Noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el
marc de la covid-19 actualitzat 11 de gener 2021