NOTÍCIES I NOVETATS

Canvis en les quarantenes dels Grups de Convivència Estable (GCE)

Quina serà a partir d’ara la durada de la quarantena en els GCE? → Serà de 10 dies sense excepcions.És a dir, fins al 10è dia a partir de l’endemà de l´últim contacte amb el cas positiu. Hi casos en els què es pugui allargar? → No, en cap cas. Per tant, tampoc en aquests: Ni quan no es disposin dels resultats de les PCR realitzades al GCE. Ni quan la persona no s’ha fet la PCR perquè s’ha negat

Leer más »

Curs de formació específic per a professorat interí novell. Edició 2020-2021

Professorat interí o substitut nomenat per a tot aquest curs sense una experiència prèvia de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars i que no hagi certificat la formació per al professorat interí en cursos anteriors. Aquesta formació específica és la fase de formació del Curs d’iniciació a la tasca docent per al professorat interí i substitut.  Objectius Acollir i acompanyar el professorat interí novell en els inicis de la seva dedicació professional, complementant la tasca de la

Leer más »

Informació opositors

La segona prova d’oposicions el Departament ha ampliat l’antelació en la comunicació de la data de la segona prova sera de 10 dies enlloc dels 7 dies. El Departament  convocarà la segona prova quan la situació sanitària ho permet. La prova extraordinària  per als opositors afectades per a la Covid-19 o altres malalties o dones embarassades amb data de part propera, es farà uns 15 dies després de la convocatòria ordinària. El temps per presentar el justificant mèdic  serà en

Leer más »

Ja no poden jugar a ser metges

El Departament fa un pas enrere i seran ara els tècnics d´infermeria els que realitzaran els PCR als centres educatius. Davant les queixes dels docents, que el Departament pretenia fer-los fer els tests després de veure un vídeo explicatiu, s´ha arribat, finalment, a aquest acord. El que ha quedat clar, i hem de ser conscients, que quan els docents ens plantem, s´aconsegueixen coses.

Leer más »

Reclamació per responsabilitat patrimonial en l’àmbit educatiu

Les persones físiques o jurídiques tenen dret a reclamar per les lesions que puguin patir en els seus béns o drets, com a conseqüència del funcionament del servei públic educatiu. S’hi exceptuen els casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar. Es pot fer per Internet o presencialment: Han de fer el tràmit per Internet els empleats públics (quan actuen com a treballadors o treballadores), personal autònom, professionals (entre els quals s’inclou

Leer más »

Xerrada informativa concurs trasllats

Dia: 5 de novembre Hora: 18 hores A qui va dirigida: funcionaris en pràctiques, provisionals, definitius suprimits, funcionaris definitius que vulguin concursar voluntàriament És necessari registrar-se per obtenir l’enllaç a la videoconferència Informació adiccional Manual concurs trasllats

Leer más »

Publicat concurs de trasllats

Accés a la sol·licitud d’inscripció Accés amb el codi d’usuari GICAR (ATRI)   Accés amb el codi d’usuari temporal RESOLUCIÓ EDU/2668/2020, de 26 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.   RESOLUCIÓ EDU/2669/2020, de 26 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats

Leer más »

CURSOS OPOSICIONS 2021

PREPARACIÓ OPOSICIONS i SUPÒSITS PRÀCTICS Cursos de 15 hores Data Inici: 18 maig al 28 de maig 2021 última edició 8 hores Videoconferència. 7 hores Moodle. Els  nostres cursos  de  preparació supòsits  s’adapten a les vostres  necessitats,  Matrícula oberta a totes les especialitats cos de mestres CURS SUPÒSITS PRÀCTICS COS MESTRES CURS SUPÒSITS PRÀCTICS INFANTIL CURS SUPÒSITS PRÀCTICS CICLES FORMATIUS CURS SUPÒSITS PRÀCTICS CICLES FORMATIUS ESPE. 508 PREU:  100€ afiliats ASINPRE,  no afiliats 175€ Més informació i matrícula  Cursos de 30 hores Avançat Infantil Avançat Primària PREU:  175€

Leer más »

Regulació de la fase de pràctiques

RESOLUCIÓ EDU/2667/2020, de 26 d’octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

Leer más »

Retardament de l’inici de la segona prova per a l’ingrés i accés a cossos docents

