NOTÍCIES I NOVETATS

INICI CURS NOVETATS

Des d’  ASINPRE Us desitgem que tingueu un curs tranquil, que la pandèmia sigui només un record i que puguem tornar a la normalitat. La realitat és que iniciem un curs més, amb els problemes de sempre, amb 65 centres en barracons, massificació en la majoria de centres amb unes ràtios molt altes, a més de començar amb falta de professors en algunes especialitats. En quant a les mesures sanitàries, seran més flexibles, la presencialitat de les classes estarà garantida

Leer más »

Nomenaments telemàtics setembre

ATENCIÓ SUBSTITUTS/ES QUE ESTEU SENSE NOMENAMENT: el pròxim nomenament serà el dia 1 de SETEMBRE, recordeu d`acceptar el nomenament que us adjudiquin els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona  les vacants i substitucions que estiguin pendents d’assignació. Acceptació / finalització de l’adjudicació S’estableixen les franges horàries de connexió des del web següents per acceptar la plaça assignada: Serveis Territorials del Departament d’Educació al Maresme-Vallès Oriental Personal convocat a les adjudicacions Serveis Territorials del Departament d’Educació a Girona Personal

Leer más »

oposicións per a l’accés a la categoria professional de tècnic/a especialista en educació infantil (TEEI)

Al mes de setembre es publicarà a la web els llocs, espais i aules on es faran les proves .Cada una de les persones participants tindrà una aula adjudicada. En tots els accessos hi haurà un punt d’informació i una aula d’incidències. Pel que fa a les mares lactants que precisin alletar als seus nadons ho hauran de comunicar el mateix dia de la prova.

Leer más »

Ofertes de treball PERSONAL ADMINISTRACIÓ i serveis

EDU247521 – Subaltern/a, E-10  [241,49 kB ]als Serveis Territorials al Vallès Occidental del Departament d’Educació. Data de publicació: 23.8.2021Termini de presentació: 2.9.2021EDU247321 – Auxiliar administratiu/va, D-14  [245,3 kB ]al Negociat de Personal docent d’Ensenyament Infantil i Primari dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Educació. Data de publicació: 23.8.2021Termini de presentació: 2.9.2021EDU247221 – Administratiu/va, C-13  [248,88 kB ]al Negociat de Personal d’Administració i Serveis dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament d’Educació. Data de publicació: 23.8.2021Termini de presentació: 2.9.2021EDU247121 – Administratiu/va, C-13  [243,05 kB ]a la Secció d’Obres i Manteniment dels Serveis Territorials

Leer más »

Nomenaments telemàtics agost

Entre els dies 26 i 27 d’agost de 2021, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona faran els actes de nomenament telemàtic necessaris per adjudicar, entre el professorat que forma part de la borsa de personal interí docent, les vacants i substitucions que estiguin pendents d’assignació. Acceptació / finalització de l’adjudicació Informació per al curs 2021-2022 Per adjudicar les vacants pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació

Leer más »

Formació reconeguda pel Departament d’Educació  mes setembre

Formació reconeguda pel Departament d’Educació  Benvolguts/des, Us informem que ja estan obertes les inscripcions de les formacions online pel mes de setembre. Cursos online per fer quan vulguis i des d’on vulguis! reconegudes pel Departament d’Educació, CONSULTA ELS CURSOS PERFILS MÈRITS CURSOS OPOSICIONS SECUNDÀRIA CURSOS SUPÒSITS PRÀCTICS

Leer más »

Provisió de vacants personal docent 19 agost per serveis territorials

Els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent | Nomenaments telemàtics | Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la Secció de Personal Docent dels serveis territorials corresponents  Només hi ha informació del

Leer más »

PROJECTES I ESBORRANYS REALS DECRETS

PROYECTO de Real Decreto por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en el currículo, la organización y objetivos y programas de cada etapa

Leer más »

recuperació parcial paga extraordianria 2014, increment retributiu 2021

RESOLUCIÓ 70/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 18/2021, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Després de 7 anys i 10 mesos recuperarem parcialment la paga extra de l’any 2014 i als 10 mesos la pujada de sou. Encara hi haurà que donar-los les gràcies per tanta rapidesa

