NOTÍCIES I NOVETATS

INFORMACIÓ IMPORTANT CONCURS MÈRITS PER FUNCIONARIS, PERSONAL INTERÍ I SUBSTITUT

Al nostre sindicat ens estan arribant molts dubtes sobre el concurs extraordinari de mèrits hem elaborat un PDF amb tots els dubtes Molt important us oferim informació de l’últim esborrany de mèrits, en aquest esborrany només faltaria afegir el C2 de català que tindrà una valoració del 0,50 igual que la resta d’idiomes Aqui trobaras el enllaç explicació concurs mèrits PDF Aqui trobaras el enllaç a l´últim esborrany sobre la valoració mèrits

Leer más »

PUBLICACIÓ CONCURS DE MÈRITS D’ESTABILITZACIÓ 

COS DE MESTRES Codi Especialitat Places ALL Audició i llenguatge 101 EES Pedagogia terapèutica 857 INF Educació infantil 1.312 PAN Llengua estrangera: anglès 482 PEF Educació fÍsica 402 PFR Llengua estrangera: francès 8 PMU Música 298 PRI Educació primària 2.223 Totals   5.683 COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI Codi Especialitat Places 501 Administració d’empreses 80 502 Análisi i química industrial 25 503 Assessoria i processos d’imatge personal 24 504 Construccions civils i edificacions 5 505 Formació i orientació laboral 113

Leer más »

LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES A LA CONVOVATÒRIA DELS PROCESSOS D’ESTABILITATZACIÓ PERSONAL ADMINISTRACIÓ NO DOCENTS

RESOLUCIÓ PRE/2310/2022, de 20 de juliol, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 300).   Llista de persones admeses i excloses Avui s’ha publicat al DOGC les llistes

Leer más »

informacions procés estabilització 2022

Requisits: No es podrà al·legar una titulació equivalent a efectes de docència si es té la titulació requerida  per a l’ingrés al cos Barem de mèrits, apartat de Certificacions de nivell avançat o equivalent d’EOI: El C2 de Català es valorarà en aquest apartat. Es valoraran titulacions de nivell B2 si són anteriors al 2017. A partir del 2017 es valoraran titulacions de nivell C1 o C2. Resolució empats El primer criteri a tenir en compte per a resoldre els

Leer más »

OPOSICIONS DOCENTS CONVOCATÒRIES 2022

Convocatòries d’oferta pública 2022 Concurs excepcional de mèrits (estabilització) Concurs oposició extraordinari (estabilització) Concurs oposició (ordinari) Si fas oposicions, t’interessa consultar… Requisits Temaris per cossos i especialitats Màster de Formació del Professorat Enunciats Convocatòries anteriors Normativa

Leer más »

ATENCIÓ PERSONAL LABORAL

ACORD GOV/144/2022, de 5 de juliol, pel qual s’autoritza l’ampliació de la plantilla del Departament d’Educació per atendre les necessitats de funcionament del nou curs escolar. De les 800 places PAE que van entrar com a covid solament es quedaran 279. Volen vender un increment de plantilla quan es una veritable retallada. Distribució de les places : 184 per TEEI 17 IFES 78 a repartir entre TIS I EE Les adjudicacions d’aquestes places, seran en un acte públic i presencial,

Leer más »

CAOS a les adjudicacions del professorat substitut

El professorat interí i substitut està decebut  i fart del Departament d’Educació, dels continus canvis de criteris en les adjudicacions i de moltes més coses. El que ha passat avui amb les adjudicacions no té nom. Per a tres places que han sortit en algun servei territorial, calia convocar, il·lusionar i fer estar pendent tot el matí a milers d’interins? Continuen havent-hi interins amb un 2000 sense plaça i les adjudicacions segueixen donant-se a dit, seleccionats per les direccions i

Leer más »

EL SINDICAT ASINPRE DEMANA AL PROFESSORAT INTERÍ I SUBSTITUT QUE RECORREIXI UNES ADJUDICACIONS QUE NO S’AJUSTEN A LA LLEI

El sindicat ASINPRE el 17 de maig de 2022 va presentar recurs d’alçada contra la resolució EDU/819/2022, de 21 de març de2022, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. Y en concret, a la base

