Nous criteris per a les comunicacions electròniques del Departament

El Departament ha impulsat la posada en marxa de la Instrucció 2/2022, per la qual s’estableixen els criteris per a les comunicacions electròniques al Departament d’Educació, que ha estat fruit del consens de les unitats dels serveis centrals i territorials.

Aquesta Instrucció substitueix la Instruc​ció ​5/2019​, sobre les notifica​cions als empleats públics del Departament d’Educació, i està adaptada al nou context normatiu (Decret d’administració digital) i tecnològic (utilització eficient de les eines d’administració electrònica, dels tramitadors corporatius i de les aplicacions del Departament). 

De la nova Instrucció, cal destacar-ne els aspectes següents:

  •  Ampliació dels tipus d’interlocutors del Departament en les seves comunicacions electròniques (s’hi inclouen les famílies, alumnes, centres de diferents titularitats, etc.) i de les eines electròniques a utilitzar​.
  • Plantejament bidireccional, ja que regula tant els canals d’entrada com de sortida de la informació dels interlocutors en els intercanvis d’informació amb el Departament.
  • Millora de la regulació d’aspectes com la gestió documental, l’arxivament​, la grandària i el suport dels documents, que formen part de la gestió diària de les unitats que treballen amb l’intercanvi d’informació​.

Recursos i eines > Administració electrònica

Feu un comentari