Leer más »

oposicions: nous membres dels òrgans de selecció que han de substituir els que hagin perdut la seva condició de membre del tribunal

RESOLUCIÓ EDU/2463/2021, de 27 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1582/2021, de 21 de maig, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats. Fer pública l’acceptació de les abstencions i renúncies per causa de força major, presentades pels membres dels tribunals que es relacionen a continuació, i el nomenament dels nous membres que els han de substituir

Leer más »

proves extraordinàries corresponents al curs 2021-2022 per a l’obtenció dels certificats d’anglès dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1, en règim lliure

RESOLUCIÓ EDU/2339/2021, de 22 de juliol, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2021-2022, per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1 i B2 i del nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes. Dates d’inscripció: a partir de les 9:00h del 15 de novembre fins al 19 de novembre de 2021 a les 23:59h.  

Leer más »

prorroga Programa temporal de mesures extraordinàries -covid curs 2021-2022

ACORD GOV/117/2021, de 27 de juliol, pel qual es prorroga el Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la covid-19, per al curs 2021-2022. La pròrroga d’aquest Programa és per a la totalitat del curs 2021-2022, de l’1 de setembre de 2021 al 31 d’agost de 2022. Mantenir per al curs 2021-2022, 3.465 dotacions de personal docent, de les quals 180 són substitucions, i 982 dotacions de

Leer más »

increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014

increment del 0,9% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes de l’1 de gener de 2021, respecte dels imports vigents el 31 de desembre de 2020. La massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2021 no pot experimentar un increment superior al percentatge de 0,9%  Recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 L ‘abonament d’aquest primer tram de la paga extra es farà a la nòmina del novembre i el 45% restant durant el 2022.

Leer más »

EN QUINES MANS ESTEM GOVERNATS

Quan pensem en la figura de l’interí és la d’un treballador que presta serveis a l’Administració Pública sense haver passat per una oposició, és a dir, que no ha complert amb els requisits de capacitat i mèrit que estableix l’article 103.3 per a l’accés a la funció pública. BUTLLETÍ

Leer más »

Nomenaments telemàtics agost

Cal tenir les finestres emergeEntre els dies 26 i 27 d’agost de 2021, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona faran els actes de nomenament telemàtic necessaris per adjudicar, entre el professorat que forma part de la borsa de personal interí docent, les vacants i substitucions que estiguin pendents d’assignació. Informació per al curs 2021-2022 Per adjudicar les vacants pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de

Leer más »

consulta adjudicacions estiu definitives

Cal tenir les finestres emergents desbloquejades per al bon funcionament de l’aplicació. Accés a la consulta(amb identificador GICAR) Accés a la consulta(amb identificador XTEC o codi d’usuari temporal)

Leer más »

1.000 professionals al setembre

El Govern ha aprovat l’ampliació de la plantilla del Departament d’Educació amb 1.006 professionals, per donar resposta a les necessitats de planificació ordinària de l’activitat educativa. 764 per atendre les necessitats d’escolarització i 185 per atendre les necessitats d’escola inclusiva, que s’incorporaran a partir de l’1 de setembre de 2021. També s’han aprovat 57 dotacions per atendre les necessitats dels processos d’integració de centres que ja han tingut lloc durant el curs 2020-2021. Aquestes dotacions se sumaran a la plantilla

Leer más »

obertura borsa treball professorat

Termini per presentar sol·licituds per formar part de la borsa de treball de personal docent: del 16 de juliol de 2021 al 15 de febrer de 2022. Calendari Requisits Cossos i especialitats convocats Documentació per acreditar els requisits Sol·licitud d’inscripció

Leer más »

AIXI NO¡¡¡¡ (UNES OPOSICIONS PER OBLIDAR)

Senyors/es del Departament d’Educació, membres dels diferents tribunals d’oposicions, el que està passant amb les qualificacions no s’ha de permetre que es torni a repetir més a les pròximes oposicions. Podria ser que la convocatòria sigui incomprensible, poc clara per a l’aspirant? Podria ser que el plantejament dels criteris de correcció és incomprensible per als aspirants?    Podria ser que els membres dels tribunals treballin a una escola diferent als aspirants? Butlletí