Leer más »

informació dels nomenaments telemàtics curs 2022 i 2023

Els dies 11 i 20 de juliol, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona poder fer actes de nomenaments telemàtics per adjudicar, entre el professorat que forma part de la borsa de personal interí docent, les vacants que estiguin pendents d’assignació. Per adjudicar les vacants pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona poden fer actes de nomenament telemàtics els dies 11 i 20

Leer más »

II escola estiu sindicat asinpre

MATRICULA OBERTA II ESCOLA ESTIU SINDICAT ASINPRE QUATRE TORNS JULIOL: 1 torn del 1 al 15 / 2 torn del 16 al 31 AGOST: 1 torn del 1 al 15 / 2 torn del 16 al 31 Reconeguts pel Departament d’educació (perfils, mèrits, estadis, cobro juliol): PREU:  AFILIATS I NOUS AFILIATS: (Un curs gratuït resta de cursos 30% descompte ) NO AFILIATS: 45 € MATRICULAR A L’ESCOLA ESTIU

Leer más »

CINC DOCUMENTS PER A L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DE CENTRES

Resolució per la qual s’aproven cinc documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2022-2023 Àmbit del currículum – Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària – Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat – Programacions i recursos didàctics Àmbit d’organització del centre – Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius Àmbit de gestió del centre – Situacions

Leer más »

INFORMACIÓ MESA SECTORIAL

Mesa sectorial 05/07/2022: Concurs-oposició  a inspecció El concurs-oposició al cos d’inspectors d’educació  podem esmentar dues novetats: l Els aspirants gaudiran de 60 minuts per a consultar la normativa en suport paper o digital i l’última prova (la part A del temari) que tindrà lectura i correcció interna del tribunal. Concurs de mèrits de personal docent  El departament continua a ritme caribeny  on estan les proposta de vacants per especialitats., els criteris  com han fet els càlculs per determinar quines places han d’anar pel procediment del concurs

Leer más »

PUBLICADES VACANTS DIFICIL COBERTURA SECUNDÀRIA EN CENTRES DE FORMACIO PERSONES ADULTES

Avui 5 de juliol, els serveis territorials del Departament d’Educació publicaran a la seva pàgina web (Personal docent / Nomenaments telemàtics / Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de personal docent del servei territorial corresponent

Leer más »

Tècnic/a especialista – educació infantil (procés selectiu L005/2020)

Proposta de persones seleccionades L’Òrgan Tècnic de Selecció, mitjançant l’Acord, fa pública la proposta de persones seleccionades d’acord amb l’ordre de puntuació obtingut en el procés selectiu i l’ordre de preferència dels llocs i tenint en compte la reserva de places a les persones que acrediten la condició legal de discapacitades. Annex 5: Proposta de persones seleccionades  [634,45 kB ]

Leer más »

Dies d’adjudicació i franja horària de connexió

Dies d’adjudicació Nomenaments inici de curs 2022-2023 VOLEM UNA ESCOLA PUBLICA NO UNA ESCOLA PRIVADA NO ET PRESENTS A CAP PLAÇA QUE REQUEREIX ENTREVISTA Nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres docents: CONSULTEU EL SERVEI TERRITORIALEntre el 6 i el 8 de juliol – adjudicació dia 8 de juliol a partir de les 12hEntre el 29 i el 30 d’agost – adjudicació dia 30 d’agost a partir de les 12h Nomenaments telemàtics:dilluns 11 de

Leer más »

AVÍS A LES DIRECCIONS DELS CENTRES SOBRE LA FINALITZACIÓ DEL CURS I AL PROFESSORAT COM ACTUAR EN EL CAS DE SER CITAT A TREBALLAR ELS PRIMERS DIES DE JULIOL

El curs finalitza el 30 de juny per a tot el professorat, el departament una vegada més deixa en mans de les direccions dels centres declinant les seves responsabilitats per poder convocar al professorat alguna reunió els cinc primers dies de juliol per preparar el curs 2022-2023. Davant l’allau de denúncies que el professorat està realitzant davant del nostre sindicat de convocatòries de 8:30 a 15 hores de dilluns a divendres, per fer formacions, fins i tot a la tarda.