A causa de la situació sanitària actual, i d’acord amb les mesures de contenció de la pandèmia que s’estan portant a terme, es retarda l’inici de la segona prova dels procediments lliures i de reserva, així com la part pràctica de la prova dels procediments d’accés, del concurs d’oposició de personal docent convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener. Quan la situació ho permeti, es comunicarà la represa de les actuacions d’aquestes proves amb una antelació mínima d’una setmana

Leer más »

MODIFICACIÓ CRITERIS PER GESTIONAR LA BORSA DE TREBALL

Resolució de modificació de la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021. Amb la publicació d’aquesta Resolució, alguns dels motius que comportaven la baixa de la borsa de personal interí docent fins aquell moment, van passar a comportar, únicament, la pèrdua del número d’ordre de barem durant el curs, mesura que ha beneficiat enormement a les persones

Leer más »

Es prohibeixen a tot Catalunya els desplaçaments i la circulació al carrer entre les 22h i les 6h (toc de queda)

Mobilitat nocturna (toc de queda) A partir del 25 d’octubre, es prohibeixen tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22 i les 6 hores. Excepcions a la mobilitat, que caldrà justificar adequadament: Assistència sanitària d’urgència. Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili). Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa. Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials. Cura

Leer más »

PERFIL PLÀSTICA

Cursos de 30 hores modalitat online Reconeguts pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits, estadis): PREU:  30€ afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€ Formadora: Ester Forné Castaño Formulari d’inscripció cursos  

Leer más »

COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

Cursos de 30 hores modalitat online Reconeguts pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits, estadis): PREU:  30€ afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€ Formulari d’inscripció cursos Formadors: Jessica galià Emanuel, Laura Freixes EINES TAC: RECURSOS PER LA COMPETÈNCIA DIGITAL CANVA: CREACIÓ DE DISSENYS, MATERIALS I RECURSOS EDUCATIUS. CURS GENIALLY Formadora: Cristina Gonzalez Parra ROBÒTICA PER A L´ EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA

Leer más »

PERFIL DE METODOLOGIES AMB ENFOCAMENT GLOBALIZAT

Cursos de 30 hores modalitat online Reconeguts pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits, estadis): PREU:  30€ afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€ Formador: Josep Vilaro Alarcon Formulari d’inscripció cursos COM REALITZAR UN TREBALL PER PROJECTES EL TREBALL PER PROJECTES, UNA EINA EFICAÇ PER TREBALLAR LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Leer más »

Nomenament funcionaris de carrera opositors oposicions 2018

Orden EFP/972/2020, de 8 de octubre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros, a los seleccionados en las pruebas selectivas convocadas por Resolución ENS/2742/2017, de 21 de noviembre.

Leer más »

Xerrada informativa oposicions 2021

  Oposicions cos de mestres , cicles formatius  ORDRE DEL DIA Normativa Òrgans de selecció Desenvolupament de les proves Proves de la fase d’oposició Com ha de ser la programació didàctica? Qualificació de la fase d’oposició. Fase de concurs Informació cursos de preparació oposicions i temaris Precs i preguntes. Dia: 22 d’octubre 2020 Hora: 17:30 hores Modalitat videoconferència Cal registrar-se  per unir-se a la reunió link  FORMACIÓ: CURSOS OPOSICIONS, PERFILS, MÈRITS

Leer más »

PERFIL LINGÜÍSTIC

  CLIL Metodología CLIL/AICLE AICLE són les sigles per a l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (en anglès, CLIL o Content and Language Integrated Learning). Es tracta d’un enfocament educatiu mitjançant el qual una llengua estrangera s’utilitza com a eina per a l’ensenyament d’una matèria no lingüística on llengua i contingut s’entrellacen de manera que els continguts de la matèria es desenvolupen a través de la llengua estrangera i la llengua estrangera es desenvolupa a través dels continguts de

Leer más »

