NOUS CURSOS PREPARACIÓ OPOSICIONS SECUNDÀRIA

CURSOS PRESENCIALS

DIBUIX (26/10)

– Estructura de la convocatòria. Posada en pràctica. (2h)

– Normativa bàsica i pràctica, d’aplicació real (Resolucions EDU/ ) (4h)

– Programació requerida i continguts científics adients.(6h)

– Pràctica paral·lela a la formació, in situ-on line (5h.)

– Recull de dubtes en el procés de formació setmanal. (5h)

– Defensa de la programació i practicum.(5h)

– Tutoria individualitzada si escau. (3h)

Curs intensiu de 30 hores

Data Inici: 19 octubre 2021

Modalitat online i videoconferencia

Inici: dimarts 26 Octubre 2021 (3 dies a la setmana dimarts, dimecres i dijous)

Horari: 17: 00 a 18.45 hores

LLoc:  Institut Joan Salvat-Papasseit

Passeig de Salvat-Papasseit, 11 (jardí interior dreta)-

08003- Barcelona

Metro L4 (groga) / Barceloneta

Bus 47 – 59 – D20 – N28

Ronda Litoral Sortida 22

PREU: 30% DE DESCOMPTE AFILIATS


CURS SUPÒSIT PRÀCTIC DIBUIX INICI EL 25/10

Cursos de 15 hores 

Supòsits pràctics i argumentació dels mateixos. (5h)

– Continguts científico-tècnics de l’especialitat, a recordar i/o descobrir. Referències del temari.(10h.)

Data Inici:  Dilluns 25 d’octubre 2021

Horari: 17: 00 a 18.45 hores

LLoc:  Institut Joan Salvat-Papasseit

Passeig de Salvat-Papasseit, 11 (jardí interior dreta)-

08003- Barcelona

Metro L4 (groga) / Barceloneta

Bus 47 – 59 – D20 – N28

Ronda Litoral Sortida 22

PREU: 30% DE DESCOMPTE AFILIATS