Leer más »

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLIC PER A L’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER COMUNITATS

En aquest apartat anirem posant les diferents convocatòries del procés d’estabilització per comunitats CATALUNYA ANDALUCIA: Oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal, del año 2022 Decreto 93/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración Educativa de la Junta de Andalucía para el año 2022. LA RIOJA Se ha publicado en el BOR la oferta de empleo público de estabilización en La Rioja. Estas

Leer más »

‘Quan la impotència es barreja amb la covardia, la passivitat i la incompetència’, per Josep Asensio

El que em sobta (i m’indigna alhora), és la inoperància de les autoritats educatives, tan municipals, autonòmiques, com de les pròpies escoles i instituts davant un episodi que ha fet superar els 30 graus a les aules pràcticament a tot Catalunya. Malgrat l’existència d’un protocol d’actuació en cas de temperatures extremes, la burocràcia és tan gran, que impedeix prendre mesures immediates si aquestes no venen des de dalt. I és clar, si s’han de prendre les temperatures de diverses hores

Leer más »

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL BAREM PER AL CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS PER A PROCESSOS ESTABILITZACIÓ

A causa de l’existència de Sentències de diferents TSJ de les CCAA i del Tribunal Suprem sobre la valoració d’altres certificats acreditatius del coneixement d’idiomes estrangers com a mèrits en els sistemes d’ingrés, cosa que obliga a modificar el RD 276/2007, cosa que faran en la modificació que se’n realitzarà al RD d’integració del professorat tècnic de FP al cos de Secundària. La modificació que proposen és la següent: Establir un nou apartat 5 del punt 2 de l’Annex I

Leer más »

RESOLUCIÓN DE LOS CONCURSOS DE PERSONAL DOCENTE Y ASESORES TÉCNICOS EN EL EXTERIOR

Resolución de 20 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de asesores técnicos y asesoras técnicas en el exterior, convocado por Resolución de 23 de noviembre de 2021. ASESORES TÉCNICOS PDF (BOE-A-2022-10354 – 4 págs. – 254 KB) PERSONAL DOCENTE Resolución de 20 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de personal docente en el exterior,

Leer más »

NOVA BORSA: Cossos i especialitats convocats

La llista d’especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats a cadascun dels serveis territorials, es fa pública al web del Departament d’Educació i dels serveis territorials. La llista d’especialitats per a les quals s’accepten sol·licituds a cadascun dels serveis territorials pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes segons les necessitats que es produeixin. En el cas que aquests dies siguin inhàbils a la seu d’un dels serveis territorials, el termini s’entén prorrogat al dia

Leer más »

CALENDARI ADJUDICACIONS PROFESSORAT PROVISIONAL INTERÍ I SUBSTITUT

27 de juny adjudicacions definitives 05 juliol publicacions nomenaments de dificil provisió Nomenaments d’estiu: juliol 11 i 20 de juliol. Nomenaments d’estiu: agost 31 agost Nomenaments telemàtics setembre: 2 setembre Modificació de dades de la borsa: del 12 al 19 de setembre de 2022, del 14 al 21 de novembre de 2022, del 23 al 30 de gener de 2023, del 20 al 27 de març de 2023 i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional

Leer más »

convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

RESOLUCIÓ EDU/1878/2022, de 10 de juny, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació. La relació d’especialitats per a les quals s’accepten sol·licituds a cada servei territorial pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes- Les persones interessades en formar part de la borsa de treball que compleixin els requisits. poden presentar les seves

Leer más »

PROCESSOS EXTRAORDINARIS D’ESTABILITZACIÓ DE PLANTILLES DOCENTS

Què has de saber? Què és un procés d’estabilització? L’estabilització és un procés excepcional que es convoca amb l’objectiu de reduir la taxa de temporalitat en el conjunt de les administracions públiques, tal com estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. El Departament d’Educació convocarà els processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents, abans del 31 de desembre de 2022, d’acord amb l’oferta d’ocupació pública de l’Acord

Leer más »

BASES REGULADORES CONVOCATORIES PER FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL DEL PERSONAL INTERÍ

RESOLUCIÓ EDU/1811/2022, de 8 de juny, per la qual es modifica la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació. Destaca un nou mèrit a l’apartat de formació que per acreditació del domini de la llengua catalana corresponent al nivell C2 del MECR: 5 punts.

