Curs 2021-2022

Llocs de treball vacants per àrees territorial Avis la informació del departament no concedeix amb els pdfs, aixi esperem que el dia 10 actualitzen la informacio Baix Llobregat Barcelona Comarques Catalunya Central Girona Lleida Maresme – Vallès Oriental Tarragona Terres de l’Ebre Vallès OccidentalNota de rectificació: La bústia de correu de l’Institut de Badia del […]

CORRECCIÓ D’ERRADES OPOSICIONS 2021

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021 A la pàgina 34, a l’annex 1, el sisè paràgraf de la base 7.5 Fase d’oposició en el procediment selectiu […]

Nova retallada: 22 centres es queden sense la catalogació de Máxima Complexitat

Govern nou, polítiques antigues. Anem a explicar-vos com transformar una notícia negativa que afecta a 66 centres educatius que d’un dia per a un altre perden la catalogació de CMC -centres de màxima complexitat- amb les greus conseqüències que suposa per als centres, el professorat i les famílies, en una gran notícia. Butlletí

Llista de persones admeses i excloses oposicions 2021

Llista definitiva Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, de 3 de juny de 2021, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de […]

Calendari escolar curs 2021-2022

Activitats del professorat El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d’organització del curs el dia 1 de setembre. En els centres de titularitat del Departament d’Educació les activitats del professorat programades al centre no han d’acabar abans del dia 30 de juny. Pel que fa al professorat […]

Provisió de vacants a l’Institut Obert de Catalunya (IOC)

Vacants IOC 2021-2022 D’acord amb el punt 6  de la RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2021 publiquem les vacants sense proposta de l’IOC. Característiques de les vacants:     Professorat amb requisits (preferentment funcionari de carrera) […]

Destinacions provisionals per al curs 2021-2022

Personal funcionari de carrera i en pràctiques Presentació de sol·licituds de personal funcionari de carrera: de l’1 al 10 de juny de 2021 Presentació de sol·licituds de personal funcionari de carrera d’altres comunitats autònomes: Tenen el mateix termini. Cal demanar la sol·licitud de participació a: csaltresccaa.educacio@gencat.cat Accés a la sol·licitud (amb identificació ATRI) Accés a la sol·licitud […]