Leer más »

mODEL RECLAMACIÓ 1 PROVA OPOSICIONS

Reclamacions:  13 I 14 de juliol de 2021Termini de reclamacions per escrit. Es recomana als aspirants que vulgin presentar reclamacions que ho facin el 13 juliol a la seu del tribunal durant la franja horària que estableix cada tribunal. En tot cas, les reclamacions es poden presentar a través del tauler de l’aspirant durant els dies 13 i 14 de juliol. Si s’opta per fer la presentació telemàtica, atès que s’han detectat algunes incidències de funcionament al mòdul de gestió

Leer más »

consulta adjudicacions estiu provisionals

Reclamacions: fins al 13 de juliol de 2021Desistiments (únicament professorat que sol·licita comissió de serveis): fins al 13 de juliol de 2021 Recomanacions per a les reclamacions i les desestimacions Per poder gestionar la reclamació i el desestiment és imprescindible desar el model de reclamació amb un nom identificatiu del fitxer. Aquest nom ha de fer referència a la persona que presenta la sol·licitud (nom, cognoms i DNI) per poder-lo adjuntar posteriorment, quan s’accedeixi a l’aplicació.​ Cal tenir les finestres emergents desbloquejades

Leer más »

Reducció de la jornada lectiva per a les persones més grans de 55 anys,

Atès que per a l’any 2021, no és possible aplicar mesures que generin un increment de la despesa del Capítol I de personal docent més enllà de les pressupostades, cal mantenir la modificació temporal de la mesura esmentada. En aquest curs, el personal docent que tingui entre 55 i 64 anys ha de fer l’horari setmanal lectiu d’atenció directa als alumnes previst amb caràcter general; aquest horari, és el següent: -24 hores setmanals de docència per al personal docent que

Leer más »

Xerrada informativa adjudicacions provisionals estiu

Participants: personal docent funcionari de carrera, en pràctiques i interí. DIA  19 de MAIG Hora: 18: 00 h Ordre del dia Procediment general d’adjudicació de destinacions provisionals 2. Consulta i modificació de dades 3. Precs i preguntes Modalitat vÍdeo-conferència en directe xerrada gratuïta Xerrada informativa format pdf per difusió Cal registrar-se rebràs un correu electrònic amb un PDF amb el link per a la connexió  INSCRIPCIÓ

Leer más »

Fi de la suspensió temporal oposicions

En data de 17 de maig de 2021, finalitza la suspensió temporal de l’execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció docent i adquisició de noves especialitats, un cop notificada a totes les persones recurrents la resolució dels recursos potestatius de reposició interposats contra aquesta Resolució. En data 7 de maig de 2021, es va publicar al DOGC núm. 8403 la Resolució EDU/1330/2021, de 4 de maig, de suspensió

Leer más »

Ampliar el termini per a l’acreditació del títol oficial de màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent

RESOLUCIÓ EDU/1428/2021, de 10 de maig, per la qual s’amplia el termini per a l’acreditació del títol oficial de màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent a les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent. Ampliar el termini per a l’acreditació del títol oficial de màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent a les persones que formen part de la borsa de treball de

Leer más »

ESCOLA ESTIU 2021

Cartell per imprimir Cursos de 30 hores modalitat online Reconeguts pel Departament d’educació (perfils, mèrits, estadis cobrament juliol): PREU:  gratuït afiliats i nous afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€ Formulari d’inscripció OPOSICIONS COS SECUNDÀRIA 2022

Leer más »

Concurs de trasllats publicació llistes definitives secundària,inspecció

inspecció Llista amb l’adjudicació dedinitiva dels cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció d’Educació Accés a la llista de participants amb el codi d’usuari GICAR (ATRI) Accés a la llista de participants amb el codi d’usuari temporal Llistats generals per cognoms secundària Listado de participantes. Letras A-E  Listado de particpantes. Letras F-  Listado de participantes. Letras M-Q Listado de particpantes. Letras R-Z  Consulta por DNI  Llista amb l’adjudicació definitiva de la Inspecció d’Educació Listado de participnates. Letras A-Z  Consulta por

Leer más »