Leer más »

Documents d’organització i gestió del centre 

​​Novetats del curs 2022 – 2023 Resolu​​​ció per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius pe​r al curs 2022-2023 Novetats per al curs 2022-2023 Els documents per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques educatives que impulsa el Departament, amb els objectius del sistema, les prioritats i les actuacions necessàries per portar-les a terme. Les principals novetats d’aquests documents per al curs 2022-2023 són

Leer más »

Adjudicacions de destinacions provisionals

Accés a la consulta Consulta amb identificador GICAR  Consulta amb usuari XTEC o temporal  Accés amb idCAT Mòbil  Reclamacions Per presentar una reclamació cal omplir el model de reclamació i adjuntar-lo accedint a l’aplicació Presentació del model de reclamació i/o de la sol·licitud de desistiment. Termini per presentar reclamacions: fins al 14 de juny del 2022 Model de reclamació  [1,21 MB ]  Desistiments Per presentar el desistiment a la participació per a persones , cal emplenar la sol·licitud de desistiment i adjuntar-la a l’aplicació Presentació del model de

Leer más »

Indicacions sobre els nous decrets de currículum 

a Direcció General d’Innovació, Digitalització i Currículum ha elaborat les Indicacions sobre els nous currículums dels ensenyaments​, que estan actualment en tramitació administrativa.Aquest document, que s’ha enviat als equips directius dels centres, té l’objectiu de clarificar quins són els aspectes clau d’acompliment dels nous decrets abans que es publiquin. Trobareu més informació i la versió més recent dels decrets, dins l’apartat El nou currículum, del web de la XTEC.

Leer más »

CONCURS DE MÈRITS D’ESTABILITZACIÓ 

Nota informativa sobre el concurs de mèrits d’estabilització Properament es publicaran al DOGC convocatòries del concurs de mèrits del procés d’estabilització de l’ocupació pública, segons  preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. És per aquest motiu que el personal interí i el personal laboral temporal que pot resultar afectat ha d’estar degudament informat als efectes de la seva participació. Aquest concurs de mèrits afecta places tant de

Leer más »
educació

Borsa de treball de personal docent numero ordre definitiu

Número d’ordre El número de barem de la borsa de treball per al curs 2022-2023 és el definitiu. Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que han prestat serveis com a personal interí d’algun cos docent no universitari a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, tenen assignat el número d’ordre inferior a 55.000. Les persones que van superar la fase d’oposició de la convocatòria oberta per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener

Leer más »

mesa Sectorial Ministeri d’ Educació i FP.

Integració del professorat del Cos a extingir de FP a Secundària El nou procediment per integrar el professorat tècnic de FP al cos de secundària. Es preveu que es publiqui el darrer trimestre del 2022.El procés el realitzaran les comunitats autònomes on el professorat té destí. Al Ministeri s’ha presentat la integració com un procés senzill per al professorat funcionari que posseeixi una titulació universitària, enginyeries tècniques i diplomatures incloses. Aquest serà l’únic requisit exigit. Sobre el procés d’integració, exposen

Leer más »

Tècnic/a especialista – educació infantil (procés selectiu L005/2020)

Consulta la valoració provisional de mèrits i capacitats Data d’actualització: 27 de maig de 2022 L’ Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció, de 27 de maig, recull la valoració provisional dels mèrits i capacitats de la fase de concurs corresponent al procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació. L’Acord publica els criteris tècnics de valoració de mèrits

Leer más »

reducció per Interès particular (50% de les retribucions)

La reducció de jornada s’inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d’agost. La reducció de jornada serà prorrogable, però s’haurà de renovar cada any presentant una sol·licitud, adreçada a la direcció dels serveis territorials amb anterioritat al 31 de maig del curs anterior.