PERFIL DIVERSITAT

Cursos de 30 hores modalitat online Reconeguts pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits, estadis): PREU:  30€ afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€ Formulari d’inscripció cursos LA IMPORTANCIA DE L’ÚS DEL LLENGUATGE A L’ESCOLA GESTIÓ DE L’ESTRÈS A L’ AMBIT DE L’EDUCACIÓ INFANTIL. PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA TUTOR SISTÈMIC DINTRE L’ESCOLA INCLUSIVA RESOLDRE ELS CONFLICTES EN ALUMNES AMB ALTERACIONS GREUS DE LA CONDUCTA  ESTRATÈGIES PELS DOCENTS AMB ALUMNES AMB TDHA  COM ATENDRE LA DIVERSITAT EN ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS  NEUROEDUCACIÓ I PERSONALITZACIÓ DE L’APRENENTATGE PROCESSOS

Leer más »

Pla formatiu vinculat a la covid-19 per a l’inici de curs escolar

El Departament d’Educació presenta aquest pla de formació per atendre les necessitats de formació dels equips dels centres educatius en relació amb la pandèmia. Les formacions tindran lloc durant el primer trimestre de curs. En aquestes sessions formem personal docent, direccions de centre, personal d’atenció educativa, personal d’administració i serveis i Inspecció, perquè estiguin preparats en el cas que hi hagi un possible cas de covid-19 al centre. És a dir, a part d’explicar les mesures i el protocol a

Leer más »

Noves mesures en matèria de salut pública COV

RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Leer más »

Ajornament temporal de la realització de la segona prova de les oposicions

RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Ajornar de forma temporal, si més no durant els quinze dies establerts de vigència de les mesures esmentades, la convocatòria de la segona prova del procés selectiu per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per Resolució EDU/17/2020, de 13

Leer más »

Concurs de trasllats funcionaris

Orden EFP/942/2020, de 5 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, convocados durante el curso 2020/2021, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. El plazo de presentación de instancias de participación para todos los concursos de traslados de ámbito estatal que deben convocarse durante el curso 2020/2021 será desde el 5 al 26 de noviembre de

Leer más »

Nou permis per conciliació retribuït

En els propers dies es publicarà um permís retribuït per als treballadors que hagin de cuidar fills menors en aïllament per haver estat en contacte estret amb un positiu. Nota sobre la situació del personal que presta servis als centres educatius amb menors a càrrec afectats per la COVID-19, adaptada de la nota de funció pública per a tots els treballadors públics de la generalitat. ASINPRE celebra que s’hagi aprovat aquest permís

Leer más »

MESA SECTORIAL 14 d’octubre de 2020.

Ordre del dia:  1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents: – Acta núm. 09/2020 corresponent a la sessió del dia 2 de juliol de 2020 (document annex) – Acta núm. 12/2020 corresponent a la sessió del dia 20 de juliol de 2020 (document annex). 2.- Mesures preventives als centres de treball (a petició de les organitzacions sindicals) 3.- Tractament del personal vulnerable (a petició de les organitzacions sindicals) 4.- Teletreball docent (a petició de les organitzacions sindicals).

Leer más »

El Suprem estableix que un llarg interinatge ni és abusiu ni s’indemnitza

Al gener de 2018 una sentència dictada per un Jutjat contenciós-administratiu va afrontar la pretensió d’indemnització plantejada per una infermera estatutària interina pel seu cessament davant el nomenament del titular per concurs de trasllat. La sentència va estimar el dret a indemnització en la quantitat de 10.247,56 euros, per arribar a la conclusió que els gairebé sis anys d’interinatge prolongat constituïa una situació d’abús de la contractació temporal, i un frau en els termes en què ho descriu el Tribunal

Leer más »

El PROCICAT regula les activitats extraescolars, les colònies i les sortides escolars en el marc de la pandèmia

A les activitats extraescolars caldrà fer un registre diari de l’assistència dels integrants del grup estable i conservar-lo durant almenys un mes El nou pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en relació amb les activitats extraescolars, les colònies i les sortides escolars té com a objectiu concretar les indicacions perquè les activitats es puguin fer en condicions de seguretat. Extraescolars El pla s’aplica a les activitats organitzades o promogudes pels centres educatius, les associacions de mares

Leer más »

CURSOS PERFILS, MÈRITS, ESTADIS

CURSOS PERFIL DIVERSITAT LES ALTES CAPACITATS EN EL MARC DE L’ESCOLA INCLUSIVA 30h Curs reconegut pel Departament d’educació (Perfil diversitat, mèrits,  estadis) Descripció curs Inici del curs: 05/10/2020 al 31/10/2020 PREU  30€ Afiliats ASINPRE,  no afiliats 50€ Formulari d’inscripció CURS PERFIL CLIL/AICLE 90h Curs reconegut pel Departament d’Educació (Perfil: Lingüístic en llengua estrangera (AICLE) mèrits,  estadis) Inici del curs: 01/10/2020 al 10/12/2020 PREU  180€ Afiliats ASINPRE no afiliats 280€ Formulari d’inscripció  