Suspensió temporal oposicions

ASINPRE informa als opositors: existeix la notícia de que hi ha una suspensió temporal del procés oposició. Els serveis jurídics de la Generalitat, en breu donaran resposta a aquesta suspensió temporal. Sabem que no afectarà a cap opositor la resposta de la Generalitat, ja que les dates de les proves i la celebració d´oposicions continuarà sent les mateixes. RESOLUCIÓ EDU/1330/2021, de 4 de maig, de suspensió temporal de l’execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de

Leer más »

URGENT INFORMACIÓ OPOSITORS 2021

En breu es publicarà una resolució de modificació de la convocatòria en el que els supòsitcs pràctics del cos de mestres: no s’inclouran qüestions prèvies. Cicles formatius les activitats de la programació només entran en el sorteig les desenvolupat en la programació. En uns dies sortira la resolució de modificació

Leer más »

Reducció de jornada per interès particular

Durada: del 1 de setembre al 31 d’agost La reducció de la jornada ha de ser jornada del 50% , amb la reducció proporcional de les retribucions. Aquesta reducció és prorrogable, però s’haurà de renovar cada curs. Observacions: a la sol·licitud s’ha de fer constar el nombre de dies en què es vol concentrar la dedicació al centre (3, 4 o 5 dies). A aquest efecte es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos,

Leer más »

OPOSITORS 2020: PRESENTACIÓ DOCUMENTACIO

La presentació i per part de les persones seleccionades segons la resolució que va ser publicada al DOGC, us comunico que el departament va donar instruccions per tal que els Serveis Territorials puguin atendre també sense cita prèvia, únicament per la presentació de la documentació requerida en la convocatòria, així com també als Serveis Centrals. Es recomana no obstant, que totes les persones que, amb previsió, ja disposaven de cita prèvia dins el termini de presentació de documentació, que finalitza el

Leer más »

Publicat al DOGC llistes aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició

Presentació de documentació de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició RESOLUCIÓ EDU/1181/2021, de 20 d’abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener. Termini per presentar la documentació: 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la llista de persones

Leer más »

Conveni col.laboració ONG karibia

El sindicat ASINPRE ha signat un conveni de col·laboració amb l’ONG KARIBIA, per ajudar-los en tots els projectes educatius que estan desenvolupant en TANZÀNIA. Un dels projectes és “Proporcionar accés a Educació dels nens de famílies més desfavorides de la comunitat de Rusimbi, al barri de Ujiji (Kigoma, Tanzània) ” Tu pots col·laborar des de casa, o in situ a Tanzània més baix us deixem els enllaços * Web:  >Voluntariat:> Colaboracions: > Donacións: 

Leer más »

Convocatòria curs 2020-2021 Preguntes més freqüents

A més de consultar aquestes preguntes freqüents, de caràcter orientatiu, us recomanem que llegiu atentament les bases específiques de la convocatòria del curs 2020-2021. Preguntes més freqüents CURSOS OPOSICIONS 2021 OPOSICIONS COS MESTRES Matrícula oberta a totes les especialitats cos de mestres PREPARACIÓ OPOSICIONS SUPÒSITS PRÀCTICS Més informació i matrícula  ESCOLA ESTIU 2021 Reconeguts pel Departament d’educació (perfils, mèrits, estadis cobrament juliol): PREU:  gratuït afiliats i nous afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€ Formulari d’inscripció

Leer más »

Vacants definitives concurs de trasllats

Cos mestres RESOLUCIÓ EDU/982/2021, d’1 d’abril, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola, i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola. Cossos ensenyament secundaris RESOLUCIÓ EDU/983/2021, d’1 d’abril, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats

Leer más »

Borsa de treball de personal docent

Llista definitiva de persones admeses i excloses Les persones interessades que vulguin presentar recurs potestatiu de reposició ho han de fer en el termini d’un mes des del dia següent de la publicació de la Resolució al web. El recurs s’ha de presentar preferentment de forma telemàtica, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat. Les sol·licituds s’han d’entrar indicant el servei territorial corresponent. També es pot presentar presencialment al registre dels serveis territorials de l’àmbit territorial corresponent, o a qualsevol registre dels

Leer más »