Leer más »

ACORD GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública d’Estabilització d’Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya

ACORD GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública d’Estabilització d’Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.a Sectorial per tractar com a únic tema el procés d’estabilització,

Leer más »

Mesa sectorial de 23 de maig de 2022

El Departament ha convocat la Mesa Sectorial per tractar com a únic tema el procés d’estabilització, S’han inclòs en el procés extraordinari d’estabilització les places d’inclusiva, perfils, IOC, centre d’adults i professors técnics d’FP – El departament obligarà a presentar sol·licitud tant al procediment de concurs de mèrits com al de concurs oposició extraordinari i l’ordinari obligant a pagar les taxes corresponents, és una manera de fer caixa a consta del personal interí i substitut. La documentació a presentar el departament espera

Leer más »

PREPARA’T PER PARTICIPAR-HI OPOSICIONS

Si vols participar en les properes convocatòries d’oposicions docents, necessites tenir una identificació digital (per exemple, el DNI electrònic o l’idCAT Mòbil). Per aconseguir-ne una, consulta la web Certificats i identificació digital. Hem preparat aquest vídeo que explica tots els passos per aconseguir el certificat digital.,el trobaràs dins del butlletí BUTLLETÍ

Leer más »

Nomenaments del mes de juliol

A les persones que formen part de la borsa sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent:  haver treballat sis o més mesos com a substituts fins al 30 de juny de 2022 i haver treballat com a mínim 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2022. El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol fent cursos de formació o en altres

Leer más »

TORNEM-HI AMB EL TEMA DE TREBALLAR LA PRIMERA SETMANA DE JULIOL

Avui  s’han actualitzat els documents per a l’organització i la gestió dels centres ​en què s’estableix l’horari de mestres i professorat en general per iniciar les activitats d’organització del curs 2022-2023, un cop les del tancament del curs 2021-2022.​ Continua lleguint ACTUALITZAT DOCUMENTS PER A L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DE CENTRES

Leer más »

modificació de la Resolució EDU/3542/2021, de 26 de novembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició

RESOLUCIÓ EDU/1452/2022, de 13 de maig, de modificació de la Resolució EDU/3542/2021, de 26 de novembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

Leer más »

modificació Resolució EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022

RESOLUCIÓ EDU/1453/2022, de 12 de maig, per la qual es modifica la Resolució EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. Consulta en la web o aquest enllaç les ofertes

Leer más »

el sindicat asinpre INTERPOSA RECURS ALÇADA DEMANA AL DEPARTAMENT RETIRADA RESOLUCIÓ ADJUDICACIONS PROVISIONALS

MOTIUS PRIMER. – Que el dia 21 de març es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/819/2022, per la qual s’estableix el procediment d’adjudicació de destins provisionals. I en concret, a la base 6.1 de l’annex I s’estableix el “6.1. Procediment específic amb requisit d’entrevista previ a la proposta.” SEGON. – Amb data 28 d’abril de 2022, la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Suprem, ha emès Sentència núm. 506/2022 en què es fixa com a doctrina casacional, en relació amb

Leer más »

EL DECRET DE PLANTILLES HA ARRIBAT A LA FI

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de la Generalitat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·lava dos articles del decret de plantilles: el que planteja com a eliminatòria l’entrevista personal per a la provisió de places perfilades en centres públics i el que regulava l’acomiadament o que es pogués apartar de la feina els professors a través d’una avaluació negativa. Vols saber què implica aquesta sentència continua lleguint

Leer más »

Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)

El procediment i la formalització de les propostes de la direcció dels centres es regula a la base 6 de l’annex 1 de la Resolució EDU/819/2022. Les propostes de la direcció dels centres han de ser degudament motivades i han de valorar la capacitat i la idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció; a més d’haver consultat prèviament l’equip directiu del centre, cal

Leer más »

Processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents

El Departament té previst convocar dos processos extraordinaris d’estabilització de plantilles docents: Concurs de mèrits excepcional de mèrits, amb una oferta pública de 12.504 places, GRUP PLACES A1 6.814 A2 5.690 Concurs excepcional de mèrits. Personal funcionari Subgrup Cos Places A2 Mestres 5.683 A1 Professors d’ensenyament secundari 6.615 A1 Professors d’escoles oficials d’idiomes 122 A1 Professors d’arts plàstiques i disseny 77 A2 Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny 7 Total   12.504 Concurs oposició excepcional, amb 14.593 places. GRUP PLACES A1 9.172

Leer más »