Oferta pública d’ocupació

El Departament enviarà al govern per a la seva aprovació una oferta pública d’ocupació d’estabilització i consolidació per l’any 2020 de 1.356 places.

1.796 places per a la oferta pública d’ocupació 2020 que correspon a la taxa de reposició del 2019.

Aquestes places s’hauran de convocar durant els propers 3 anys, afegides a les pendents d’ofertes públiques anteriors.

Oferta pública d’ocupació d’estabilització i consolidació per l’any 2020:

Oferta pública d’ocupació 2020 que correspon a la taxa de reposició del 2019:

Els procediments selectius corresponents a places d’estabilització es regiran pel règim transitori del Reial Decret 84/2018, com a les ultimes convocatòries.

Per a les places de reposició es tornarà al procediment regulat pel Reial Decret 276/2007.

A cada convocatòria només es cobriran places d’estabilització o de reposició.

La convocatòria de les places d’oposicions cos mestres i cicles  es tractarà en la Mesa properament.

FORMACIÓ: CURSOS OPOSICIONS, PERFILS, MÈRITS