CURSOS OPOSICIONS 2022

OPOSICIONS COS SECUNDÀRIA I ORIENTACIÓ EDUCATIVA PREPARACIÓ SUPÒSITS PRÀCTICS Cursos de 15 hores Data Inici: 1 al 15 de juliol 2021 1 edició Data Inici: 16 al 31 de juliol 2021 2 edició Modalitat online i videoconferencia 8 hores Videoconferència. 7 hores Moodle. Els  nostres cursos  de  preparació supòsits s’adapten a les vostres  necessitats,  Matrícula oberta a totes les especialitats cos de secundària PREU:  100€ afiliats ASINPRE,  no afiliats 175€ Més informació i matrícula 

Leer más »

COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT ESTIU

Cursos de 30 hores modalitat online Reconeguts pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits, estadis): PREU:  gratuït afiliats i nous afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€ Formulari d’inscripció cursos

Leer más »

Perfil plàstica estiu

Cursos de 30 hores modalitat online Reconeguts pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits, estadis): L´ÀREA DE VISUAL I PLÀSTICA DINS L’ESCOLA INCLUSIVA PREU: gratuït afiliats i nous afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€ Formadora: Ester Forné Castaño Formulari d’inscripció

Leer más »

Estiu perfil diversitat

Cursos de 30 hores modalitat online Reconeguts pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits, estadis): PREU:  gratuït afiliats i nous afilists ASINPRE,  no afiliats 40€ Formulari d’inscripció

Leer más »

Renda 2020 deducció de la quota d’afiliació ASINPRE

Te recordem que el import de les quotes sindicals és una despesa deduïble en la declaració de la renda segons recull l’article 19.2 de la llei d’IRPF. Hisenda, per defecte, no indica la quantitat abonada als sindicats, cal incluirla. Cal posar la quantitat a deduir a l’espai reservat a “Quotes satisfetes a sindicats” de l’IRPF casella 014. Al principi no caldria aportar documentació acreditativa, llevat que Hisenda ho sol·licités amb posterioritat, però igualment tots els afiliats que han pagat la

Leer más »

Convocatòria extraordinària personal laboral

S’ha publicat la Resolució de modificació de la Resolució de 2 de setembre de 2020, de la directora de serveis, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària 13/2020 (borsa oberta) per formar part de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral. Es tanca el termini d’inscripció a la borsa de treball per a la categoria

Leer más »

OPOSICIONS 2021 modificació calendari previst

Calendari Presentació sol·licituds: del 8 de febrer a l’1 de març de 2021 Llista provisional d’admesos i exclosos: 6 d’abril de 2021 Termini presentació de reclamacions: del 7 al 20 d’abril de 2021 Llista definitiva d’admesos i exclosos: finals de maig de 2021 Proves de llengües: 18 de juny de 2021, a les 16 hores (només qui n’hagi de fer) Acte de presentació: 19 de juny de 2021 Finalització del procediment: abans del 31 de desembre de 2021 Fase de

Leer más »

Sorteig de vocals dels tribunals

D’acord amb l’establert a la base 6.3.7 de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener de convocatòria del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, es fa pública la data de celebració de l’acte de sorteig per determinar l’ordre de designació de vocals, tant entre les persones que han sol·licitat la participació voluntària com entre les que no l’han sol·licitat. Data de l’acte del sorteig: 8 d’abril de 2021, a

Leer más »

URGENT:Retirada cautelar per 15 dies de la vacuna Astra-Zeneca

Després de la retirada cautelar per 15 dies de la vacuna Astra-Zeneca que s’ha estat subministrant a diferents cossos essencials, entre ells els docents, volem fer una crítica i una reflexió: Ens preguntem si paga la pena posar als docents la vacuna més barata del mercat, que està donant efectes secundaris a un percentatge molt elevat, i els impedeix a molts d’ells anar a treballar. També volem denunciar que hi ha alts càrrecs d’alguns sindicats que el 13 de gener

Leer más »

Xerrada informativa professorat interí i substitut modificació accés oposicions

DIA  18 de Març Hora: 18: 30 h Ordre del dia Modificació del Art 10 EBEP per tal de regular la consolidació del personal amb treball temporal de llarga durada. Precs i precuntes Modalitat vÍdeo-conferència xerrada gratuïta Som un sindicat independent sense cap ideologia podem explicar la realitat del que s’esta negociant Si podeu fer difusió Cal registrar-se rebràs un correu electrònic amb un PDF amb el link per a la connexió  Click on the button to load the content

Leer más »