Leer más »

OPOSICIONS COS MESTRES, CICLES FORMATIUS I TÈCNIC EDUCACIÓ INFANTIL

Matrícula oberta a totes les especialitats cos de mestres, cicles formatius i tècnic en educació infantil Novetat important: Els nostres cursos de preparació d’oposicions s’adapten a les vostres necessitats, tenim tres nivells de preparació   Inicial:  la programació des de l’inici. Actualització i aprofundiment  als que ja tenen la programació realitzada i necessiten millorar-la, contrastar-la, adaptar-la … Supòsits pràctics Els cursos comencen a partir del dia 20 d’octubre CURS DE PREPARACIÓ DE TÈCNIC EN EDUCACIÓ INFANTIL Més informació i matrícula 

Leer más »

Borsa interins nous dies nomenaments

El Departament d’Educació informa que que, ateses les circumstàncies actuals, esta previst augmentar el nombre de dies dels nomenaments telemàtics a partir del dia 28 de setembre. Els dies establerts seran els dilluns, dimecres i divendres. Es farà seguiment de l’impacte de l’esmentat increment per tal de valorar la possibilitat d’augmentar un dia més, si s’escau.

Leer más »

Pla de millora d’oportunitats educatives per al curs 2020-2021

RESOLUCIÓ EDU/2210/2020, de 10 de setembre, per la qual es regula el Pla de millora d’oportunitats educatives per al curs 2020-2021, en el marc de les mesures adoptades pel Departament d’Educació per pal·liar els efectes desfavorables per la COVID-19, al qual s’integra el Programa del Ministeri d’Educació i Formació Professional de cooperació territorial per a l’orientació, avenç i enriquiment educatiu en la situació d’emergència educativa del curs 2020-2021 provocada per la pandèmia de la COVID-19: #PROA + (20-21).

Leer más »

Avís als docents que han sol·licitat la jubilació o pensen sol·licitar-la pròximament.

RESOLUCIÓ EDU/2151/2020, de 7 de setembre, per la qual es modifica la Resolució ENS/1108/2017, de 16 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i de la data d’efectes de la jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents. Fa dos anys vam denunciar al Jutjat que es podia renunciar a aquesta sol·licitud de jubilació en qualsevol moment, abans de produir-se la jubilació efectiva. I no com pretenia el Departament d’Educació, que una vegada

Leer más »

Informació nomenaments 10 setembre

Durant els períodes lectius del curs, els nomenaments telemàtics ordinaris es duen a terme els dimarts i els divendres de cada setmana. També es fa un nomenament telemàtic el dia 10 de setembre. El dia 10 de setembre, abans de les 10 h, es publica a l’apartat Personal convocat a les adjudicacions, dels webs dels serveis territorials o del Consorci, el número d’ordre del personal convocat. Per conèixer el resultat de l’adjudicació cal accedir a l’apartat Consulta global de resultats

Leer más »

Funcionaris en pràctiques: procediment alta

Esperem que la informació d’aquesta pàgina especial per a mutualistes de nou ingrés li sigui útil. Com sap, Muface és un sistema d’assegurament públic en el qual es pot realitzar elecció d’entitat sanitària, així que vostè podrà optar per sistema sanitari públic (INSS), o privat a través d’entitats concertades, i  en tots dos es garanteix la provisió de la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut. Amb finalitats merament informatives, i perquè compti amb elements de judici per realitzar la seva

Leer más »

Modernism in Architecture

Around the beginning of the 20th century, a general dissatisfaction with the emphasis on revivalist architecture and elaborate decoration gave rise to many new lines of thought that served as precursors to Modern Architecture. Notable among these is the Deutscher Werkbund, formed in 1907 to produce better quality machine made objects. The rise of the profession of industrial design is usually placed here. Following this lead, the Bauhaus school, founded in Weimar, Germany in 1919, redefined the architectural bounds prior

Leer más »