OFERTA D’0CUPACIÓ PÚBLICA PER EL ANY 2022

ACORD GOV/276/2022, de 20 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per al 2022.

Cos de professors d’ensenyament secundari (grup A, subgrup A1)

Total de places: 1.558

Torn lliure: 1.480

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 78

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes (grup A, subgrup A1)

Total de places: 15

Torn lliure: 14

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 1

— Cos de professors d’arts plàstiques i disseny (grup A, subgrup A1)

Total de places: 14

Torn lliure: 13

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 1

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques (grup A2, subgrup A2)

Total de places: 2

Torn lliure: 2

Cos de mestres (grup A2, subgrup A2)

Total de places: 1.109

Torn lliure: 1.054

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 55

Cos de professors especialistes en sectors singulars (grup A2, subgrup A2)

Total de places: 42

Torn lliure: 40

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 2

Personal laboral

 Integrador/a social, C1

Total de places: 41

Torn lliure: 36

Torn lliure, reserva per a persones amb discapacitat: 5

Feu un comentari